TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Uluslararası Şeffaflık Derneği Gönüllü Çalışma Arkadaşları Arıyor

Güncelleme Tarihi 16.07.2014

Uluslararası Şeffaflık Derneği, yaz döneminden başlayarak haftada en az 3 gün çalışabilecek İstanbul′da ikamet eden gönüllü çalışma arkadaşları arıyor. Başvuru yapacak adayların iyi derecede İngilizce bilmesi, sivil toplum çalışmalarına ilgi duyması ve uzun dönemli çalışma istekleri önemli bir etkendir.

Başvuracak adaylar üniversitede öğrenim gördükleri bölümler çerçevesinde; derneğin çalışmaları kapsamında aşağıda ayrı ayrı belirtilmiş olan 4 farklı birime yönlendirilecektir.

• Araştırma ve Özel Sektör birimleri için; üniversitelerin 4 yıllık Siyaset Bilimi, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, İktisat, İşletme, Avrupa Birliği, Sosyoloji, bölümlerinde okuyan lisans öğrencileri ya da mezunları

• Medya ve İletişim birimi için; üniversitelerin 4 yıllık Gazetecilik, Radyo ve Televizyon, Çeviribilim, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı ve vb bölümlerinde okuyan lisans öğrencileri ya da mezunları

• İdari işler birimi için; üniversitelerin 2 ya da 4 yıllık Büro Yönetimi, Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Kütüphanecilik ve Arşivcilik bölümlerinde okuyan lisans öğrencileri ya da yeni mezunları

İlgilenen adaylar, başvurdukları birimle ilgili aranan özelliklere sahip olduklarını gösterir özgeçmişlerini ve 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde hazırlayacakları niyet mektuplarını info@seffaflik.org adresine göndererek başvuruda bulunabilirler.

Uluslararası Şeffaflık Derneği

şeffaflık derneği2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği, küresel düzeyde 100′den fazla ülkede faaliyet gösteren Transparency International′ın(Uluslararası Şeffaflık Örgütü) Türkiye ülke kolu olarak çalışmaktadır.

Örgütün periyodik olarak yayınladığı Yolsuzluk Algılama Endeksi (Corruption Perception Index-CPI), Rüşvet Verenler Endeksi (Bribe Payers Index-BPI) ve Küresel Yolsuzluk Raporu (Global Corruption Report-GCR) gibi uluslararası raporların hazırlanmasına katkı sağlamakta; söz konusu raporları yaygınlaşmakta ve Türkiye kamuoyunun bilgisine sunmaktadır.

Dernek, Transparency International′ın hazırladığı Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Rüşvetle Mücadele Sözleşmesi Yıllık İlerleme Raporlarına ve Avrupa Birliği İlerleme Raporlarına görüş sağlamaktadır.

Devam eden projelerin çalışma alanları: Türkiye′de Şeffaflık Sisteminin Analizi, Basın Özgürlüğü, Yolsuzlukla Mücadele ve Şeffaflık Odaklı Araştırmacı Gazetecilik, Özel Sektörde Uyum ve Etik.

Transparency International Turkey / Şeffaflık Derneği
19 Mayıs Mahallesi Operatör Raif Bey Sokak
Niyazi Bey Apt No:30 D:5 Şişli İstanbul
0212 240 52 81

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.