TechSoupTR
Arama
Birlikte
Destek Noktası
Video Köşesi
Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube

Hafıza Merkezi'nden Hak Savunucuları İçin Belgeleme Video Serisi

Güncelleme Tarihi 08.10.2019

Hafıza Merkezi, insan hakları mücadelesinde önemli araçlardan biri olan belgeleme çalışmalarındaki deneyim ve birikimlerini diğer hak savunucularıyla paylaşmak üzere bir video serisi hazırladı. 

Video serisinde belgeleme faaliyetinin tarihsel bağlamı, temel ilkeleri, saha çalışması, verinin işlenmesi, arşiv kullanımı gibi alanlarda mevcut yöntemler ve hukuki belgelemenin önemli başlıklarına odaklanıldı. 

Hak Savunucuları için Belgeleme Video Seris'nde her biri 10-15 dakika uzunluğunda olan videolarda insan hakları ihlallerinin belgelenmesinin temel ilkeleri, yöntem ve kuralları, hukuki belgeleme alanının temel bilgileri yer alıyor. Hafıza Merkezi videoların amacının ise konunun paydaşı olan hak savunucularına belgeleme alanına dair temel tartışmalara giriş düzeyinde bir bilgi sunmak olduğunu aktarıyor. 

Sekiz bölümden oluşan video serisinin Bir Mücadele Alanı Olarak “Hakikat”: Tanıklık, Belgeleme ve Telafi başlıklı ilk bölümünde 20. yüzyılda yaşanan farklı devlet şiddeti biçimlerine ve bu şiddetle hesaplaşma çabası olarak belgeleme çalışmalarına odaklanılıyor.

Belgeleme faaliyetlerinin sivil toplum alanındaki kullanımlarına odaklanan  Belgeleme Çalışmalarının Bağlamı: Sınırlar, Kullanımlar ve Tartışmalar başlıklı ikinci videoda belgeleme çalışmasının toplamayı amaçladığı bilgilere değiniyor. 

 

Öncesi ve Sonrasıyla “Sahaya Çıkmak” balığıyla hazırlanan üçüncü videoda sözlü kaynaklara dayanarak yapılan belgeleme çalışmasındaki kimi temel metodolojik noktalar ele alınırken, belgeleme çalışmasına başlamadan önce yapılacak hazırlıklar, çalışmanın yönteminin seçilmesi, görüşme gününde ve sırasında dikkat edilmesi gereken ilkeler de bu bölümde değinilen konulardan bazıları. 

Veriyi İşlemek: Kaydetme, Tasnif Etme, Doğrulama başlıklı dördüncü videoda  sivil toplum alanında yapılan belgeleme çalışmalarında toplanan veri türlerine bazılarına ve bu veri türleriyle yapılan doğrulama işlemine odaklanılıyor.

Serinin beşinci bölümünde “Arşiv Humması”: Veriyi Arşivlemenin Farklı Yolları  başığında  fiziksel ve dijital arşiv, veritabanı kullanımı ve raporlama kuralları ele alınıyor.

Hukuk alanında üretilen bilgi ve belgeleri kayıt altına almanın önemine vurgu yapan  Yargı Alanını Zorlamak: Hukuksal Belgeleme başlıklı altıncı bölümde ise hukuksal belgelemenin tanımı ve belge türlerinin sayılıyor, bu belgelerin yargının ihlaller karşısındaki genel tutumu, ihlallere karşı etkili soruşturma yürütülüp yürütülmediği, cezasızlık ve hesap verilebilirlik sorunun, suçların niteliği ve özelliklerini ortaya koyma boyutu analiz ediliyor. 

Belgelemenin Sınırını Hukukla Çizmek: Tanımlar, Kavramlar, Sınıflandırmalar başlıklı yedinci bölümde asal tanımlar izlenerek yapılan belgeleme çalışmalarına odaklanılıyor. 

Video serisinin Hukuksal Belgeleme: Uygulama Çalışması başlıklı son bölümünde ise hukuksal belgeleme çalışmasının nasıl yapılabileceği adım adım örneklendirilerek anlatılıyor. 

 

Paylaş
Bu web sitesi Avrupa Birliğinin maddi desteği ile oluşturulmuştur ve sürdürülmektedir. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliğinin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.