TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Türkiye'de Sivil Toplum ve Suriyeli Mülteciler

Güncelleme Tarihi 13.05.2017

Yurttaşlık Derneği, Türkiye genelinde dört şehirde (İstanbul, Ankara, İzmir ve Gaziantep) gerçekleştirdikleri bir yıllık araştırma projelerini yayınladı. Çalışma, sivil toplumun ülkedeki Suriyelilere nasıl yanıt verdiğini anlamayı hedefliyor.

Haber fotoğrafı

Çalışmanın tanıtım yazısı şöyle:

2011 senesinden itibaren kitleler halinde Türkiye’ye sığınan Suriyeliler günlük yaşamın bir parçası haline geldi. Kampların dışında yaşayanların sayısının daha önce benzeri görülmemiş noktalara ulaşması ‘sivil toplum’un bir tepki vermesini gerektirmekle kalmadı, bir de onu, desteğini ağırlıklı olarak kamplarda yaşayanlara odaklayan bir hükümetin bıraktığı yardım boşluğunu doldurmaya zorladı. Türkiye genelinde dört şehirde (İstanbul, Ankara, İzmir ve Gaziantep) gerçekleştirdiğimiz bir yıllık araştırma projemiz, sivil toplumun ülkedeki Suriyelilere nasıl yanıt verdiğini anlamayı hedefiyor. Kıyaslama yapılabilecek sabit bir noktanın bulunmayışı ve sivil toplum kavramının kendi içerisindeki farklılaşmalar ve belirsizlikler nedeniyle bir bütün olarak Türkiye’de sivil toplum alanında yaşanan ‘değişim’lerden bahsetmek zor. Bu nedenle, araştırma daha ziyade farklı aktörler arasındaki ilişkilerin Suriyelilerin varlığından nasıl etkilendiğine ve STK faaliyetlerinin Suriyelilerin ülkeye olası intibakını nasıl etkileyebileceğine odaklanıyor. 

Yurttaşlık Derneği

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.