Ana içeriğe atla
Image
Faaliyet
Share

Roman Kamu – STK Diyalog Grubu Oluşturulması Kamu 2. İştirakçi Toplantısı

10.10.2012
Sıfır Ayrımcılık Derneği tarafından yürütülen 11 kentten Roman sivil toplum örgütü ve kamu kurumlarının yer aldığı ''Romanlar için Kamu-STK Diyalog Grubu Oluşturulması'' projesi devam ediyor. 

İçerik Alınlık Resmi

Sıfır Ayrımcılık Derneği tarafından yürütülen 11 kentten Roman sivil toplum örgütü ve kamu kurumlarının yer aldığı ''Romanlar için Kamu-STK Diyalog Grubu Oluşturulması'' projesi devam ediyor. 

Proje Romanların sorun alanlarına dönük çözüm için kalıcı mekanizmalar kurmayı ve Roman Ulusal Strateji Belgesi'ne katkı yapmayı ve kamu-STÖ ilişkileri çerçevesinde birlikte geliştirilebilecek çözüm ve kalıcı politikalara ilişkin mekanizma kurulmasını amaçlıyor.

Artvin, Diyarbakır, İzmir, Gaziantep, Manisa, İstanbul, Edirne, Hatay, Mersin, Aydın ve Balıkesir'den 11 Roman sivil toplum kuruluşunun yer aldığı projede, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İŞKUR da diyalog grubunun kamu ayağını oluşturuyor.

Proje kapsamında kamu kuruluşları ile STÖ’ lerin görüş, birikim ve konuyla ilgili çalışmalarıyla katkıda bulunduğu sürecin, Koordinatörlüğü Aile ve Sosyal İşler Bakanlığı tarafından yürütülen Roman Ulusal Strateji Belgesi çalışmasına etki etmesi bekleniyor.

20 Temmuz 2012 tarihinde Sivil Toplum Geliştirme Merkezi ( STGM ) desteği ve Nuri Özbağdatlı kolaylaştırıcılığında Sağlık Bakanlığı AB Koordinasyon Daire Başkanlığı salonunda gerçekleşen toplantıya İnsan Hakları Gündemi Derneği, Sıfır Ayrımcılık Derneği, STGM temsilcileri; Sağlık Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, AB Bakanlığı, İŞKUR ile Aile ve Sosyal İşler Bakanlığı uzmanları katılım sağladı.

Tanışmanın ardından söz alan Sıfır Ayrımcılık Derneği Başkanı ve Kamu-STK Diyalog Grubu Projesi Koordinatörü Sn. Elmas ARUS “ Sıfır Ayrımcılık Derneği’nin 2009 yılından bu yana genelde tüm dezavantajlı gruplar, özelde ise Romanlarla ilgili sosyal, kültürel ve ekonomik çıkmazları ortadan kaldırmak için çeşitli çalışmalar yaptığını ve 10 Aralık 2009 tarihinde hükümetin yaptığı Roman Çalıştayı’nda da yer aldıklarını” ifade etti. 14 Mart 2010 tarihinde ise 20 bin Romanla Sayın Başbakan’ın bir araya geldiğini, Roman Açılımı’ nın STK’ların açısından çok önemli olduğunu ve bu süreçte Roman STÖ’lerin kendi sorunlarını dile getirmek konusunda önemli bir yol kat ettiklerini vurgulayan ARUS, “ Kamuda ise Romanlarla ilgili çok ciddi bir farkındalık oluştuğunu ve 2009’dan bu yana önemli adımlar atıldığını” belirtti. Bu gelişmelere örnek olarak iki tane ayrımcı yasanın kaldırılması, 100 bin kimliksiz Roman Vatandaşın kimlik sahibi olmaları için önemli girişimlerin olması, İşkur’un Toplum Yararına Çalışma Programında Romanlara öncelik tanınması ve 1500-2000 kişiye bu program kapsamında istihdam edilmesinin hedeflenmesini gösteren ARUS konuşmasında ayrıca Romanlar konusunda ulusal stratejik bir planın olmamasının eksikliğini de ifade etti.

Toplantının devamında kamu kurumlarının Romanlarla ilgili yaptıkları ya da yapmayı planladıkları çalışmalara ilişkin İşkur, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve AB Bakanlığı uzmanlarınca sunumlar yapıldı.

Toplantının ikinci oturumunda Romanların yaşadığı sorunların çözümünde Kamu Kurumlarının önündeki engeller tartışılmıştır. Belirlenen engeller şunlardır;


• Kamu kurumları arasındaki işbirliği ve iletişim ağının yetersiz oluşu.
• Bürokratik desteğin önyargılar ve siyasal nedenlerle uygulamaya yansımaması
• Romanların ihtiyaçlarına yönelik özel hizmet verilememesi
• Projelerle yürüyen çalışmaların sürekliliğinin sağlanamaması
• İyi uygulama örneklerinin kamu kurumlarının sorumluluk alanlarına dahil edilememesi
• Kamu görevlileri de dahil olmak üzere toplumda bireysel önyargıların (olgu-algı) varlığı
• Pozitif ayrımcılık anlayışının uygulamada gelişmemiş olması
• Uygulayıcılara yönelik çözüm örneklerini anlatan rehberlerin olmaması. Yapılan çalışmaların izleme ve değerlendirme mekanizmalarının olmayışı.
• STK ve kamu kurumları arasındaki iletişim ve işbirliğinin yetersizliği
• Roman STK’larının kapasitelerinin yetersiz olması

Toplantıda üzerinde durulan ve taraflarca Romanlara ilişkin sürdürülebilir sosyal politikaların oluşturulmasına ilişkin üzerinde durulan öneriler aşağıda yer almaktadır:

• Roman Kamu – STK İşbirliği mekanizmasının oluşturulması
• Roman STÖ’ lerin kapasitelerinin geliştirilmesi
• Sürdürülebilir ve bütüncül politikaların oluşturulması için ulusal politika belgesi çalışması yapılması

Share
İlgili Eğitim
İlgili İçerikler