TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Derneklerin Üyelerini Bildirim Zorunluluğu TBMM’de Kabul Edildi

Güncelleme Tarihi 08.04.2020

AKP Milletvekili Nilgün Ök ile 46 Milletvekilinin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde yer alan dernek üyeleri için bildirim zorunluluğu dün gece (24 Mart 2020) Genel Kurul'da kabul edildi. 

5253 Sayılı Dernekler Kanunu’nda yapılan bu değişikliğe göre Dernekler, merkezinin bulunduğu dernekler birimine üyelerini bildirecek. 

Kanun Teklifi'nde yer alan ve kamuoyunda endişeyle sivil topluma fişleme getirildiği yorumlarıyla karşılanan değişikliğe göre dernekler, 6 ay içinde üyeliği devam edenlerin adını, soyadını, doğum tarihini ve kimlik numarasını, merkezinin bulunduğu dernekler birimine bildirecek, bu bildirimi yerine getirmeyen dernek yöneticileri hakkında ise 500 lira idari para cezası uygulanacak.  

5253 Sayılı Dernekler Kanunu'nun 23'ncü maddesinde yer alan Genel Kurul ardından yapılan bildirim yükümlülüğü süresi ise otuz günden kırk beş güne çıkarıldı. 

Muhalefet Üyelerinden Düzenlemeye Şerh 

Dün Genel Kurul'da yapılan görüşmede kabul edilen kanun teklifine bazı muhalefet üyeleri, Dernekler Kanunu ile ilgili olan 21,22,23 ve 24'üncü maddelerinin anayasaya aykırı olduğunu gerekçesiyle muhalefet şerhi koydu.

Muhalefet şerhinde, düzenleme ile örgütlenme hakkının indirekt yöntemlerle engellenmek istendiği not düşülürken, üyelik bildiriminin de vatandaşlarda fişlenme korkusu yaratacağı ve derneklere üye olmasını engelleneceği belirtildi. 

Şerhte, bu düzenlemelerin Anayasa'da düzenlenen derneğe üye olma hakkının da etkili kullanımını engelleyeceği de not edildi.

Muhalefet üyeleri, kanun teklifinde yer alan gerekçelerin haklı olmadığını ve gerekçelere karşı ise Türk Ceza Kanunu'nda yeterli yaptırımların bulunduğunu ifade etti. Derneklerin, Türkiye'de katı kurallara tabi olduğunu da belirten muhalefet üyeleri, düzenlemeyle Derneklerin çok daha katı bir sisteme yerleştirilmeye çalışıldığını belirtti. 

 

İlgili Meclis tutananağına buradan ulaşabilirsiniz. Kanun teklifiyle ilgili rapora ise buradan ulaşabilirsiniz. 

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.