TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Türkiye-Ermenistan Normalleşme Süreci Destek Programı Hibe Çağrısı

Güncelleme Tarihi 14.02.2020
Türkiye ve Ermenistan’dan sekiz sivil toplum kuruluşundan oluşan Konsorsiyum, Avrupa Birliği desteği ile yürütülen Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programı 3. Evre (ATNP3) kapsamında dağıtılacak hibeler için başvuru çağrısı yayınladı.
 
Türkiye ve Ermenistan toplumlarında bölgesel barış ve istikrar, demokratik çoğulculuk ve sosyal kapsayıcılığa katkı sağlamaya yönelik sivil toplum katılımını ve faaliyetlerini güçlendirmeyi amaçlayan programa son başvuru tarihi 16 Mart 2020

Ermenistan-Türkiye Normalleşme Süreci Destek Programı çok çeşitli temalarda diyalog fırsatlarını ele alan projeleri değerlendirmeyi ve desteklemeyi amaçlıyor. Ancak, aşağıdaki amaçlara yönelik proje fikirlerine belirli bir öncelik verilecek.
  • Ermenistan ve Türkiye arasında ticari imkânların ve ekonomik işbirliklerinin geliştirilmesi,
  • Hassas veya engelli toplulukları temsil eden kuruluşlar ve uzmanlar / bireyler arasında işbirliği kurulması, teşvik edilmesi ve / veya bu grupların toplumdaki haklarının teşvik edilmesi,
  • Çevre ve iklim değişikliği ile ilgili konularda Ermenistan ve Türkiye arasında işbirliğinin desteklenmesi,
  • İki ülkede eğitimle ilgili çalışan, üniversite, eğitim merkezi ve think-tank gibi kurum ve yapılar arasındaki işbirliklerinin ilerletilmesi,
  • İki komşu ülke arasında hareketlilik ve göç konularında, ya da bu konulara dair söylem üzerine yapılan çalışmaların yürütülmesi.
Toplam bütçesi 180.000 Avro olan Hibe Programı, uygulama süresi en fazla 12 ay olacak 8 ilâ 12 farklı proje teklifine 10.000 ilâ 25.000 Avro arasında bir hibe desteği sunmayı hedefliyor.
 
Programın detayları, başvuru süreci ve başvuru formu için lütfen bakınız.
Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.