Ana içeriğe atla

Funda Küçükcan Yılmaz

STGM'deki Rolü:
STGM Ekibi
Birim / Proje:
STÖ'lerin çocuk yaşta, erken ya da zorla evlendirilmenin önlenmesine yönelik kapasitelerinin Güçlendirilmesi Projesi-UNFPA
Görev:
Proje Koordinatörü
Share
26.09.2020

Lisans ve yüksek lisans eğitimini ODTÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamladı. Üniversite yıllarında öğrenci topluluklarıyla sivil toplum alanındaki çalışmalarına başladı. GAP Bölge Kalkınma İdaresi'nde sivil toplum kuruluşlarının kalkınma süreçlerine katılımı konusunda çalışmalar yürüttü. 2005-2010 yılları arasında Sivil Toplum Geliştirme Merkezi'nde Hibe Programları Yöneticisi olarak hibe programlarının tasarlanması ve yürütülmesinden sorumlu olarak çalıştı. Daha sonrasında 2013 yılına dek AB destekli Kadın STK'larının Güçlendirilmesi Projesi'nde Güneydoğu Anadolu Bölgesi Koordinatörü olarak, 2013-2015 yılları arasında da Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) bünyesinde Kadın Dostu Kentler Ortak Programı'nda Hibe Programları Yöneticisi olarak görev aldı. 2015-2020 yılları arasında UNICEF, ILO gibi çeşitli BM kuruluşları ve göç örgütleri başta olmak üzere çeşitli uluslararası kuruluşlarda, sivil toplum ve toplumsal cinsiyet alanlarında yürütülen AB destekli çok sayıda projede hibe programlarının tasarlanıp uygulanması, sivil toplum haritalama, kapasite artırımı, hibe izleme ve değerlendirme gibi alanlarda bağımsız uzman olarak çalışmalarda bulundu. 2019 yılında Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından sivil toplum programlarının uygulanmasına yönelik destek mekanizmalarının sağlanması amacıyla gerçekleştirilen çerçeve sözleşme (framework contract) kapsamında Kilit Sivil Toplum Uzmanı olarak görev aldı. Halen STGM-UNFPA ortaklığında yürütülen "Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerin Önlenmesi Alanında STÖ'lerin Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi"nde proje koordinatörü olarak çalışmaktadır.

Yazıları