Ana içeriğe atla

Dr. Burçak Özoğlu

STGM'deki Rolü:
STGM Ekibi
Birim / Proje:
STÖ Kaynak Merkezi
Görev:
Kapasite Geliştirme Koordinatörü
Faaliyet Alanı:
Emek Çalışmaları
Çalışma İlişkileri
Örgüt Yönetimi
Share
26.09.2020

Dr. Burçak Özoğlu, lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi İİBF İşletme bölümünden, yüksek lisans derecesini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü'nde hazırladığı “Türkiye’de Kadın Emeğine Dönük Devlet Politikaları” başlıklı teziyle aldı. Türkiye Bilimler Akademisi bursiyeri olarak Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ve Manchester Üniversitesi Uluslararası Emek Araştırmaları Merkezi'nde tamamladığı bütünleşik doktora programı sonrasında “Teknik İlerleme ve Emek Süreçleri” başlıklı teziyle Doktora derecesini aldı. 

Yüksek Lisans ve Doktora çalışmaları sırasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak görev yaptı. 2007-2010 yılları arasında TÜBİTAK’a bağlı bir enstitüde Stratejik Planlama Uzmanı ve kurumsal yönetim danışmanlığı görevini yürüttü. Aynı dönemde ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde ve ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Teknoloji Politikaları Merkezi'nde yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak ders verdi.

2010-2014 ve 2016-2018 yılları arasında ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü İşletme Programı'nda öğretim görevlisi ve program koordinatörü olarak çalıştı. 

Özoğlu halen STGM Kaynak Merkezi'ndeki Kapasite Güçlendirme Koordinatörlüğü'nün yanı sıra ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde ek görevli öğretim elemanı olarak çalışmaktadır.

Özoğlu, örgüt teorisi, yönetim bilimleri, emek çalışmaları alanlarında profesyonel ve akademik çalışmalarının yanısıra çeşitli kamu kurumları, özel kurumlar, sendikalar ve STÖ’lerde de eğitim ve seminerler vermektedir. Britanya kökenli Chartered Institute of Personnel and Development- CIPD Academic Associate ünvanına sahiptir.

Yazıları