Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Bianet Çocuk Odaklı Habercilik Kütüphanesi Yayında

Güncelleme Tarihi 25.02.2019

"Çocuk haklarını merkeze alan bir habercilik anlayışı nasıl geliştirilir? "diyenler için alana dair araştırmalar, raporlar, makaleler,örnek haberler ve daha pek çok içerik "Çocuk Odaklı Habercilik Kütüphanesi"nde ve bir tık uzakta...

Bianet alternatif kütüphane deneyimlerini yaygınlaştırmaya devam ediyor. Barış Gazeteciliği Kütüphanesi  ve Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik Kütüphanesi'nden sonra Çocuk Odaklı Habercilik Kütüphanesi de online yayında. 

Çocuk haklarını merkeze alan bir habercilik anlayışını yaygınlaştırmak hedefiyle geliştirilen kütüphaneye haberdecocuk.org adresinden ulaşılabiliyor. Kütüphanede alana dair araştırma, rapor, makale, tez başta olmak üzere sözlük çalışmalarını ve örnek haberleri bulmak mümkün. 

Altı bölümden oluşan kütüphanenin Rehberler bölümünde, çocuk odaklı haber yapmak isteyen gazeteciler için kaynaklar yer alıyor. Buradaki rehberler aracılığıyla "Medyada çocuk katılımı nasıl sağlanır?" "Sokak çocukları, çocuk işçiler, çocuk istismarı, kanunla ihtilafa düşmüş çocuklar, silahlı çatışmalardaki çocuklar ve erken yaşta zorla evlendirilmiş çocuklar gibi hassas konularda haber yaparken dikkat edilmesi gereken etik ilkeler neler?" gibi sorulara rehberler aracılığıyla yanıt bulmak mümkün. 

Araştırma ve analiz bölümünde çocuk odaklı habercilik konusunda rapor, araştırma, akademik tez ve makaleleri bulmak mümkün.  Haber ve Söyleşiler kısmında ise çocuklarla ilgili örnek haberleri ve güncel gelişmeleri takip etmek mümkün. 

Kütüphanede alana dair ortak bir dilde uzlaşma için de Sözlük bölümü bulunuyor. Burada çocuk hakları, çocuk istismarı, erken yaşta zorla evlilik ve devlet korumasındaki çocuklar gibi özel konularda bilgi alışverişini sağlamak amaçlanıyor. 

Türkiye'de çocuk hakları konusunda bağlayıcılığı olan yasa, sözleşme ve bildirilere ulaşım imkânı sağlayan mevzuat bölümünde ulusal mevzuat, uluslararası mevzuat ve uluslararası mevzuatın Türkiye'ye uygulanması olmak üzere üç başlık bulunuyor. Bağlantılar kısmında ise haber yaparken faydalanabilecek kamusal, ulusal ve uluslararası sivil toplum örgütlerinin bilgilerine ulaşılabiliyor. 

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.