Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Uluslararası Kadın Sağlık Koalisyonu (IWHC) Hızlı Müdahale Fonu

Güncelleme Tarihi 16.05.2016

IWHC, Hızlı Müdahale Fonu örgütlerin eşsiz, beklenmedik ve zaman kısıtlaması olan fırsatlara stratejik biçimde cevap vermelerini ve harekete geçmelerini sağlayan hızlı bir müdahale fonu geliştirdi. Hızlı Müdahale Fonu cinsel, üreme ile ilgili sağlığı ve hakları (SRHR) geliştirmek için fırsatlardan yararlanan ya da tehditlere ve engellere müdahale eden eylemleri destekler.

iwhcSTGM'nin örgütlerin bilgilenmesi için yaptığı Türkçe çevirisi aşağıda yer almaktadır ancak başvurularda bu çeviri ve Türkçe bağlayıcı değildir.

Tanıtım ve Kriterler

IWHC Hızlı Müdahale Fonu örgütlerin eşsiz,  beklenmedik ve zaman kısıtlaması olan fırsatlara stratejik biçimde cevap vermelerini ve harekete geçmelerini sağlayan hızlı bir müdahale fonu geliştirdi. RRF cinsel, üreme ile ilgili sağlığı ve hakları (SRHR) geliştirmek için fırsatlardan yararlanan ya da tehditlere ve engellere müdahale eden eylemleri destekler. Öncelik ergen cinsel ve üreme sağlığı, kürtaj ve yakından ilişkili konulara verilmektedir.

RRF daha önceden planlanmamış eylemleri değil, beklenmedik bir fırsat ya da tehdit için harekete geçen eylemleri ve müdahaleleri destekler. RRF personel çalışma süresini ya da merkezi yönetim giderlerini karşılamak için kullanılmamalıdır. RRF bireyleri, insani yardımları, doğal afet yardımlarını, konferans seyahat giderlerini, genel desteği veya önceden planlanmış eylemleri desteklemez.

Ortalama verilecek hibe $3,000-$7,000 aralığındadır.

Teklife başvuru sürecine yardımcı olması için hazırlanmış genel kılavuzu aşağıda bulabilirsiniz. 

Tekliflerin Zamanlaması

IWHC, SRHR’i geliştirmek için krizlere ve acil fırsatlara cevap verebilecek hızlı ve esnek finansman sağlayabilmek için devamlı olarak teklifleri kabul eder.  Eğer onaylanırsa, IWCH 4-6 iş günü içinde fon ödemesi yapar.

Gizlilik

Bu teklifteki eylemler ve stratejiler hassas olabilir. IWHC izniniz olmadan organizasyonunuz ya da sunulan çalışma hakkında hiçbir bilgiyi kamuoyuna açıklamaz.

Teklif için Gerekli Evraklar

Tüm Adaylar İçin
Başvuru formu (ekte)
Teklif metni
Sunulan çalışmanın bütçesi

Güncel Hibesi Olmayan IWHC Partnerleri İçin
Aday organizasyonun kuruluş belgesi ve Yönetim Belgeleri
Faaliyet raporu

Eğer güncel IWHC hibeniz varsa, lütfen ekteki belgeleri inceleyiniz ve güncellenmiş nüshalarını bize gönderiniz.

Teklif süreci hakkındaki sorularınız için lütfen Shena Cavallo scavallo@iwhc.og veya +1-212-801-1281 ile iletişime geçiniz.

Teklif Metni

Metin sunulan çalışmanın stratejik ve öngörülmedik olduğunu gösterebilmelidir. Lütfen açık ve inandırıcı bir argüman sunarken mümkün olduğu kadar kısa ve öz olunuz. Eğer ilave belgeler faydalı olacaksa lütfen ekte sununuz (maksimum sayfa limiti beştir.)

1. Organizasyonun Adı

2. Gerekçe: Durum ne ve niçin acil?

Sunulan çalışmanın ele aldığı durumu ve örgütünüz için hangi bağlamda önemli olduğunu açıklayınız. Müdahale etmek istediğiniz tehdit veya fırsat nedir? Sunulan çalışmanızı stratejik yapan nedir? Bu durumu ele almak için en uygun örgüt neden sizinkisi? Eylemin etkili olabilmesi için neden hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi gerektiğini anlatan mantıksal bir açıklama sağladığınızdan emin olunuz. Mümkünse durumla ilgili medya makalelerinin linklerini veriniz. (İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Portekizce).

3. Strateji: Sunulan Eylem

Bu kısım sunulan çalışmayı ve örgütünüzün eylemi nasıl hayata geçirmeyi planladığını açıklar.

3.1 Bu çalışmanın amacı nedir ve gerekçede belirtilen tehdit veya fırsata müdahale edilirken üstlenilecek spesifik eylemler nelerdir? Temel eylemlerinizin bir özetini ekleyiniz ve bunun amacınıza nasıl katkı sağlayacağını açıklayınız.

3.2 Bu eylemleri hayata geçirirken diğer organizasyonlar ile işbirliği yapacak mısınız? Lütfen ilgili diğer grupların isimlerini ve sorumluluklarını, neden en uygun partner olduklarını belirtiniz.

3.3 Eylemler hayata geçirilirse başarıya ulaşması beklenen sonuçlar nelerdir?

4.  Değerlendirme Planı

Lütfen stratejinizin işe yaradığını ya da izlenen yolun değiştirilmesi gerektiğini nasıl anlayacağınızı açıklayın. Başarıyı ne sağlar? Başarılı olduğunuzu nasıl anlayacaksınız?

5. Çalışma Planı (Ayrı bir belge olabilir)

Sunulan eylemin ne zaman gerçekleşmesini bekliyorsunuz? Lütfen sunulan eylemlerin ne zaman hayata geçirileceğini açıklayan bir zaman çizelgesi hazırlayınız.

6. Fon

Lütfen ayrı bir bütçe belgesi ekleyiniz. Eğer bu çalışmayı destekleyecek ilave bir fon arıyorsanız lütfen ilave desteğin durumunu açıklayınız.

Not: Yukarıdaki metin STÖ'lerin bilgilenmesi için STGM tarafından çevrilmiştir ve bağlayıcı değildir. Ekte bulacağınız İngilizce metni esas almanızı öneriyoruz.

Çeviri: Özlem Kocaadam, STGM-TechSoup Türkiye

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.