Ana içeriğe atla
Image
fon kaynakları 2
Share

Fon Kaynakları Veritabanı

STGM, Türkiye'deki STÖ’lerin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak ve kaynak geliştirmelerine destek olmak için sivil topluma yönelik fon imkanlarını düzenli olarak araştırıp, dünyadan ve Türkiye’den açık hibe çağrılarını haberleştirerek, fon kaynaklarına erişime yardımcı oluyoruz.

Fon Kaynakları Veritabanı Nelerden Oluşur?

Fon Kaynakları Veritabanında yer alan bilgiler, ulusal ve uluslararası mecralarda STÖ’lere fon sağlayan birçok kurum ve kuruluş incelenerek derlenmiştir. Fon Kaynakları Veritabanı, araştırma kapsamında bilgilerine ulaşılan, çalışmalarında coğrafi olarak Türkiye’yi içine alan kurum ve kuruluşları kapsamaktadır. Bunlar içinde vakıflar, bağımsız kuruluşlar, büyükelçilikler, kamu kurumları, uluslararası kuruluşlar ve özel sektör bulunmaktadır. 
Fon Kaynakları Veritabanında fon veren her kurum ve kuruluşla ilgili kısa bilgi, öncelikli çalışma alanları, başvuru süreci hakkında önemli bilgiler, talep edilen başvuru dokümanları ve daha ayrıntılı bilgileri içeren internet siteleri ve iletişim adreslerini bulabilir; kurum bazında ya da çalışma alanı temelinde arama yapabilirsiniz. 

Fon Kaynakları ve Kaynak Geliştirme Platformları

Fonlar ve kaynak geliştirme platformları, fon veren ya da kaynak geliştirmeye yönelik platform sağlayan kurum ve kuruluşların yaptıkları değişiklikler temelinde sıklıkla değişim göstermektedir. Bu değişimler, kurum ve kuruluşların kendi stratejik öncelikleri kapsamında fonun ya da platformun yapısında (öncelikli alanlar, fon miktarı, başvuru kriterleri gibi) olabileceği gibi, fon programının ve platformun tamamen kapanması ve/veya zaman zaman kapanan programın yerine bambaşka başlık ve içerikte programların açılması düzeyinde de olabilmektedir.

Bu duruma istinaden, STGM olarak belirli periyotlarda Fon Kaynakları Veritabanında güncelleme yapmaktayız. Ancak, söz konusu değişiklikler, bu güncelleme periyotları arasında gerçekleşebilmektedir. Bu nedenle, en güncel bilgiye veritabanında yer alan fon kurum ve kuruluşlarının/platformların kendi web sayfalarından ulaşılabileceğini belirtmek isteriz. 

Fon Kaynağı Konu Fon Veren
Sivil Toplum İçin Destek Vakfı Hibe Programları Diğer Vakıflar ve Bağımsız Kuruluşlar
Smart Start  Sosyal Girişimcilik Vakıflar ve Bağımsız Kuruluşlar
T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı Gençlik Devlet Kurumları
T.C. İçişleri Başkanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı: PRODES Diğer Devlet Kurumları
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfların Projelerine Yardım Kültür Devlet Kurumları
TANAP: Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi Diğer Vakıflar ve Bağımsız Kuruluşlar
TAP Vakfı 1 Aralık Gençlik Çalışmaları Fonu Gençlik Vakıflar ve Bağımsız Kuruluşlar
TechSoup Türkiye Diğer Özel Sektör
Toyota Avrupa Fonu Diğer Vakıflar ve Bağımsız Kuruluşlar
Türk Hayırseverlik Fonları Diğer Vakıflar ve Bağımsız Kuruluşlar
Türk Kültür Vakfı Kültür Vakıflar ve Bağımsız Kuruluşlar
Uluslararası Gençlik Vakfı  (IYF) Gençlik Uluslararası Kuruluşlar
Uluslararası Özel Girişim Merkezi Ticaret Vakıflar ve Bağımsız Kuruluşlar
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Kültürün Teşviki Uluslararası Fonu (IFPC) Kültür Birleşmiş Milletler
Veolia Çevre Vakfı  Çevre/Doğa Koruma Vakıflar ve Bağımsız Kuruluşlar
WWF Türkiye: Türkiye’nin Canı Hibe Programı  Çevre/Doğa Koruma Vakıflar ve Bağımsız Kuruluşlar
Yuvarla Diğer Alternatif Fon Kaynakları