Skip to main content
Image
Manşet Yatay Görseli
Share

Prof. Dr. Serpil Sancar: Pandeminin Toplumsal Cinsiyet Boyutunu Tartışmalıyız

09.04.2020
COVID-19 pandemisinin toplumsal cinsiyet boyutunu ve Cinsiyet Eşitliğini İzleme Derneği'nden Prof.Dr. Serpil Sancar ile konuştuk. 

İçerik Alınlık Resmi

COVID-19 pandemisinin toplumsal cinsiyet boyutunu ve Cinsiyet Eşitliğini İzleme Derneği'nden Prof.Dr. Serpil Sancar ile konuştuk. 

Pandemi gibi kriz dönemlerinin cinsiyet eşitsizliğini daha da derinleştirdiği ve kadınların toplumsal yaşamını olumsuz yönde etkilediği biliniyor. Haberlere yansıyan bilgiler de bu olguyu doğrular nitelikte. Pek çok ülkede yapılan araştırmalar karantinada ev içi şiddetin arttığını ortaya koyarken, kadınların paylaşımları da ev içi emek süreçlerinin karantinayla birlikte iyice yoğunlaştığını gösteriyor. Yine salgından en çok etkilenen alanlardan biri olan hizmet sektöründe ise yoğunluklu olarak kadınların çalıştığı ve pandemiyle birlikte işsiz kaldıkları, ücretsiz izne ayrıldıkları haberlere yansıyor.
 
 
Sancar, pandeminin toplumsal cinsiyet boyutunun tartışılmasının ve izlenmesinin önemli olduğunu söylerken, salgının en çok etkilediği sağlık ve istihdam alanlarındaki verilerin ise toplumsal cinsiyete dair pek çok veri içerdiğini anlatıyor. “Pandemi süresince kamuoyuna açıklanan veriler bize cinslerin salgından nasıl etkilendiğini, hangi risklerle karşın karşıya olduğunu anlatmıyor” diyen Sancar, “Örneğin virüsten ölenlerin pek çoğunun erkek olduğu söylendi. Bu ilginç bir veri. Bu bizim karşımıza birkaç soru çıkarıyor. Kadınlar erkeklere göre daha mı dayanıklı yoksa kadınlar sağlık kurumlarına ulaşımda bir problem mi yaşıyorlar? Bize hastalanan insanların cinsiyet dağılımı lazım. Hastaneye başvuranların ne kadarı kadın ne kadarı erkek öğrenmemiz lazım. Bunları bilmemiz gerekiyor” dedi.
 
Sancar, salgının etkilediği bir diğer önemli başlık olan istihdam alanında da cinsiyet eşitliği bakımından izleme çalışmalarının gerekliliğini anlatırken, “İşe gidemeyen işsiz kalan, ücretsiz izin çıkarılanların kaçı kadın kaçı erkek? Hangi çalışma tipine, hangi sektöre göre bu gerçekleşiyor? “ bu verilere ulaşabilmemiz gerekiyor diye konuştu.
 
Sancar yine  işsiz kalmanın kadınlar ve erkekler açısından farklı sonuçlar ortaya çıkardığını, erkek için evi geçindirememe durumunun bir erkeklik krizine neden olabildiğini, ancak işten çıkarılan ve evin geçimini tek başına sağlamak durumunda kalan kadınlar için ise bunun doğrudan yoksullaşma, evi yönetememe, çocukları besleyememe anlamına geldiğini de anlattı.
Share
Related Contents