Ana içeriğe atla
Image
Ağlar platformlar
Share

Sivil Ağlar Platformlar Veri Tabanı

Sivil alanda, bağlantı kurma ve ilişki geliştirme faaliyetleri (networking) STÖ’lerin hem etkilerini artırmak hem de çalışmalarını yaygınlaştırmak için önemli bir başlık. Yeni işbirlikleri, tanışıklıklar ve ortaklıklar oluşturmak isteyen STÖ’ler çalışmalarına başlamadan önce Ağlar-Platformlar Veritabanı’nı inceleyebilirler.

STÖ’ler ağlar/platformlar içerisinde örgütlenerek ortak amaçlar etrafında birleşebilir, çalışma alanlarıyla ilgili belirli konularda diğer örgütlerle ortaklık kurabilir ve ortak çalışma yürütebilirler. Bu çalışmalar ve diğer sivil toplum örgütleri ile işbirlikleri örgütlerin çalışmalarını güçlendirir. Bununla birlikte STÖ’lerin başka sivil aktörlerle işbirliği geliştirmesi örgütleri hedeflerine yaklaştırabilir, etkisini arttırmaya ve kapasitelerini güçlendirmeye katkı sunabilir.

Yine zaman zaman fon veren kurumlar, işbirliğini teşvik etmek amacıyla bazı hibe programlarında başvuru uygunluk koşulları arasında “ortaklığa” “eş-başvurana” zorunlu bir kriter olarak yer vermektedir. 

Ağlar-Platformlar Veritabanı Nasıl Çalışır?

Sivil toplum örgütlerinin, benzer konularda örgütlenmiş olan sivil ağlardan haberdar olması için hazırlanan Ağlar-Platformlar Veritabanı’nda Türkiye, Avrupa ve dünyadan ağlar ve platformlar yedi tematik başlıkta derlendi.

İnsan, çocuk, çevre, gençlik, engelli hakları, toplumsal cinsiyet ve kültür/kültürel haklar-sanat olmak üzere listelenen ağ ve platformları STGM olarak belirli periyotlarda güncelliyoruz. Ancak en güncel bilgilere ağ/platformların kendi web sayfalarından ulaşılabileceğini hatırlatmak isteriz. 

STÖ’ler için bir arama motoru işlevi gören Ağlar-Platformlar Veritabanı’nda, bölgesel, ulusal, uluslararası ağ ve platformlarla ilgili kısa bilgi, öncelikli çalışma alanları, başvuru süreci hakkında önemli bilgiler, üyelik koşulları ve daha ayrıntılı bilgileri kapsayan internet siteleri ve iletişim adreslerini bulabilir; kurum bazında ya da çalışma alanı temelinde arama yapabilirsiniz. 

Ağlar-Platformlar Veritabanı Kimler İçin?

Ağlar-Platformlar Veritabanı'ndan sivil toplum içi işbirlikleri oluşturmak isteyen bütün sivil toplum aktörleri yararlanabilir.

Türkiye’de, Avrupa'da ya da küresel düzeyde belirli bir hak alanında çalışan ağ/platform/inisiyatif gibi yapıları tanımak ve bu yapılara üye olmak isteyen sivil aktörler için kullanışlı bir araç olan Ağlar-Platformlar Veritabanı düzenli olarak güncellenmektedir.

 

Ağ / Platform Konu Ülke Şehir
Inclusion Europe / Inclusion International - Uluslararası İçerme/Avrupa'da İçerme Engelli Hakları
International Federation for Spina Bifida and Hydrocephalus (IF) -  Uluslararası Spina Bifida ve Hidrosefali Federasyonu   Engelli Hakları
Disabled Peoples' International (DPI) - Uluslararası Engelli Bireyler Ağı Engelli Hakları
European Deafblind Network (EDbN) - Avrupa Görme-İşitme Engelliler Ağı Engelli Hakları
European Disability Forum (EDF) - Avrupa Engelliler Forumu Engelli Hakları
European Women's Lobby - Avrupa Kadın Lobisi Kadın Hakları
International Disability Alliance (IDA) - Uluslararası Engelliler İttifakı Engelli Hakları
International Federation of Hard of Hearing People (IFHOH) - Uluslararası İşitme Güçlüğü Yaşayan Bireyler Federasyonu Engelli Hakları
KARAT Coalition - KARAT Koalisyonu Kadın Hakları
The International Federation of Arts Councils and Culture Agencies (IFACCA) - Uluslararası Sanat Konseyleri ve Kültür Kurumları Federasyonu Kültür
The World Blind Union (WBU) - Dünya Görme Engelliler Birliği Engelli Hakları
Workability International (WI) - Uluslararası Çalışabilirlik Engelli Hakları
Alliance of European Voluntary Service Organizations - Avrupa Gönüllü Hizmet Kuruluşları Birliği Gençlik
ATRIA Institute on Gender Equality and Women's History - Toplumsal Cinsiyet ve Kadınların Tarihi Kurumu   Kadın Hakları
Caucasus Environmental NGO Network ( CENN) - Kafkas Çevre STÖ’leri Ağı   Çevre Hakları
Child Right Soldiers - Çocuk Asker Kullanılmasına Son Koalisyonu   Çocuk Hakları
Child Rights Connect - Çocuk Hakları Bağlantısı Çocuk Hakları
CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation - Vatandaş Katılımına Yönelik Dünya Birliği) Demokrasi
Climate Action Network (CAN) - İklim Eylem Ağı Çevre Hakları
Coalition Against Trafficking in Women (CATW) - Kadın Ticaretine / Kaçakçılığına Karşı Koalisyon Toplumsal Cinsiyet