Skip to main content
Image
anket
Share

İklim Değişikliğine Uyuma Yönelik Kapasite ve İhtiyaç Analizi Anketi

01.04.2021
Bu anket yararlanıcı kurumu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yürütücü kuruluşu Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı olan ve Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen "Türkiye’de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi" kapsamında hazırlanmıştır.

Proje ile özellikle sektör ve kent ölçeğinde iklim değişikliğine uyumun güçlendirilmesi yoluyla toplumsal direncin arttırılması hedeflenmektedir. 

İklim değişikliğinin olumsuz etkileri tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de her geçen gün daha fazla hissedilmektedir. Fırtına, sel, taşkın, heyelan, dolu, kuvvetli kar, kuraklık ve orman yangınları başta olmak üzere afetlerin sayısı ve şiddetinde belirgin bir artış söz konusudur. İklim değişikliğinin mevcut ve gelecekteki etkilerinin ekonomik sektörlere, topluma ve çevreye maliyetinin büyüklüğü iklim değişikliğini dünyanın geleceğini ilgilendiren en önemli tehditlerden bir haline getirmektedir. İklim değişikliğine neden olan sera gazı emisyonları bugün tamamen durdurulsa bile iklim değişikliğinin etkilerinin uzun yıllar devam etmesi öngörülmektedir. Öte yandan sera gazı emisyonlarının artmasıyla birlikte günümüzde yaşadığımız etkilerden çok daha şiddetli etkiler ile karşı karşıya kalmamız kaçınılmazdır. Bu nedenle bütün sektörlerde politika geliştirme ve planlama süreçlerine iklim değişikliğini dahil etmek, iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlamak bir zaruriyet haline gelmiştir. 

Aşırı hava olayları, kuraklık, yağış rejimindeki düzensizlikler su kaynakları ve ekosistem üzerinde ciddi tehdit oluşturmaktadır. İklim tehlikeleri nedeniyle tarım, turizm, ticaret, sağlık, enerji, ulaştırma başta olmak üzere bütün sektörlerde kayıpların artması öngörülmekte, tüm bu olumsuzluklar sosyo-ekonomik yaşamı, refahı doğrudan etkilemektedir. 

Bu nedenle, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin azaltılması ve mümkünse fırsata dönüştürülebilmesi için uyum faaliyetlerinin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Uyum faaliyetleri idari, yasal, politik çözümlerden teknoloji ve mühendislik çözümlerine uzanan geniş bir yelpazede önlemler içermektedir. 

İklim değişikliği ile mücadelenin bütün kesimleri ilgilendiren kapsamlı bir konu olması nedeniyle, ulusal ve yerel ölçekte iklim değişikliğine uyum eylemlerinin geliştirilmesi süreci, merkezi kurumlar, belediyeler, yerel idareler, akademi, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör de dahil olmak üzere bütün paydaşların aktif ve sürekli katılımını gerektirmektedir.   

Bu anket iklim tehlikeleri, iklim değişikliğinin etkileri, iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlamak için yapılan çalışmalar, yürütülen projeler, iş birliği yapılan paydaşlar, kurumsal yapılanma, bilgi paylaşımı gibi konularda mevcut durumun ve kapasite geliştirme ihtiyaçlarının tespit edilmesi amacıyla hazırlanmıştır. Her bir kurum/kuruluş adına bir anket formunun doldurulması beklenmektedir.

Bu anket kapsamında paylaşılan kişisel bilgiler tamamen gizli olup, hiçbir şekilde üçüncü şahıslarla ve/veya tüzel kişilerle paylaşılmayacaktır.

Anket formunun doldurulmasına ilişkin ilave bilgiye ihtiyaç duyulması halinde [email protected] adresine bildirimde bulunabilirsiniz.

Anket için linke tıklayınız.

Related Contents