Ana içeriğe atla
Image
fon kaynakları 2
Share

Demokrasi ve İnsan Hakları Avrupa Aracı (DİHAA) 

Güncelleme Tarihi
12.11.2020
DİHAA sivil toplumun, siyasi reform ve insan haklarının savunulması için etkili bir güç haline gelmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bugün DİHAA, üçüncü dünya ülkelerinde insan hakları ve demokrasi alanında yürütülen sivil toplum çalışmalarının desteklenmesinde temel araç konumundadır.
Konu:
Fon Veren:
Avrupa Birliği

Program Hakkında

Program, Avrupa Birliği kurumları tarafından uygulanmaktadır. 1994’te başlatılan Demokrasi ve İnsan Hakları Avrupa Aracı (DİHAA), 2006 yılında daha da geliştirilmiştir. 2007–2013 dönemi için DİHAA’nın dünya genelindeki toplam bütçesi  1.104 milyon Euro’dur. DİHAA sivil toplumun, siyasi reform ve insan haklarının savunulması için etkili bir güç haline gelmesine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Bugün DİHAA, üçüncü dünya ülkelerinde insan hakları ve demokrasi alanında yürütülen sivil toplum çalışmalarının desteklenmesinde temel araç konumundadır. DİHAA'nın altındaki yardımlar, demokrasi ve insan hakları için AB politikalarını uygulamak için kullanılan diğer araçları tamamlamaktadır.

Üç farklı hibe programı mevcuttur.

  • (Türkiye de dâhil) Seçilebilir nitelikteki tüm ülkelere açık olan, dünya çapında uygulanan ve doğrudan Avrupa Komisyonu’nun EuropeAid Kalkınma ve İşbirliği Ofisi tarafından duyurulan "Global Grant Schemes" (Küresel Hibe Programları). Hibe Programı altında fonlanacak projeler ülke Delegasyonları ile istişare içinde, Avrupa Komisyonu tarafından seçilir.
  • Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından duyurulan ve sadece Türkiye’ye yönelik özel hibe programları ("Country Based Support Scheme"- Ülke Bazlı Destek Programı). İnsan hakları ve demokratik reformların desteklenmesinde sivil toplumun rolünün güçlendirilmesi, çeşitli grupların barışçıl şekilde uzlaşmalarının kolaylaştırılması ve siyasi katılım ve temsilin konsolide edilmesi amacıyla yerel projelere destek verir.
  • Küçük Hibeler Yoluyla İnsan Hakları Savunucularına Doğrudan Destek: Küçük ve odaklı eylemler yoluyla hızlı bir müdahalenin gerekli olduğu durumlarda Avrupa Komisyonu, Brüksel’deki merkezi veya ülke AB Delegasyonları yoluyla acil destek ihtiyacı bulunan insan hakları savunucularına 10.000 Euro’ya kadar özel hibeler verebilmektedir.

Öncelikli Alanlar

İnsan hakları, insan hakları savunucuları, ölüm cezası, işkence, silahlı çatışma ve çocuklar ile kadına yönelik şiddet konularında diyalog.

Başvuru Hakkında

Program altında desteklenen projelerin yararlanıcıları, hedeflere göre çeşitlilik göstermekle birlikte, programa başvurmak için, sivil toplum kuruluşu olmak (hem Küresel hem de Ülke Programları altında), kâr amacı gütmeyen kamu veya özel sektör kuruluşu olmak (daha ziyade Küresel Program altında), ulusal, bölgesel ve uluslararası parlamenter bir yapı olmak (daha ziyade Küresel Program altında), uluslararası ve bölgesel hükümetler arası bir kuruluş olmak (çok büyük küresel çalışmalar için veya Küresel ve Ülke Bazlı Programlar altında ortak olarak), gerçek kişi ve tüzel olmayan varlık olmak (sadece belli istisnai durumlarda) gerekmektedir. Başvurularla ilgili ayrıntılı koşullar, Küresel ve Ülke Bazlı destek programları kapsamında yapılan her teklif çağrısıyla birlikte yayımlanan “Başvuru Sahiplerine Yönelik Yol Gösterici İlkeler”de açıklanmaktadır.

Kuralları her yıl yayınlanan başvuru rehberleri ile belirlenmekle birlikte, genel olarak başvurular “kısıtlı başvuru” yöntemi ile iki aşamada yapılmaktadır. Bu yöntem, projelerin iki aşamada seçilmesi ile işler.  Proje başvurusu yapabilmek için kuruluşların internet tabanlı PADOR (Potansiyel Başvuru Sahiplerine ait Veriler için Online Kayıt) veritabanına kayıt olmaları, daha önce kayıt oldularsa bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir.

Program başvuru çağrısı ve hibe rehberi uyarınca, başvuru sahipleri öncelikle projelerinin bir özeti niteliğini taşıyan "kavramsal not"u (ön başvuru) hazırlamaları gerekir. Avrupa Birliği tarafından yapılan değerlendirmeler sonrasında kavramsal notları ön elemeyi geçen kuruluşlardan, tam başvuru yapmaları istenmektedir. Yapılan değerlendirme sonucu kabul edilen tam başvurular, şartlı kabul edilmiş sayılmakta, destekleyici belgelerin tamamlanması sonrasında ilgili kuruluş ile Avrupa Komisyonu arasında hibe sözleşmesi hazırlık aşaması başlamaktadır.

Ayrıntılı Bilgi:
ec.europa.eu/europeaid/how/finance/eidhr_en.htm

https://ec.europa.eu/europeaid/what/human-rights/index_en.htm

İletişim

E-posta: [email protected]

Image
YouTube Kanalı
Image
YouTube Kanalı

STGM YouTube Kanalı

STGM YouTube Kanalı'nda çeşitli eğitimler, sunumlar ve sivil alana dair güncel tartışmalar yer alıyor. Kanalımızı şimdi inceleyin, abone olun.

Eylül 2023

28
29
30
31
1
2
3
 
 
 
 
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1