Skip to main content
Image
Manşet Yatay Görseli
Share

STGM- Avrupa Birliği TACSO 3 Projesi İşbirliği Devam Ediyor

09.07.2020
Geçtiğimiz Ocak ayında başlayan Batı Balkanlar ve Türkiye’de Sivil Toplum Örgütleri için Teknik Destek Projesi ( Avrupa Birliği TACSO 3) STGM işbirliğiyle faaliyetlerine başladı.   

İçerik Alınlık Resmi
Geçtiğimiz Ocak ayında başlayan Batı Balkanlar ve Türkiye’de Sivil Toplum Örgütleri için Teknik Destek Projesi ( Avrupa Birliği TACSO 3) STGM işbirliğiyle faaliyetlerine başladı. 
 
17 Aralık 2021 tarihine kadar devam edecek olan projede yerel ve bölgesel düzeyde kapasite güçlendirme çalışmaları yürütülecek. 
 
Sivil toplum örgütlerinin demokratik süreçlerde aktif rol almalarını sağlayacak şekilde kapasitelerinin güçlendirilmesini amaçlayan program kapsamında; eğitim programları, çevrimiçi eğitimler, hak temelli yaklaşımın ana akımlaştırılması için çeşitli çalışmalar, deneyim ve paylaşım toplantıları organize edilecek.  
 
Yine program kapsamında çocuk hakları eğitim programı hayata geçirilecek. Aktif vatandaşlık, yurttaş girişimleri ve gönüllülük başlıklarında deneyim paylaşım atölyeleri, farklı kaynak geliştirme yöntemlerinin konuşulacağı bir etkinlik ve yerel katılım, iyi yönetişim, sosyal içerme ve izleme başlıklarında eğitimler düzenlenecek. 
 
AB TACSO 3 tarafından yayınlanan haberleri TACSO 3 web sitesi (www.tacso.eu) ve sosyal medya araçları üzerinden (İngilizce) ve web sitemizden (www.stgm.org.tr) ve sosyal medya araçlarımızdan takip edebilirsiniz.
 
Programın detaylı tanıtımı için ekteki bilgi notunu inceleyebilirsiniz. 
Share
Related Contents