Ana içeriğe atla
Image
stgm
Share

Örgütsel Öz Değerlendirme Aracı

Sivil toplum örgütlerinin güçlenmeleri ve etkilerini sürekli hale getirebilmeleri için kurumsal kapasiteleri hayati önem taşır. Bu nedenle, STGM olarak örgütlerin kurumsal kapasite geliştirme çabalarını desteklemeye yönelik faaliyetler yürütüp, deneyim paylaşımları gerçekleştiriyoruz.

Kurumsal kapasite geliştirme çalışmaları ihtiyaçlara, kaynaklara ve koşullara göre değişiklik gösterir. Bu destekler eğitimler gibi tek seferlik ve kısa vadeli desteklerden, daha uzun dönemli örgütsel koçluk çalışmalarına kadar geniş bir yelpazeye yayılır.

Uzun yıllara dayanan deneyimimizi sivil toplum alanındaki evrensel birikimlerle sentezleyerek geliştirmiş olduğumuz kapasite geliştirme modeline örgütlerin yararlanabileceği bir öz değerlendirme aracı da eklemek için çalışmalar yürütüyoruz. 

Örgütsel kapasite öz değerlendirme aracımız ile STÖ’ler, Yönetişim, Stratejik Yönetim, Planlama, Katılım, Kaynak Geliştirme, İletişim, vb alanlarda genel bir özçekim yapıp kendilerine bakarak, güçlü yönlerini veya gelişmeye açık yönlerini görüp, aracımızda hazırladığımız “reçeteler” ile ilgili alanlarda örgütsel olarak ne durumda olduklarını saptayabilecekler. Bu araç ve yaklaşım, örgütlerin kendi kurumsal varlığı ve yapısı hakkında kurum içi düşünme süreçlerini geliştirmelerini ve öğrenme ile başlayacak olan gelişim dizisini sürekli hale getirmelerini sağlayacaktır. Öz değerlendirme aracından azami düzeyde faydalanabilmek için örgüt içinde farklı rollere sahip bireyler (örneğin, çalışan, yönetici, yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulu başkanı, gönüllü, üye, vb) tarafından aracın kullanılmasını ve çıkan sonuçlar ve reçetelerin incelenerek gelişim sürecinin katılımcı bir yaklaşımla değerlendirilmesini de öneririz.

Ayrıca aracın STGM’nin “Örgütsel Koçluk” programına katılmak isteyen STÖ’ler tarafından da uygulanması beklenecektir.
 

Share