TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Ulusal Biyolojik Çeşitlilik İzleme Raporu – 2011

Güncelleme Tarihi 27.06.2012

Doğa Koruma Merkezi, T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Biyolojik Çeşitlilik İzleme Birimi’nin Ulusal Biyolojik Çeşitlilik İzleme Raporu – 2011’in hazırlanmasına katkı verdi.

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın ulusal ölçekte biyolojik çeşitliliğin izlenmesi hedefiyle hazırladığı raporların ilki olan 2011 yılı raporunda küresel ve ulusal ölçekte birçok farklı konuda bilgi veriliyor. Türkiye’de biyolojik çeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir kullanımı için ihtiyaç duyulan her tür bilginin (tür, alan, tehdit vs.) etkin bir biçimde yönetilmesi, analiz edilmesi ve bu çerçevede politikalar üretilmesi misyonuyla kurulmuş olan Biyolojik Çeşitlilik İzleme Birimi’nin bugüne kadar dahil oldukları çalışmalar ve gelecek planları raporda detaylandırılıyor.  Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı ve Biyolojik Çeşitlilik İzleme Birimi ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşmak için: http://bid.cevreorman.gov.tr adresine bakabilirsiniz.

Türkiye biyolojik çeşitliliğine ait verilerin bir araya getirildiği, izlendiği, veri yönetiminin sağlandığı ve sorgulandığı internet tabanlı Türkiye’nin ilk ulusal biyolojik çeşitlilik veritabanı olan Nuh’un Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veritabanı ile ilgili bilgi veriliyor. Raporda Nuh’un Gemisi veritabanının oluşturulma nedeni, çalışma şekli, özellikleri, veritabanıyla üretilebilecekler görsel materyaller eşliğinde tanımlanıyor.  Nuh’un Gemisi Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Veritabanı’na ulaşmak için: www.nuhungemisi.gov.tr adresine bakabilirsiniz.

Son olarak biyolojik çeşitliliğin izlenmesinin önemi ve bu konuda küresel ölçekte yaygın olarak kullanılan göstergelere örnekler veriliyor (Kırmızı Liste Endeksi, Yaşayan Gezegen Endeksi ve Avrupa Yaygın Tarım Kuşları Endeksi). Bu raporun gelecek yıllarda düzenli olarak yayınlanması, içerisinde ulusal ölçekte biyolojik çeşitlilik ve bu çeşitliliğin değişimiyle ilgili bilgi verilmesi, koruma çalışmalarına yön verilmesi için büyük önem taşıyor.

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.