Skip to main content
Image
STGM'den Duyuru
Share

ABD Büyükelçiliği Hibe Programı Duyurusu

03.06.2020
ABD Büyükelçiliği 2020 yılı için yeni destek programının duyurdu. Hibe desteğine başvurmak isteyenler 13 Temmuz 2020 Pazartesi günü Türkiye saatiyle 17:00'ye kadar başvurularını gerçekleştirebilirler.

ABD Büyükelçiliği 2020 yılı için yeni destek programının duyurdu. Hibe desteğine başvurmak isteyenler 13 Temmuz 2020 Pazartesi günü Türkiye saatiyle 17:00'ye kadar başvurularını gerçekleştirebilirler.

Program kapsamında aşağıdaki beş başlıktan herhangi birini veya birden fazlasını ele alan projelere hibe desteği sağlanacak. 
 
Ortak Güvenliğin Desteklenmesi
 
Bu kategoride ele alınacak projelerin,  terörle mücadele çabasını ve  aşırılık yanlısı grupların mağlup edilmesi konusunda işbirliğini desteklemesi bekleniyor.
 
Ekonomik Refahın Güçlendirilmesi
 
Bu kategorideki tekliflerin inovasyonu teşvik eden, girişimciliği destekleyen, ağ oluşturma ve mentorluk fırsatlarını teşvik eden, pazarlama ve sosyal yardım tekniklerini aktaran, dijital ekonominin güçlendirilmesini teşvik eden, küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) geliştirme planlaması olan projeler olması bekleniyor.  

Demokratik Değerlerin Pekiştirilmesi
 
Bu kategorideki projeler yaratıcı ifade biçimlerini, kamuoyunun söylemini ve görüş özgürlüğünü desteklemek amacıyla kültürel ve sanat teşvik faaliyetlerini ve kültürel ve sosyal çeşitlilik, çoğulculuk, kültürel yaşam ve politikada eşitlik gibi başlıkları içerebilir.
 
Demokratik Değerlerin Pekiştirilmesi/Medya 
 
Bu kategorideki projeler medya okuryazarlığı, araştırmacı gazetecilik, sosyal medya / internet yayıncılığı, teyit/doğrulama,  belgesel film yapımı, görsel veya diğer hikaye anlatımı gibi başlıkları içerebilir.

Türk-Amerikan İlişkilerinin Güçlendirilmesi
 
Bu kategorideki projeler Amerikan çalışmaları, İngiliz dili öğretme / öğrenme, Türkiye gençliği arasında STEM eğitimi gibi başlıkları içerebilir.
 
Detaylı bilgi için lütfen bakınız.
Share
İlgili Eğitim