Ana içeriğe atla
Image
Faaliyet
Share

Savunuculuk Kampanyası için Araçlar ve Sosyal Medya Kullanımı Eğitimi Yapıldı

18.03.2015
STGM’nin ECAS ortaklığı ile Avrupa Birliği ve Türkiye arasında Sivil Toplum Diyaloğu III Siyasi Kriterler Hibe Programı kapsamında “Demokratik Katılımın Güçlendirilmesi için Türkiye ve Avrupa’dan İyi Örneklerin Yaygınlaştırılması” projesi kapsamında düzenlediği eğitim toplantılarının ikincisi 13-15 Mart tarihleri arasında Ankara Neva Palas Otel’de gerçekleştirildi. 

STGM’nin ECAS ortaklığı ile Avrupa Birliği ve Türkiye arasında Sivil Toplum Diyaloğu III Siyasi Kriterler Hibe Programı kapsamında “Demokratik Katılımın Güçlendirilmesi için Türkiye ve Avrupa’dan İyi Örneklerin Yaygınlaştırılması” projesi kapsamında düzenlediği eğitim toplantılarının ikincisi 13-15 Mart tarihleri arasında Ankara Neva Palas Otel’de gerçekleştirildi. 

Üç günlük eğitim süresince ağırlıklı olarak etkili bir kampanya yürütebilmek için iletişim stratejilerinin belirlenmesi; kampanyanın hazırlanması, paylaşımı, kamuoyu desteğinin sağlanması ve örgüt içi iletişim olanaklarının arttırılması bakımından sosyal medya araçlarının kullanımı üstünde duruldu.

Eğitimlerin ilk günü uzun yıllar çeşitli konularda haber programcılığı yapmış olan Ayzen Atalay Durmuşoğlu’nun medyayla ilişkiler ve iletişim kurma konularındaki sunumuyla başladı. İyi bir iletişim stratejisi oluştururken dikkate alınması gereken noktaları grup çalışmalarıyla aktaran Atalay sunumunda etkili iletişimin önündeki engeller ve çözüm olanaklarına değindi. Atalay sunumunda ayrıca STÖ’lerin etkinlik ve kampanyalarını medyaya ulaştırma konusunda stratejik noktaları analiz etmesi ve değerlendirme ve başarı ölçütlerini kurumsal düzeyde yerleştirmesi gerekliliğini vurguladı.

demkat

Atalay’dan sonra söz alan kaynak geliştirme uzmanı Sevinç Sevda Kılıçalp Iocanantonio STÖ’lerin uygulayabilecekleri çeşitli kaynak geliştirme yöntemlerin değerlendirmesini yaptı. Kılıçalp hak temelli örgütlere yapılan bağışların azlığında rol oynayan etmenleri tartıştıktan sonra kaynak geliştirme çalışmalarında destekçi bulunması, aktivistlerle ilişki kurulması ve sürdürülmesinin önemini uluslararası düzeyde iyi uygulama örneklerini aktararak vurguladı.

İlk eğitim gününün son oturumunda katılımcılar kampanyalarına ilişkin sunumlarını gerçekleştirdiler.

İkinci günün ilk oturumunda İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP) Genel Koordinatörü Feray Salman bir savunuculuk kampanyası hazırlarken kullanılabilecek araştırma metodolojisi konusunda kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Salman, ilgiyle dinlenen sunumunda kanıta dayalı savunuculuğun, bir durumun görünen ve temel/yapısal nedenlerini ortaya koyan bir nedensellik analiziyle desteklenmesi gerektiğini belirtti. Bu anlamda veri toplanması ve analiz noktasında normların belirlenmesi ve hangi araç ve aygıtlar ile müdahale edileceğinin saptanmasının önemini vurguladı. Salman’ın sunumundaki bir başka dikkat çekici nokta insan hakları konusundaki yükümlülüklerin hayata geçirilmesi için hak sahiplerinin yararlanacağı standartların ortaya konulması ve hak sahipleri ile yükümlülük sahipleri arasındaki bağlantıların kurularak bir sorumluluk haritalaması yapılması gerektiği vurgusuydu.

demkat2

Feray Salman’dan sonra söz alan Demokratik Katılım Projesi Koordinatörü Özgür Tek Bilgi Tasarımı: Savunuculuk Bağlamında Farklı Bir Veri ve Analiz Yaklaşımı başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Tek, iyi bir kampanya yürütmek ve strateji geliştirmek için bilginin görselleştirilmesinin nasıl etkili biçimde kullanılabileceğini tartıştıktan sonra harita ve infografik gibi bilgi teknolojilerinin farklı şekillerde kullanımı konusunda örnekler verdi.

Öğleden sonra ve üçüncü eğitim günü boyunca STGM İletişim Koordinatörü Özgür Mehmet Kütküt yeni medyada savunuculuk olanaklarını tartıştığı ilgi çekici sunumunda sosyal medyada kampanya yürütürken kullanılabilecek çeşitli taktikler ve sosyal medya yönetim araçları üstüne geniş bir bilgilendirmede bulundu. Kütküt ayrıca STÖ’lerin örgüt içi iletişim kanallarını güçlendirme ve kurumsal bilgiyi depolama konusunda kullanabilecekleri çeşitli araçları aktardı.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mine Gencel Bek ise daha geniş bir savunuculuk stratejisi bağlamında video kullanımı üzerine bir bilgilendirme yaptı. Kampanya için video kullanımı konusunda izleyicinin hikâyeye dâhil olması, ayrıntıların içerilmesi, videonun açık bir eylem talebi üstüne kurulmuş olması ve etik/güvenlik/mahremiyet konularına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladıktan sonra video aktivizmi örnekleriyle sunuşunu tamamladı.

Eğitim programı toplantı üstüne genel bir değerlendirme ve katılımcılardan gelen öneriler ile sona erdi.

Proje kapsamındaki eğitim faaliyetleri Nisan ayında düzenlenecek atölye çalışmasıyla devam edecek. 

İlgili Dosyalar:

  1. demkat [JPG] [625.62K]
  2. demkat2 [JPG] [105.33K]
Share
İlgili Eğitim
İlgili İçerikler