Ana içeriğe atla
Image
Birlikte eğitimleri ve STÖ buluşmaları
Share

Birlikte Kurumsal Destek Programı Eğitimleri ve STÖ Buluşmaları

14.09.2020
BİRLİKTE: Yerel STÖ'ler  Kurumsal Destek Programı kapsamında düzenlenen tüm eğitimler sadece programdan destek alan STÖ’lere açıktır. Bu eğitimlerin tamamı BİRLİKTE faydalanıcısı olan STÖ’lerin ihtiyaçlarına ve potansiyel kurumsal gelişim alanlarına göre dizayn edilir ve uygulanır.   BİRLİKTE program faydalanıcı STÖ’lerin her birinin, her uygulama yılının başında yaptıkları öz-değerlendirme çalışmasıyla belirlenen ihtiyaçların yanı sıra her eğitim öncesinde STÖ’lerden o eğitim başlığına özel ihtiyaçları ve beklentileri alınarak eğitimlerin mümkün olan en üst düzeyde program faydalanıcısı STÖ’lere özel olarak tasarlanması hedeflenmiştir.

Birlikte Kurumsal Destek Programı Eğitimleri ve STÖ Buluşmaları

BİRLİKTE: Yerel STÖ'ler  Kurumsal Destek Programı kapsamında düzenlenen tüm eğitimler sadece programdan destek alan STÖ’lere açıktır. Bu eğitimlerin tamamı BİRLİKTE faydalanıcısı olan STÖ’lerin ihtiyaçlarına ve potansiyel kurumsal gelişim alanlarına göre dizayn edilir ve uygulanır.

BİRLİKTE program faydalanıcı STÖ’lerin her birinin, her uygulama yılının başında yaptıkları öz-değerlendirme çalışmasıyla belirlenen ihtiyaçların yanı sıra her eğitim öncesinde STÖ’lerden o eğitim başlığına özel ihtiyaçları ve beklentileri alınarak eğitimlerin mümkün olan en üst düzeyde program faydalanıcısı STÖ’lere özel olarak tasarlanması hedeflenmiştir.

BİRLİKTE Eğitimlerinin tamamında genel bir metodoloji olarak eğitmen sunuşlarının ve anlatımlarının yanı sıra, örgütlerin birbirlerinden öğrenmesine olanak sağlayacak şekilde grup çalışmaları ve kurumsal kapasite geliştirme modüllerini uygulamaya yönelik alıştırmalar yapılmaktadır. 

Bu eğitimler ve alt başlıkları aşağıdaki gibidir;

Hibe Uygulama Eğitimi

BİRLİKTE Destek Programı, program faydalanıcısı  STÖ’lerin gelişmesine ve güçlenmesine katkı sağlayan mentorluk programının yanı sıra STÖ’lerin en temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik kurumsal hibe desteğini de içeriyor.

Kurumsal destek programının başlangıç aşamasında gerçekleştirilen hibe uygulama eğitimi program faydalanıcısı STÖ’lere hibe uygulama kuralları, raporlama gereklilikleri ve kurumsal destek programının çerçevesi hakkında temel bilgileri sağlamak üzere dizayn edildi.

İki gün süren eğitim aşağıdaki oturumlardan oluşuyordu:

Alt-hibe Sözleşmesi ve Sözleşme Değişiklikleri

 • Bütçe Yönetimi ve Mali Uygunluk
 • AB Sivil Düşün Programı Başvuruları
 • Bütçe Yönetimi ve Mali Uygunluk
 • Dokümantasyon ve Raporlama
 • Destek Programında İzleme ve Değerlendirme
 • Kurumsal Kapasite Geliştirme Modeli
 • İletişim ve Görünürlük (AB Görünürlük Kuralları)
 • İzleme Bilgi Sistemi (MIS)

Birlikte hibe uygulama eğitimi

Katılımcı Video Atölyesi Eğitimi

Katılımcı Video Atölyesi Eğitimi’nin temel amacı BİRLİKTE program faydalanıcısı STÖ’lerin sosyal medyada kendilerini daha iyi, etkili bir şekilde ifade edebilmeleri için gerekli donanımı onlara sağlamak idi. Eğitimin sonunda STÖ’lerin hem kendi video arşivlerini yaratabilmeleri hem de diğer görsel iletişim materyallerini oluşturabilmek için gerekli alt yapıya ulaşmaları hedeflendi.

Ankara’da yapılan 3 günlük eğitim aşağıdaki oturumlardan oluşuyordu;

 • Görsel Anlatı Yapısı Nedir?
 • Çekim Ekibi
 • Çerçeve ve Kadraj Nedir?
 • Plan Nedir?
 • Kamera Açıları
 • Kamera Hareketleri ve Kullanım Amaçları - Alanları
 • Mobil cihazlarda video-fotoğraf uygulamaları genel özellikler. Ara-yüz ve ayarlar.
 • Mobil cihazlarda çekim kalitesini arttıran aksesuarlar.
 • Belli şart ve ortamlar için kullanılabilecek temel “set-up”lar.
 • Genel kurgu teorisi ve standart kesme örnekleri.
 • Mobil cihazlarda kurgu uygulamaları.
 • Çekim uygulamalarının yapılması.
 • Katılımcıların çekimlerinin katılımcılar tarafından mobil cihazlar üzerinde kurgulanması.

Birlikte Katılımcı video atölyesi

STÖ Yönetimi Eğitimi 1

Programın başında yapılan ilk öz-değerlendirme çalışmasının ardından program faydalanıcısı STÖ’lerin çoğunun birincil öncelikli kurumsal gelişim alanlarının yönetişim ve karar alma ile  stratejik planlama olduğu tespit edildi. BİRLİKTE Destek Programı’nın ilk STÖ yönetimi eğitiminin bu alanlarda düzenlenmesine karar verildi.

Bu eğitimin sonunda, program faydalanıcısı  STÖ’lerin hak temelli yaklaşımın tarihsel gelişimine dair temel bilgileri edinmeleri, bir savunuculuk kampanyası düzenleyecek bakış açısına sahip olmaları, yönetişim ve karar alma ile stratejik planlamanın temel ilkelerine hakim olmaları ve bu sayede mentorları ile bu konularda çalışmaya devam edecek donanımı kazanmış olmaları hedeflendi.

STÖ Yönetimi Eğitimi 1 aşağıdaki eğitim başlıklarından oluşan 4 günlük bir eğitim olarak İzmir’de gerçekleştirildi.

 • Hak Temelli Yaklaşım ve STÖ Tarihi
 • Savunuculuk
 • Yönetişim ve Karar Alma
 • Stratejik Planlama

 

Online Birlikte STÖ buluşması

STÖ Yönetimi Eğitimi 2

STÖ Yönetimi eğitimlerinin ilkinde olduğu gibi bu eğitimin içeriğine de mentorluk programının başında yapılan ilk öz-değerlendirme çalışmasından çıkan öncelikli ihtiyaçlara göre karar verildi.

Bu eğitim ile BİRLİKTE program  faydalanıcısı STÖ’lerin yasal mevzuat ve mevzuattan doğan gereklilikler konusunda gerekli donanıma sahip olmaları, STÖ finans yönetimi, çalışan ve gönüllü yönetimi sistemleri kurabilecek temel bilgiye sahip olmaları hedeflendi.

STÖ Yönetimi Eğitimi 2 eğitimi aşağıdaki başlıkları içeren 4 günlük bir eğitim olarak Ankara’da yapıldı.

 • Dernek, Vakıf ve Kooperatif Yönetimi
 • Finans Yönetimi
 • Yasal Düzenlemeler
 • Yasal Mevzuat
 • Çalışan ve Gönüllü Yönetimi

stö buluşması 2

İletişim ve Dijital Araçlar

Diğer eğitimler gibi iletişim ve dijital araçlar eğitiminin içeriği de öz değerlendirme çalışmaları sonucunda belirlendi.

BİRLİKTE program  faydalanıcısı STÖ’lerin  eğitim sonunda  iletişim planının hazırlama, mesaj, içgörü, hedef kitle, hikâye yazımı, basın bülteni yazımı ve dijital araçların kullanımı ile ilgili teknik bilgilere sahip olması ve STÖ’nün dijital platformların kullanımını pratik ederek öğrenmesi hedeflendi.

Ankara düzenlenen ve 3 gün süren eğitim aşağıdaki oturumlardan oluştu.

 • Google Arama, G-Suite, Drive
 • İletişim Planına Giriş
 • Görsel Tasarım
 • İletişim Planı - İletişim Hedefleri
 • İletişim Planı - Hedef Kitle
 • İçgörü
 • Sosyal Medya
 • Mesaj
 • Hikaye Anlatımı
 • Haber Nasıl Yazılır
 • Dijital Yayın Planı
 • İletişim Planı Değerlendirmesi  

birlikte iletişim eğitimi

Kaynak Geliştirme

BİRLİKTE program faydalanıcısı STÖ’lerin kurumsal gelişim planlarındaki önemli ihtiyaç alanlarından bir tanesi de kaynak geliştirme idi.

Kaynak geliştirme eğitimi öncesinde BİRLİKTE program faydalanıcısı STÖ’lerden gelen talep ve beklentiler de göz önünde bulundurularak kaynak geliştirmeyi STÖ’nün vizyon ve misyonu ile uyumlu, bütünlüklü kurumsal bir strateji olarak ele alan 3 günlük bir kaynak geliştirme eğitimi dizayn edildi. Katılımcı STÖ’lerin eğitimin sonunda kaynak geliştirmeyi sadece “para yaratmak” değil, parasal kaynak dışındaki diğer örgütsel değerleri de hesaba katarak kaynak geliştirmeye daha bütüncül olarak bir bakış geliştirmeleri ve stratejilerini böyle şekillendirebilmeleri hedeflendi.

Hazırlık aşaması tamamlandıktan sonra pandemi önlemleri dolayısıyla ortaya çıkan mücbir sebeplerden kaynak geliştirme eğitiminin yüz yüze oturumları iptal edildi.  İptalin hemen ardından BİRLİKTE ekibi program faydalanıcısı STÖ’lerin pandemi sürecinde karşılaştıkları sorunları ve yeni acil ihtiyaçlarını belirlemek üzere 4 gün süren on-line atölyeler düzenledi. Bu atölyelerde alınan geri bildirimlere göre kaynak geliştirme eğitimi yeniden dizayn edildi ve on-line ortama taşındı.

On-line ortamda gerçekleştirilen eğitim senkron ve asenkron içerik olmak üzere aşağıdaki başlıkları kapsıyordu.

 • Yeni Dönem Kaynak Geliştirme Yaklaşımı ve Kaynak Olmak
 • Kaynak Yönetimine Bütünsel Yaklaşım
 • Kaynak Geliştirme Stratejisi bileşenleri
 • Kurumsal Kaynak Geliştirme Şirketlerden Bağışlar
 • Veri Toplama
 • Online Kaynak Geliştirme
 • Bireysel Kaynak Geliştirme için Kullanılan Metotlar 
 • Tele Kaynak Geliştirme
 • Bağışçı İlişkileri
 • Kaynak Geliştirme Karması ve Faaliyet Planı Oluşturma
 • Kitlesel Fonlama 
 • Elçi Bağışçılığı
 • Proje Oluşturma ve İletişimde Kullanılabilecek Yaratıcılık Geliştirme Yöntemleri

Proje Hazırlama ve Yönetmede Sonuç Odaklı Yaklaşım

BİRLİKTE program faydalanıcısı STÖ’lerin  yaratmak istedikleri değişimleri bir proje fikri haline  dönüştürme süreçlerini kolaylaştırabilmek için tasarlanmıştır. Katılımcıları proje hazırlama ve yönetme süreçlerinde temel alabilecekleri “Sonuç Odaklı Yaklaşım” ile tanıştırmayı ve proje hazırlama konusundaki pratik beceri düzeyilerine katkı sağlamayı hedefler. Sonuç odaklı yaklaşımın sadece proje hazırlamada değil, projenin uygulama ve izlenmesi süreçlerinde de ne ifade ettiği, nasıl bir pratik karşılığı olduğu konusunda katılımcılara katkı sağlar.

Webinarlar (İnternet Semineri)

BİRLİKTE Destek Programı kapsamında program faydalanıcısı STÖ’ler için online platformlar aracılığıyla çeşitli konularda bilgilendirici webinar oturumları da  düzenlenir. Webinarlar özellikle programın uygulama süreçlerini kolaylaştırmak için program faydalanıcılarına teknik destek sağlanmasına odaklanır. Bugüne kadar, programın teknik ve mali uygulama kuraları, raporlama, mentorluk programının gereklilikleri gibi temel konularda webinar oturumları düzenlendi. Bunlara ek olarak, dönem dönem çeşitli deneyim paylaşımları oturumları, kapasite geliştirme ve kaynak yaratma konularında da çeşitli bilgilendirici seminerler düzenlenmektedir. 

STÖ Buluşmaları

BİRLİKTE: Yerel STÖ'ler Kurumsal Destek Programı faydalanıcısı STÖ’leri bir araya getiren BİRLİKTE Destek Programı STÖ Buluşmaları organize edilmektedir.

STÖ buluşmalarında, program faydalanıcısı örgütlerin birbirlerini daha yakından tanımaları, kendi çalışma alanlarında ve BİRLİKTE kapsamında yaptıkları çalışmalar konusunda bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmaları, yeni ortaklıklar ve işbirlikleri geliştirmeleri, birbirlerinden öğrenmeleri ve bu yolla güçlenmeleri hedeflenmektedir.

Bugüne kadar 3 STÖ Buluşması gerçekleştirildi.

Programın ilk yarı yılı içerisinde İzmir’de gerçekleştirilen 1. STÖ Buluşması’nda temel olarak program faydalancısı örgütlerin birbirlerini daha iyi tanımaları hedeflendi. Bu hedefe yönelik aktiviteler, oyunlar ve grup çalışmaları gerçekleştirildi. 1. STÖ buluşmasının önemli bir çıktısı buluşma esnasında örgütlerin birbirlerini daha iyi tanıyabilmeleri için uygulanan bir aktivitenin sonucunda üretilen STÖ metro haritasının dijital bir araçlar BİRLİKTE STÖ haritasına dönüştürülerek örgütlerle paylaşılması oldu. Bu haritada, program faydalanıcısı her bir örgütün bulunduğu il, temel amaçları, faaliyetleri, hedef kitlesi ve çalışma alanı gibi temel bilgiler yer alıyor. 

STÖ buluşması 1

BİRLİKTE Destek Programı 2. STÖ Buluşması, programın 2. yarı yılı içerisinde Ankara’da gerçekleştirildi. Bu ikinci buluşmada, program faydalanıcısı örgütler kurumsal gelişim programı kapsamında özellikle öz-değerlendirme ve iyileştirme süreçlerine ilişkin deneyimlerini paylaştılar. Süreçte yaşadıklarını aktaran örgütler bu etkinlikle programı birbirlerinin gözünden görme ve değerlendirme imkanı da buldular.  Buna ek olarak,  özellikle kendi çalışma alanlarındaki başarı hikayelerini paylaştıkları oturumlar da gerçekleştirildi. 

BİRLİKTE Destek Programı 3. STÖ Buluşması Kovid-19 sürecinde dijital ortamda 8-9-10 Nisan tarihlerinde gerçekleştirildi. Örgütlerin Kovid-19 dönemini nasıl geçirdikleri, karşılaştıkları sorunlar ve ürettikleri çözümler, hedef kitlelerinin değişen ihtiyaçlarının ne olduğu ve bu ihtiyaçlara nasıl cevap verdikleri gerçekleşen online buluşmanın temel konusu idi. Buluşma toplantıları, örgütlerin tematik alanlarına göre, 5 grup olarak gerçekleştirildi. Bu süreçte hedef kitlenin değişen ihtiyaçlarına yanıt vermek için dayanışmanın, farklı kuruluşlarla işbirliği yapmanın önemi ve dijital ortamları kullanma ihtiyacı öne çıkan başlıklar oldu.

Bu buluşmalar yaşanan yeni dönemde örgütlerin kurumsal sürdürülebilirlikleri, kapasite gelişimleri ve hedef kitlelerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için gereksinim duydukları kaynakları ve kaynak geliştirme araçlarını tartışmalarına olanak sağladı. Toplantıların sonunda örgütler bir araya gelmenin güçlendirici olduğunu ifade ederken, birbirlerinden öğrenme fırsatı yakaladıklarını da belirttiler.

birlikte online stö buluşması
Mentor eğitimleri

BİRLİKTE: Yerel STÖ'ler Kurumsal Destek Programı kapsamında desteklenen her STÖ, program boyunca bir mentor ile birlikte çalıştı. Mentorlar mentorluk programı boyunca öncelikle öz-değerlendirme çalışmalarında, önceliklendirmelerin yapılması ve iyileştirme planının oluşturulmasında, iyileştirme planına alınan iyileştirmelerin hayata geçirilmesinde ve acil ihtiyaç dolayısıyla ortaya çıkan diğer alanlarda birlikte çalıştıkları STÖ’lere teknik destek verdiler ve kolaylaştırıcılık yaptılar.

Bu görevlerinde mentorlar aşağıda sıralanan rutin iç eğitimlerle desteklendiler;

 • Mentorluk Programı ve Kurumsal Kapasite Geliştirme    
 • Engelli hakları
 • LGBTİ+ hakları
 • Stratejik Planlama
 • Risk Yönetimi
 • Süreç Yönetimi
 • Kaynak Geliştirme
 • Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
 • STÖ'lerde İktisadi İşletme
   
İlgili Eğitim