Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Bianet’ten Alternatif Kütüphane: Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik Kütüphanesi

Güncelleme Tarihi 28.05.2018

Bianet’in Avrupa Birliği Demokrasi ve İnsan Hakları İçin Avrupa Aracı (DİHAA) Fonu desteğiyle yürüttüğü proje kapsamında kurulan online kütüphane yayınına başladı.

Kütüphane, “Rehberler”, “Araştırma ve analizler”, “Haber ve söyleşiler”, “Sözlük” ve “Kaynakça” kısımlarından oluşuyor.  www.haberdetoplumsalcinsiyet.org üzerinden ulaşabileceğiniz kütüphanenin “Rehberler” bölümünde, kadınların ve LGBTİ’lerin medyada eşit ve hakkaniyetli bir şekilde tasvir ve temsil edilmelerini sağlamak ve toplumsal cinsiyet eşitliğini anaakımlaştırmak için medya çalışanlarının yararlanabileceği ulusal ve uluslararası kaynaklar yer alıyor.

 

  “Araştırma ve analiz” bölümü toplumsal cinsiyet odaklı habercilik konusunda hazırlanmış raporlar, araştırmalar, akademik tez ve makalelerden oluşurken, “Haber ve söyleşiler” kategorisinde ulusal ve uluslararası medyada yayınlanan haberlere erişebilirsiniz.  “Sözlük” bölümünde ise Inter Press Service'in (IPS) toplumsal cinsiyet eşitliğini kurum içinden başlayarak haber üretim süreçlerine yerleştirmek için hazırladığı ve Türkiye'de de IPS İletişim Vakfı tarafından kitapçık olarak basılan "Cins Bakışı Sözlüğü"ne ulaşabilirsiniz.

 

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.