Ana içeriğe atla
Image
Faaliyet
Share

Demokratik Katılımın Güçlendirilmesi Projesi Eğitimleri Başladı

01.03.2015
STGM’nin ECAS ortaklığı ile Avrupa Birliği ve Türkiye arasında Sivil Toplum Diyaloğu III Siyasi Kriterler Hibe Programı kapsamında “Demokratik Katılımın Güçlendirilmesi için Türkiye ve Avrupa’dan İyi Örneklerin Yaygınlaştırılması” projesi kapsamında düzenleyeceği eğitim ve atölye toplantılarının ilki 28 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Ankara Neva Palas Otel’de gerçekleştirildi. 

STGM’nin ECAS ortaklığı ile Avrupa Birliği ve Türkiye arasında Sivil Toplum Diyaloğu III Siyasi Kriterler Hibe Programı kapsamında “Demokratik Katılımın Güçlendirilmesi için Türkiye ve Avrupa’dan İyi Örneklerin Yaygınlaştırılması” projesi kapsamında düzenleyeceği eğitim ve atölye toplantılarının ilki 28 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Ankara Neva Palas Otel’de gerçekleştirildi. 

Toplantıya Denizli Koruyucu Aile Derneği, Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği, Kadın Adayları Destekleme Derneği (KADER), Spina Bifida Derneği, Yavaş Yaşamı Destekleme Derneği, Kalkınma Atölyesi Kooperatifi, Yaka Kadın Çevre Kültür ve İşletme kooperatifi (YAKA-KOOP), Diyaliz Hastaları ve Organ Bağışı Derneği, Toplumsal Duyarlılık ve Şiddet Karşıtları Derneği (DUY-DER) ve Çiğdemim Eğitim, Çevre ve Dayanışma Derneği’nden temsilciler katıldı.

foto1

Eğitimlerin ilk günü STGM Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Levent Korkut’un açılış konuşmasıyla başladı. Korkut, bir yurttaşlık hakkı olarak katılımın önemini vurguladığı konuşmasında, demokrasi ve temsiliyet ilişkisinin aldığı farklı biçimleri tartıştı. Korkut’un konuşması sonrasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Ulaş Karan bir sunum gerçekleştirdi. Karan konuşmasında örgütlenme ve toplanma özgürlüğü, adalete erişim, bilgiye erişim ve ifade özgürlüğünün sağlanmasında devlet-STK ilişkilerinin şeffaflık, hesap verebilirlik ve katılım ilkeleri üstüne kurulması gerektiğini ifade etti. Karan ayrıca ulusal mevzuattaki örgütlenme örgütlüğünü düzenleyici maddeleri belirterek STK’ların kullanabilecekleri çeşitli olanakları tartıştı.    

 Karan’dan sonra söz alan Demokratik Katılım projesi koordinatörü Özgür Tek Avrupa ve diğer ülkelerdeki katılım mekanizmalarına değinirken TACSO Türkiye Ülke Koordinatörü Ayça Bulut Bican, STÖ katılımı konusunda oluşturulmuş ulusal mekanizmaların iyi bir örneği olarak Hırvatistan deneyimi üzerine ayrıntılı bir bilgilendirme yaptı.  

Toplantının son oturumundaki konuşmacı Kadıköy Kent Konseyi Genel Sekreteri İkbal Polat’tı. Polat merkezi ve yerel yönetimler konusunda yasal düzenleme ve reformları aktararak yerel yönetimler düzeyinde katılım mekanizmalarını Nilüfer Belediyesi Kent Konseyi deneyimi üzerinden tartıştı.

Eğitimlerin ikinci günü Yasama Derneği (YASADER) Genel Sekreteri Bahadır Yeşilırmak ve Yasama Uzmanı Salih Sağlam’ın sunuşlarıyla başladı. Yeşilırmak TBMM’nin iç işleyiş mekanizmaları ve kanun yapım süreci konusunda kapsamlı bir sunum gerçekleştirirken, Sağlam STÖ’lerin yasama faaliyetlerine katılım noktasında başvuru yapabilecekleri komisyon ve mekanizmalara değindi.

foto2

Bir sonraki oturumda KAOS-GL Derneği’nden Murat Köylü lobicilik kavramı üstüne genel bir tartışma yaptıktan sonra, karar alıcılara ulaşabilme ve etkileme konusunda uygulanabilecek yöntemler ve dikkat edilmesi gereken noktalara değindi. Toplantının son oturumu STGM Yönetim Kurulu üyesi Hakan Ataman’ın savunuculuk ve kampanya düzenleme konusundaki sunumuydu. Ataman’ın savunuculuk, kampanya stratejisi belirlenirken yapılması gereken analizler, örgüt içi iş bölümü, kaynakların etkin biçimde değerlendirilmesi konularında vurguladığı noktalar aktif bir katılımla tartışıldı.

Katılımcılar tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan eğitim programı gelen öneriler ve toplantının genel bir değerlendirmesiyle sona erdi.

İlgili Dosyalar:

  1. foto1 [JPG] [2.54M]
  2. foto2 [JPG] [35.34K]
Share
İlgili Eğitim
İlgili İçerikler