TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Türkiye’de Ayrımcılık Algısı: Türleri • Failleri • Boyutları

Güncelleme Tarihi 04.03.2020

Eşit Haklar İçin İzleme Derneği, pek çok hak ihlalini de beraberinde getiren ayrımcılığı ve dezavantajlı grupların insan haklarına erişimini engelleyen ayrımcı pratiklerin türlerini, faillerini ve boyutlarını Türkiye özelinde ele aldığı sahanın çalışmasını "Türkiye’de Ayrımcılık Algısı: Türleri • Failleri • Boyutları" başlığıyla raporlaştırdı. 

Raporun önsözünde gündelik hayatın olağan akışı içerisinde sıkça karşılaştığımız ve çoğunlukla üzerine düşünmediğimiz ayrımcılığı görünür kılmanın ve ayrımcılıkla mücadele etmenin eşitliğin tesisi açısından son derece önemli olduğu vurgusu yapılırken, ayrımcılığın toplumsal olarak içselleştirilmiş olması, mağdurlar için etkili önleme ve tazmin mekanizmalarının olmaması, mağdurlarının mevcut hak arama yollarına başvurmamasının ise ayrımcılığı görünmez kıldığı vurgulandı.

Araştırmanın ayrımcılığın insanların zihinlerinde nasıl yer aldığını, ayrımcılıktan ne anladıklarını ve toplumda yaygın olarak kimlere, hangi temellerde ayrımcılık uygulandığını, mağdurların ayrımcı pratikler karşısında aldıkları pozisyonların ne olduğunu kısmen de olsa ortaya koymayı hedefleyen çalışmanın saha araştırması Arş. Gör. Seçil Doğuç ve Doç. Dr. Cem Özatalay tarafından planlandı ve raporlandı. Saha araştırması ise Bulgu Araştırma Şirketi tarafından gerçekleştirildi. 

Rapora buradan ulaşabilirsiniz ya da aşağıdaki linkten bilgisayarınıza indirebilirsiniz. 
 
Raporun İngilizce versiyonuna buradan ulaşabilirsiniz. 
 
Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.