Ana içeriğe atla
Image
Haber yatay görseli
Share

Mavi Kalem Derneği Ekip Arkadaşları Arıyor

19.12.2018
İstanbul'da çalışma yürüten Mavi Kalem Derneği, Kocaeli ofisinde yürüttüğü "Çocuk Koruma Projesi" proje kapsamında tam zamanlı görevlendirilmek üzere kadın ekip arkadaşları arıyor. Klinik psikolog, ofis sorumlusu, sosyal çalışmacı/ proje asistanı, temizlik personeli ve vaka ekip çalışanı pozisyonlarına başvurmak isteyen adayların Türkçe özgeçmiş ve yarım sayfalık motivasyon mektubunu 24 Aralık Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar  [email protected] adresine başvurulan pozisyonun ismini  yazarak göndermeleri gerekmektedir.

İstanbul'da çalışma yürüten Mavi Kalem Derneği, Kocaeli ofisinde yürüttüğü "Çocuk Koruma Projesi" proje kapsamında tam zamanlı görevlendirilmek üzere kadın ekip arkadaşları arıyor.

Klinik psikolog, ofis sorumlusu, sosyal çalışmacı/ proje asistanı, temizlik personeli ve vaka ekip çalışanı pozisyonlarına başvurmak isteyen adayların Türkçe özgeçmiş ve yarım sayfalık motivasyon mektubunu 24 Aralık Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar  [email protected] adresine başvurulan pozisyonun ismini  yazarak göndermeleri gerekmektedir.

Pozisyonlar için detaylar şöyle;

Pozisyon: Klinik Psikolog

Eğitim Durumu:

Üniversite/Yüksek Lisans

Aranan Nitelikler:

 • Tercihen Kadın,
 • Oyun Terapisi Eğitiminde en az bir yıl tecrübeli,
 • Bireysel Danışmanlık tecrübesi olan,
 • Raporlama Yapabilen,
 • İyi derecede İngilizce bilen,
 • Tercihen Arapça bilen,
 • Göç alanında en az 1 yıl tecrübeli (Travma Psikolojisine hakim)
 • Mavi Kalemi temsil ettiği her alanda savunuculuk misyonunu da göz önünde bulunduracak,
 • Kriz anlarında ve stresli durumlarda da çözüm üretebilen ve üretken olabilen,
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği ve hassas gruplar konusunda koruma ve güçlendirme perspektifine sahip,
 • Farklı kültürlerden kişilerle yansız ve ayrımcılık yapmadan ilişki kuran,
 • Ortak çalışma anlayışına sahip ve rekabetçi olmayan,
 • Çalışma saatlerini verimli kullanan ve gerektiğinde esnetebilen,

Pozisyon: Ofis Sorumlusu/Karşılama Görevlisi

Eğitim Durumu:

Ön lisans/Lisans

Görev Tanımı:

 • Ofis genel düzenin sağlanması ve günlük olarak rapor edilmesi,
 • Ofiste çalışan tüm personelin geliş, çıkış sürecinin takibi ve ofis ajandasına girilmesi,
 • Proje koordinatörü ve İdari birimler ile koordine halinde çalışılması,
 • Ofisin mesai saatleri içinde açılması, kapatılması ve tüm güvenlik önlemlerinin takibinin yapılması
 • Gelen evrakların, faturaların takibi ve ilgili birime yönlendirilmesi,
 • İdari İşlere destek verilmesi,

Aranan Nitelikler:

 • Tercihen Kadın,
 • Üniversitelerin Halkla İlişkiler ve Tanıtım vb. alanlarından en az ön lisans derecesinde mezun
 • Özellikle sözlü Arapçaya hakim,
 • Tercihen İngilizce bilen,
 • MS Office programlarını etkin kullanabilen,
 • Raporlama yapabilen,
 • İş takibi ve sonuçlandırılması konusunda başarılı,
 • Mavi Kalem’i temsil ettiği her alanda savunuculuk misyonunu da göz önünde bulunduracak
 • Kriz anlarında ve stresli durumlarda da çözüm üretebilen ve verimli olabilen,
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği ve hassas gruplar konusunda koruma ve güçlendirme perspektifine sahip,
 • 18 yaşından küçük herkesin çocuk olduğunu ve korunmasını gerektiğini kabul eden,
 • Farklı kültürlerden kişilerle yansız ve ayrımcılık yapmadan ilişki kurabilen,
 • Çatışma ve problemle karşılaştığında sakin, pozitif yaklaşan ve hızlı çözüm üretebilen,
 • Ortak çalışma anlayışına sahip ve rekabetçi olmayan,
 • Zaman yönetimi-planlama yetkinliği gelişmiş, çalışma saatlerini verimli kullanan ve gerektiğinde esnetebilen,

Pozisyon: Sosyal Çalışmacı/Proje Asistanı

Eğitim Durumu:

Lisans/Lisans Üstü

Görev Tanımı:

 • Çalışmaların her adımının proje koordinatörü ile planlanması,
 • Ekip ile beraber belirlenen adımlar neticesinde haftalık planlama ile çalışmaların ilerlemesi,
 • Projenin gerçekleşeceği alanda hedeflenen yararlanıcılara ulaşabilmek için belirlenmiş ilgili kamu kuruluşları, yerel yönetimler, belediyeler ve diğer kuruluşlarla ilişkilerin başlaması için ilgili kurumların haritasının çıkartılması, ziyaretlerin yapılması, sürdürülmesi ve takip edilmesi
 • Kurum tanıtım politikası çerçevesinde Proje koordinatörü ile beraber planlanacak süreç dâhilinde kurumu ve çalışmalarının tanıtımının yapılıp görünürlüğün artması,
 • Kadın ve çocukların ihtiyaçları yönünde psiko-sosyal veya beceri geliştirici faaliyetlerin geliştirilmesi, uygulanması ve gözlemlenmesi,
 • Tüm faaliyetlerin kurumun kayıt sistemleri uygunluğunda kayda geçmesi,
 • İletişimde olunan yararlanıcıların ihtiyaçlarının göz önünde bulundurulması ve ihtiyaç halinde ilgili kurum ve kuruluş yönlendirmelerinin yapılması, süreçlerin kayıt altına alınması.

Aranan Nitelikler:

 • Tercihen Kadın,
 • Türkçe ve Arapça dillerine yazılı ve sözlü iyi derecede hakim,
 • Tercihen İngilizce bilen,
 • Tercihen Çocuk Koruma alanında deneyimli,
 • Özellikle Göç alanında tecrübeli,
 • Takım çalışmasına alışkın
 • MS Office programlarını etkin kullanabilen
 •  Raporlama yapabilen,
 • İş takibi ve sonuçlandırılması konusunda başarılı,
 • Mavi Kalem’i temsil ettiği her alanda savunuculuk misyonunu da göz önünde bulunduracak,
 • Kriz anlarında ve stresli durumlarda da çözüm üretebilen ve verimli olabilen,
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği ve hassas gruplar konusunda koruma ve güçlendirme perspektifine sahip,
 • 18 yaşından küçük herkesin çocuk olduğunu ve korunmasını gerektiğini kabul eden,
 • Farklı kültürlerden kişilerle yansız ve ayrımcılık yapmadan ilişki kurabilen,
 • Çatışma ve problemle karşılaştığında sakin, pozitif yaklaşan ve hızlı çözüm üretebilen,
 • Ortak çalışma anlayışına sahip ve rekabetçi olmayan,
 • Zaman yönetimi-planlama yetkinliği gelişmiş, çalışma saatlerini verimli kullanan ve gerektiğinde esnetebilen,

Pozisyon: Vaka Ekip Çalışanı

Görev Tanımı:

 • Yararlanıcıların ihtiyaç analizlerinin belirlenmesi, tespit edilen ihtiyaçlara yönelik bilgilerin Ekip Liderine iletilmesi,
 • Yararlanıcıların yönlendirilmesi, takibinin yapılması, sonuçlandırılması ve bu süreçlerin haritalandırılması,
 • Projenin gerçekleşeceği alanda projenin hedeflediği yararlanıcılara ulaşabilmek için belirlenmiş ilgili kamu kuruluşları, yerel yönetimler, belediyeler ve diğer kuruluşlarla ilişkilerin sürdürülmesi,
 • Diğer Çocuk Koruma aktörleri ve yönetimleriyle güçlü ilişkilerin kurulması,
 • Saha Ekibiyle birlikte vaka yönetim toplantıları ve vaka konferanslarının düzenlenmesi,
 • Uygulanan vaka yönetim belgelerinin, alınan kayıtların, bilgisayar verilerinin İzleme Değerlendirme Çalışanıyla paylaşılması,
 • Saha Ekibi’ yle beraber hane ziyaretlerinin yapılması ve ilgili bilgilerinin Ekip Liderine aktarılması,
 • Yararlanıcı ihtiyaçları ve proje tanımına uygun olacak şekilde psiko-sosyal veya beceri geliştirici faaliyetlerin geliştirilmesi, uygulanması ve gözlemlenmesi,
 • Ekip lideri ile işbirliğinde çalışma yürütülmesi,
 • Bölgede yaşayan çocuklar ve gençler için psiko-sosyal destek oturumlarının gerçekleştirilmesi,
 • Çalışma bölgesinde risk altındaki çocuklarla çalışan ilgili kurum ve kuruluşları belirleyip bunların haritalandırılması
 • Yararlanıcılara uygulanacak olan Üstün Yarar Analizi dokümanlarının İngilizce çevirisinin yapılıp muhafaza edilmesi
 • Saha çalışanlarından gelecek olan vaka özetlerinin İngilizceye çevrilip Ekip Lideri ile paylaşılması

Aranan Nitelikler:

 • Tercihen kadın,
 • Üniversitelerin Sosyal Hizmet veya Sosyal Bilimler alanından mezun,
 • En az bir yıl benzer bir pozisyonda tecrübesi olan,
 • Çocuklarla çalışma deneyimi olan
 • İyi derecede İngilizce bilen,
 • Tercihen Arapça bilen,
 • Çocuk koruma programları, psiko-sosyal destek, sosyal çalışma veya vaka çalışması alanında deneyimli,
 • Çocuk Hakları, Çocuk Koruma Asgari Standartları ve uluslararası kabul görmüş diğer mevzuatlar konusunda bilgi sahibi olan
 • Tercihen STK deneyimi olan,
 • Kişiler arası güçlü iletişim yeteneğine sahip,
 • Mavi Kalem’i temsil ettiği her alanda savunuculuk misyonunu da göz önünde bulunduracak,
 • Kriz anlarında ve stresli durumlarda da çözüm üretebilen ve verimli olabilen,
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği ve hassas gruplar konusunda koruma ve güçlendirme perspektifine sahip,
 • 18 yaşından küçük herkesin çocuk olduğunu ve korunmasını gerektiğini kabul eden,
 • Farklı kültürlerden kişilerle yansız ve ayrımcılık yapmadan ilişki kurabilen,
 • Çatışma ve problemle karşılaştığında sakin, pozitif yaklaşan ve hızlı çözüm üretebilen,
 • Ortak çalışma anlayışına sahip ve rekabetçi olmayan, ekip çalışmasına uyumlu olan,
 • Çalışma saatlerini verimli kullanan ve gerektiğinde esnetebilen,

Pozisyon: Temizlik Personeli

Eğitim Durumu:

İlköğretim/Lise

Görev Tanımı:

 • Verilen iş planı kapsamında, ofisin temizlik ve düzeninin sağlanması,
 • İlgili işler için gerekli eksik malzemelerin ofis sorumlusuna bildirilmesi,
 • Yapılan işler hakkında ofis koordinatörünü bilgilendirme,

Aranan Nitelikler:

 • Tercihen Kadın,
 • Ofis temizliği alanında en az 1 yıl deneyimli,
 • Problem çözme yeteneğine sahip,
 • İş Güvenliği konusunda bilgi sahibi ve iş güvenliği kurallarını uygulayan,
 • 18 yaşından küçük herkesin çocuk olduğunu ve korunmasını gerektiğini kabul eden,
 • Farklı kültürlerden kişilerle yansız ve ayrımcılık yapmadan ilişki kurabilen,
 • Çalışma saatlerini verimli kullanan ve gerektiğinde esnetebilen.
Share
İlgili İçerikler