Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Hibe Duyuruları

Hibe duyurularımızı aşağıda görebilirsiniz.

2015 İnsan Hakları Araştırmaları Hibe Programı

Güncelleme Tarihi 29.01.2015

RWI Türkiye İnsan Hakları Kapasite Geliştirme Programı kapsamında yer alan RWI – 2015 İnsan Hakları Araştırmaları Hibe Programı (İHAHP) açılmıştır.

» Haberin Devamı

İngiltere Büyükelçiliği Avrupa’yı Birleştirme Program Fonu Teklif Çağrısı

Güncelleme Tarihi 29.01.2015

İngiltere Büyükelçiliği tarafından İngiltere Dış İşleri Bakanlığı’nın Avrupa’yı Birleştirme Fonu teklif çağrısı başvuruya açıldı. 

» Haberin Devamı

Van İlinde Yerinden Edilmiş Kişilerin Ekonomik ve Sosyal Entegrasyonu Hibe Programı

Güncelleme Tarihi 15.10.2014

Merkezi Finans ve İhale Birimi- “Van İlinde Yerinden Edilmiş Kişilerin Ekonomik ve Sosyal Entegrasyonu Hibe Programı” Teklif Çağrısı Yayınlandı

» Haberin Devamı

Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı Türkiye Programı Yeni Teklif Çağrısı

Güncelleme Tarihi 19.09.2014

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, insan hakları ve demokratik reformlar konusunda sivil toplumun rolünü güçlendirmeyi amaçlayan ve yıllık bir program olan Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DİHAA) kapsamında yeni bir Teklif Çağrısı yayınladı.

» Haberin Devamı

Nippon Vakfı Hibesi

Güncelleme Tarihi 15.08.2014

Tokyo’da bulunan Nippon Vakfı tarafından, vakfın yurtdışı faaliyetleri kapsamında, temel insan ihtiyaçları, insan kaynaklarını geliştirme ve uluslararası işbirliğinin teşviki alanlarında  hibe verilmektedir. Başvuru yıl boyunca yapılabilmektedir.

» Haberin Devamı

Yazarlar ve Gazeteciler Vakfı Barış Projeleri Hibe Programı

Güncelleme Tarihi 08.08.2014

Yazarlar ve Gazeteciler Vakfı (JWF) çatışma yaşanan toplumlarda şiddetli çatışmayı önlemeye, yönetmeye ve/veya çözmeye ve barış inşasını, uzlaşmayı ve diyalogu teşvik etmeye odaklanan yenilikçi çatışma çözümleme ve barış inşası projelerine hibe vermek üzere çağrıda bulunuyor.

» Haberin Devamı

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi Hibe Duyurusu

Güncelleme Tarihi 07.08.2014

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), gençlerin madde kullanımının önlenmesi için bir hibe çağrısı yayınladı. Program, sivil toplum örgütlerinin kapasitesinin güçlendirilmesini sağlamayı amaçlıyor.

» Haberin Devamı

Yolsuzluğun Önlenmesi ve Etiğin Teşviki Hibe Programı

Güncelleme Tarihi 04.08.2014

Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun yürütücü kurum olduğu Yolsuzluğun Önlenmesi ve Etiğin Teşviki Hibe Programı yayınlandı.

Hibe programının amacı yolsuzlukla mücadele ve etik değerler konularında çalışan sivil toplum kuruluşlarının farkındalık yaratma, kampanya yürütüme ve savunuculuk kapasitelerinin artırılması ve Yolsuzluğun Önlenmesine Yönelik projeler yapmaları konusunda teşvik etmektir.

» Haberin Devamı

Sivil Toplum Aracı, STK Örgütlenmelerine Operasyonel Hibeler: Bölgesel Tematik STK Örgütlenmelerine Destek

Güncelleme Tarihi 01.07.2014

Avrupa Komisyonu tarafından 2008 yılında hayata geçirilen; Batı Balkanlar ve Türkiye’de, sivil toplum kuruluşlarını güçlendirilerek aktif şekilde demokratik süreçlere, politika ve karar alma mekanizmalarına katılma kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik destekler sağlayan Sivil Toplum Aracı Programı kapsamında yeni bir hibe çağrısı yayınlandı.

» Haberin Devamı

Krizden Etkilenen Suriye Halkına Destek Programı (Faz II)

Güncelleme Tarihi 25.06.2014

Teklif çağrısının genel amacı Suriye halkına krizin etkileri ile baş etme ve barışçıl ve demokratik bir geçiş dönemine destek olmayı amaçlamaktadır.

Hibe çağrısının özel amaçları :

1. Kalkınma ihtiyaçlarının (insani yardımı kapsamayan) belirleme ve Suriye halkının krizle baş etme süreçlerini desteklemek
2. Topluluk düzeyinde kalkınma ve sosyal uyum süreçlerine topluluk düzeyinde katkı vermek.
3. Suriye’de bulunan STÖ’lerin koordinasyonu ve kapasite geliştirme olarak tanımlanmıştır.

» Haberin Devamı

Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.