Ana içeriğe atla
Image
savunuculuk
Share

Savunuculuk ve Katılım için Kapasite

16.12.2021
Üretilen bilginin sahaya yansımasını sağlamak ve sivil toplum örgütlerinin savunuculuk çalışmalarını kolaylaştırmaya çalışacağız.

Başlıca Faaliyetler

  • Katılım hakkı konusunda STÖ’lerin kapasitesini desteklemek amacıyla düzenlenecek eğitimler
  • Katılımcı STÖ’lerle birlikte yürütülecek pilot saha çalışmaları
  • Küresel sivil toplum gündeminde öne çıkan etkinliklere katılım ve STÖ’lerin bu etkinliklere katılım ve katkısını kolaylaştıracak faaliyetler
  • Türkiye’de kamuoyunun sivil toplum algısını anlamak amacıyla saha araştırmaları
  • Örgütlenme Özgürlüğü Uluslararası Konferansı
İlgili Eğitim