Ana içeriğe atla
Image
Faaliyet
Share

AB Sivil Toplum Rehberleri 2021-27 Türkiye Danışma Toplantısı Başvuru Çağrısı

15.02.2021
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Batı Balkanlar ve Türkiye'deki Sivil Toplum Örgütleri için Teknik Destek Projesi (AB TACSO 3), sizi Genişleme Bölgesinde Sivil Toplum için AB Desteği Rehberleri - 2021-2027 konulu danışma toplantısına katılmaya davet ediyor. Danışma toplantısı 25 Şubat 2021, Perşembe, 15:30-18:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Danışma toplantısı, halihazırda yürürlükte olan ve 2014 - 2020 döneminde kullanılan Rehberlerin revizyonu ve güncellenmesini kapsayacaktır.

Rehberler AB'nin 2021-2027 döneminde, özellikle Sivil Toplum Aracı (Civil Society Facility) aracılığıyla bölgedeki sivil toplumu nasıl destekleyeceğini açıklamaktadır. Rehberler üç farklı hedef kitleye yöneliktir:

  • AB personeli: Batı Balkanlar ve Türkiye'de sivil topluma yönelik AB desteklerinin hazırlanması ve uygulanmasında; verilen desteğin etkinliğinin izlenmesinde; ve IPA yararlanıcılarının sivil topluma ilişkin durumundaki gelişmeleri analiz ederken onlara yardımcı olmak;
  • Batı Balkanlar ve Türkiye'deki politika yapıcılar ve yöneticiler: Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürlüğü’nün (DG NEAR) IPA yararlanıcılarının AB genişlemesi bağlamında sivil topluma kendi destekleri açısından ulaşmak istediği standartları anlamak - özellikle katılımcı bir demokrasinin geliştirilmesi ve sivil toplumun kamu politikası oluşturma ve AB entegrasyon sürecine katılımını teşvik edecek elverişli ortamın sağlanması için;
  • Bölgedeki sivil toplum: Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdürlüğü’nün (DG NEAR) kapasite, etkinlik, dayanıklılık, bağımsızlık ve hesap verebilirlik açısından ulaşmaya çalıştığı standartları bilmek için;

Rehberler ve özellikle de sonuç çerçevesi, bu çabaları desteklemek için somut hedefler, göstergeler ve referans noktaları sağlar.

Rehberlerin revizyonu katılımcı bir yöntem benimsenerek gerçekleştirilmektedir. Rehberlerin önceki versiyonu ve gözden geçirilmiş Rehberlerin sonuç çerçevesinin ilk taslağı www.tacso.eu adresinde tüm ilgili paydaşların erişimine açıktır. Aralık 2020'de TACSO, Rehberlerin güncellenmesi çerçevesinde sivil toplum örgütlerinin yazılı katkılarını ve önerilerini almak için bir açık çağrı yayınlamıştır. Bunun öncesinde Ocak 2020'de, Üsküp'te sivil toplum örgütlerinin ve kamu kurumlarının katılımı ile bölgesel bir danışma toplantısı düzenlenmiştir. Şu anda her IPA yararlanıcı ülkesinde Rehberlerin nihai hale getirilebilmesi için geri bildirimlerini almak üzere sivil toplum örgütleri, kamu kurumları, fon kuruluşları ve diğer paydaşlarla danışma toplantıları düzenlenmektedir.

Danışma toplantısı KOVID-19 salgını nedeniyle çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir. Toplantının resmi dili İngilizcedir. Toplantı esnasında Türkçe simültane çeviri hizmeti sağlanacaktır.

Toplantıya katılım başvurunuzu buradan en geç 18 Şubat 2021, Perşembe, saat 17.00’ye kadar iletebilirsiniz.

Rehberler ve danışma süreci hakkında daha fazla bilgi edinmek için AB TACSO 3 web sitesini (www.tacso.eu) ziyaret edebilirsiniz.

İlgili İçerikler