Ana içeriğe atla
Image
Ağlar platformlar
Share

Sivil Ağlar Platformlar Veri Tabanı

Sivil alanda, bağlantı kurma ve ilişki geliştirme faaliyetleri (networking) STÖ’lerin hem etkilerini artırmak hem de çalışmalarını yaygınlaştırmak için önemli bir başlık. Yeni işbirlikleri, tanışıklıklar ve ortaklıklar oluşturmak isteyen STÖ’ler çalışmalarına başlamadan önce Ağlar-Platformlar Veritabanı’nı inceleyebilirler.

STÖ’ler ağlar/platformlar içerisinde örgütlenerek ortak amaçlar etrafında birleşebilir, çalışma alanlarıyla ilgili belirli konularda diğer örgütlerle ortaklık kurabilir ve ortak çalışma yürütebilirler. Bu çalışmalar ve diğer sivil toplum örgütleri ile işbirlikleri örgütlerin çalışmalarını güçlendirir. Bununla birlikte STÖ’lerin başka sivil aktörlerle işbirliği geliştirmesi örgütleri hedeflerine yaklaştırabilir, etkisini arttırmaya ve kapasitelerini güçlendirmeye katkı sunabilir.

Yine zaman zaman fon veren kurumlar, işbirliğini teşvik etmek amacıyla bazı hibe programlarında başvuru uygunluk koşulları arasında “ortaklığa” “eş-başvurana” zorunlu bir kriter olarak yer vermektedir. 

Ağlar-Platformlar Veritabanı Nasıl Çalışır?

Sivil toplum örgütlerinin, benzer konularda örgütlenmiş olan sivil ağlardan haberdar olması için hazırlanan Ağlar-Platformlar Veritabanı’nda Türkiye, Avrupa ve dünyadan ağlar ve platformlar yedi tematik başlıkta derlendi.

İnsan, çocuk, çevre, gençlik, engelli hakları, toplumsal cinsiyet ve kültür/kültürel haklar-sanat olmak üzere listelenen ağ ve platformları STGM olarak belirli periyotlarda güncelliyoruz. Ancak en güncel bilgilere ağ/platformların kendi web sayfalarından ulaşılabileceğini hatırlatmak isteriz. 

STÖ’ler için bir arama motoru işlevi gören Ağlar-Platformlar Veritabanı’nda, bölgesel, ulusal, uluslararası ağ ve platformlarla ilgili kısa bilgi, öncelikli çalışma alanları, başvuru süreci hakkında önemli bilgiler, üyelik koşulları ve daha ayrıntılı bilgileri kapsayan internet siteleri ve iletişim adreslerini bulabilir; kurum bazında ya da çalışma alanı temelinde arama yapabilirsiniz. 

Ağlar-Platformlar Veritabanı Kimler İçin?

Ağlar-Platformlar Veritabanı'ndan sivil toplum içi işbirlikleri oluşturmak isteyen bütün sivil toplum aktörleri yararlanabilir.

Türkiye’de, Avrupa'da ya da küresel düzeyde belirli bir hak alanında çalışan ağ/platform/inisiyatif gibi yapıları tanımak ve bu yapılara üye olmak isteyen sivil aktörler için kullanışlı bir araç olan Ağlar-Platformlar Veritabanı düzenli olarak güncellenmektedir.

 

Ağ / Platform Konu Ülke Şehir
Avrupa Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu / European Confederation of Youth Clubs (ECYC) Gençlik Belçika Yurt Dışı
Avrupa Gönüllülük Merkezi/The Centre For European Volunteering (CEV) Gönüllülük Belçika Yurt Dışı
Avrupa Öğretmenleri Derneği / Association For Teachers In Europe (ATEE) Eğitim Belçika Yurt Dışı
Avrupa Sosyal Ağı / European Social Network (ESN) Gençlik Belçika Yurt Dışı
Caucasus Environmental NGO Network ( CENN) - Kafkas Çevre STÖ’leri Ağı   Çevre Hakları Gürcistan Yurt Dışı
Child Rights Connect - Çocuk Hakları Bağlantısı Çocuk Hakları İsviçre Yurt Dışı
CHILDPACT (Coalition for Child Protection)-CHILDPACT (Çocukları Koruma Koalisyonu) Çocuk Hakları Bulgaristan Yurt Dışı
Children Helpline International-Uluslararası Çocuk Yardım Hattı Çocuk Hakları Hollanda Yurt Dışı
Children of Prisoners Europe (COPE)-Avrupa’da ki Mahkumların Çocukları Çocuk Hakları Fransa Yurt Dışı
CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation - Vatandaş Katılımına Yönelik Dünya Birliği) Demokrasi Güney Afrika Yurt Dışı
Climate Action Network (CAN) - İklim Eylem Ağı Sivil Toplum, Çevre Hakları Almanya Yurt Dışı
Coalition Against Trafficking in Women (CATW) - Kadın Ticaretine / Kaçakçılığına Karşı Koalisyon Kadın Hakları, Toplumsal Cinsiyet Amerika Birleşik Devletleri Yurt Dışı
Coalition Clean Baltic (CCB) - Temiz Baltık Denizi Koalisyonu Çevre Hakları İsveç Yurt Dışı
CONCORD European NGO Confederation for Relief and Development - Avrupa Yardım ve Kalkınma STÖ Konfederasyonu Kalkınma, Sivil Toplum, Diğer Belçika Yurt Dışı
Culture Action Europe / Avrupa Kültür Eylemi Kültür Belçika Yurt Dışı
CultureLink - Kültür Bağı Kültür Hırvatistan Yurt Dışı
Defence For Children International (DCI)-Çocuklar için Uluslararası Savunma Çocuk Hakları İsviçre Yurt Dışı
Democracy And Human Rights Education in Europe (DARE) Network - Avrupa'da Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi Ağı İnsan Hakları Almanya Yurt Dışı
Dutch Coalition on Disability and Development (DCDD) - Hollanda Engelliler ve Kalkınma Koalisyonu Engelli Hakları Hollanda Yurt Dışı
Education International-Uluslararası Eğitim Dil Eğitimi, Eğitim Belçika Yurt Dışı