TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Direktör Arıyor

Güncelleme Tarihi 13.05.2015

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi, merkezi İstanbul’da bulunan ofisinde görevlendirmek üzere, şubenin yönetiminden sorumlu olacak bir direktör arıyor.

Görevin öncelikli odak noktaları (Yönetim Kurulu ile işbirliği halinde), insan hakları çalışmalarını genişletmek, üyelik ve aktivizmi büyütmek, örgütün kamuoyu profilini yükseltmek ve savunuculuk stratejilerini artırmak, yerel insan hakları hareketi ve sivil toplum ile güçlü ilişkiler kurmak, insan haklarına kamu desteğini güçlendirmek ve Uluslararası Af Örgütü'nün çalışmalarını ülke çapında sağlamlaştırmak yolu ile Uluslararası Af Örgütü'nün ülke çapındaki etkinliğini artırmaktır. Tüm bunlar bu pozisyondan temel beklentilerdir.

Profil. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi'nin direktörde aradığı özellikler şunlardır:

  1. Bilinen ve saygı duyulan ulusal veya uluslararası bir kuruluşa liderlik etmek ve yönetmek de dahil;  ilgili alanlarda kapsamlı deneyim sahibi olmak.
  2. Yerel, ulusal ve uluslararası politik gerçeklikleri anlamak ve özellikle Uluslararası Af Örgütü'nün stratejik hedefleri ile ilgili insan hakları çalışmalarında yenilikçi çözümler sergilemek.
  3. Tarafsız, güvenilir ve dürüst bir özgeçmişe sahip olmak,
  4. Geçmiş performansının kişisel liderlik, etkileme ve ikna kabiliyetleri, yakın ve uzak ekip çalışması konularında kanıtlanmış olması. 

Faydalar

Hem yurtiçinde hem de yurtdışında saygın bir insan hakları kurumunda çalışacak,  dünyanın her yerinden Uluslararası Af Örgütü liderleri ve meslektaşlarınızın yer aldığı canlı bir ağın bir parçası olacaksınız.

Adayların web sayfamızda yer alan başvuru formu ve 4 sayfayı aşmayacak fotoğrafsız özgeçmişlerini konu satırında Ref: DIR0115 referans koduyla ik@amnesty.org.tr adresine göndermelerini rica ederiz. Başvuru formu ve özgeçmişlerin İngilizce VE Türkçe gönderilmesi gerekmektedir. Web sayfamızda pozisyon ile ilgili iş tanımı ve aranan kişisel özellikleri bulabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen şekilde yapılmayan başvurular kesinlikle değerlendirmeye alınamayacaktır.

Son başvuru tarihi 12 Haziran 2015, saat 18.00’e kadardır. Sadece görüşmeye çağrılacak adaylar ile iletişime geçilecektir. Mülakatların ilk aşaması 5 Temmuz 2015'te yapılacaktır.

Uluslararası Af Örgütü insan haklarına saygı gösterilmesi, insan hakları ihlallerinin engellenmesi ve bu hakların korunması için çalışan insanların oluşturduğu küresel bir harekettir. Vizyonu, her insanın İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi tarafından kabul edilen insan haklarına ve diğer tüm uluslararası insan hakları standartlarına erişebilmesini sağlamaktır.

Kuruluşumuzda yaş, din, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, etnik köken, engellilik ve benzeri sebeplere dayalı ayrımcılık yoktur.

Başvuru için: https://amnesty.org.tr/icerik/96/1554/uluslararasi-af-orgutu-turkiye-subesi-direktor-ariyor

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.