TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

AİHM Çocuk Hakları Davaları Veri Tabanı Açıldı

Güncelleme Tarihi 07.10.2019

Uluslararası Çocuk Merkezi (UÇM/ICC) tarafından yürütülen "Türkiye'de Cinsel İstismar ve Sömürü Mağduru Çocuklar İçin Çocuk Dostu Adalet Gözlemevi Projesi" kapsamında kurulan Çocuk Gözlemevi web sitesi üzerinden artık Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) çocuk hakları davalarına ulaşmak mümkün. 

Çocuk Gözlemevi'nin "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Çocuk Hakları Davalarının Veri Tabanının Oluşturulması Projesi" kapsamında hazırladığı veri tabanında, AİHM'de karara bağlanmış çocuk haklarına ilişkin tüm Türkiye davaları listeleniyor. Bu veri tabanından önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının bulunduğu veri tabanında çocuk haklarına ilişkin davalarda bir arama kriterinin bulunmaması çocuk hakları ihlalleriyle ilgili kararlara ulaşmakta engel yaratıyordu. 

Veri tabanında 102 karara erişim sağlanabiliyorken, Avrupa Konseyi üyesi diğer ülkelerin taraf olduğu ve önem derecesi yüksek 60 çocuk hakları kararının Türkçe özet ve değerlendirmeleri de veri tabanında yer alıyor.

Veri tabanında bulunan bütün kararlar, anahtar kelime, davanın önem derecesi, ihlal edilen haklar, Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin ihlal edilen ilgili maddeleri temelinde listeleniyor. Bunun yanında birbirine benzer kararlar ve çocuk hakkı ihlallerine ilişkin eğilimler tespit edilebilir.

Veri tabanına www.cocukgozlemevi.org/aihm adresinden ulaşılabilir.

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.