Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Yerelden Genele Suriyeli Kız Çocuklarının Okullaşmasını Desteklemek Toplantı Raporu

Güncelleme Tarihi 31.01.2018

Mavi Kalem Derneği geçtiğimiz dönemde Suriyeli mültecilerin desteklenmesi, eğitim ve koruma alanında çalışan, teknik donanıma sahip, fikir üreten ve bu alanda çalışarak etkin rol oynayan resmi kurumlar; yerel, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları; üniversitelerin ilgili araştırma birimlerinden temsilcileri bir araya getirerek bir toplantı gerçekleştirdi.

haber fotoğrafıYerelden Genele Suriyeli Kız Çocuklarının Okullaşmasını Desteklemek Toplantı Raporu'nda;

10-14 yaş arası Suriyeli kız çocuklarının yaygın ve örgün eğitme katılımlarında mevcut durumun tespiti,

- Alanda yaşanan sorunları ve okullaşmanın önündeki engelleri,
- Okullaşmayı artırmak için çözüm önerileri,
- İşbirliği olasılıklarını ve taahhütleri

konuları irdelendi. Toplantı sonuçları, her bir katılımcının katkısıyla oluşturulan bu sonuç raporu ile mevcut durumların ilgili kurumlara iletilmesi amaçlanıyor.

Kaynak

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.