TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Yerelden Genele Suriyeli Kız Çocuklarının Okullaşmasını Desteklemek Toplantı Raporu

Güncelleme Tarihi 31.01.2018

Mavi Kalem Derneği geçtiğimiz dönemde Suriyeli mültecilerin desteklenmesi, eğitim ve koruma alanında çalışan, teknik donanıma sahip, fikir üreten ve bu alanda çalışarak etkin rol oynayan resmi kurumlar; yerel, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları; üniversitelerin ilgili araştırma birimlerinden temsilcileri bir araya getirerek bir toplantı gerçekleştirdi.

haber fotoğrafıYerelden Genele Suriyeli Kız Çocuklarının Okullaşmasını Desteklemek Toplantı Raporu'nda;

10-14 yaş arası Suriyeli kız çocuklarının yaygın ve örgün eğitme katılımlarında mevcut durumun tespiti,

- Alanda yaşanan sorunları ve okullaşmanın önündeki engelleri,
- Okullaşmayı artırmak için çözüm önerileri,
- İşbirliği olasılıklarını ve taahhütleri

konuları irdelendi. Toplantı sonuçları, her bir katılımcının katkısıyla oluşturulan bu sonuç raporu ile mevcut durumların ilgili kurumlara iletilmesi amaçlanıyor.

Kaynak

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.