Ana içeriğe atla
Image
Ağlar platformlar
Share

Sivil Ağlar Platformlar Veri Tabanı

Sivil alanda, bağlantı kurma ve ilişki geliştirme faaliyetleri (networking) STÖ’lerin hem etkilerini artırmak hem de çalışmalarını yaygınlaştırmak için önemli bir başlık. Yeni işbirlikleri, tanışıklıklar ve ortaklıklar oluşturmak isteyen STÖ’ler çalışmalarına başlamadan önce Ağlar-Platformlar Veritabanı’nı inceleyebilirler.

STÖ’ler ağlar/platformlar içerisinde örgütlenerek ortak amaçlar etrafında birleşebilir, çalışma alanlarıyla ilgili belirli konularda diğer örgütlerle ortaklık kurabilir ve ortak çalışma yürütebilirler. Bu çalışmalar ve diğer sivil toplum örgütleri ile işbirlikleri örgütlerin çalışmalarını güçlendirir. Bununla birlikte STÖ’lerin başka sivil aktörlerle işbirliği geliştirmesi örgütleri hedeflerine yaklaştırabilir, etkisini arttırmaya ve kapasitelerini güçlendirmeye katkı sunabilir.

Yine zaman zaman fon veren kurumlar, işbirliğini teşvik etmek amacıyla bazı hibe programlarında başvuru uygunluk koşulları arasında “ortaklığa” “eş-başvurana” zorunlu bir kriter olarak yer vermektedir. 

Ağlar-Platformlar Veritabanı Nasıl Çalışır?

Sivil toplum örgütlerinin, benzer konularda örgütlenmiş olan sivil ağlardan haberdar olması için hazırlanan Ağlar-Platformlar Veritabanı’nda Türkiye, Avrupa ve dünyadan ağlar ve platformlar yedi tematik başlıkta derlendi.

İnsan, çocuk, çevre, gençlik, engelli hakları, toplumsal cinsiyet ve kültür/kültürel haklar-sanat olmak üzere listelenen ağ ve platformları STGM olarak belirli periyotlarda güncelliyoruz. Ancak en güncel bilgilere ağ/platformların kendi web sayfalarından ulaşılabileceğini hatırlatmak isteriz. 

STÖ’ler için bir arama motoru işlevi gören Ağlar-Platformlar Veritabanı’nda, bölgesel, ulusal, uluslararası ağ ve platformlarla ilgili kısa bilgi, öncelikli çalışma alanları, başvuru süreci hakkında önemli bilgiler, üyelik koşulları ve daha ayrıntılı bilgileri kapsayan internet siteleri ve iletişim adreslerini bulabilir; kurum bazında ya da çalışma alanı temelinde arama yapabilirsiniz. 

Ağlar-Platformlar Veritabanı Kimler İçin?

Ağlar-Platformlar Veritabanı'ndan sivil toplum içi işbirlikleri oluşturmak isteyen bütün sivil toplum aktörleri yararlanabilir.

Türkiye’de, Avrupa'da ya da küresel düzeyde belirli bir hak alanında çalışan ağ/platform/inisiyatif gibi yapıları tanımak ve bu yapılara üye olmak isteyen sivil aktörler için kullanışlı bir araç olan Ağlar-Platformlar Veritabanı düzenli olarak güncellenmektedir.

 

Ağ / Platform Konu Ülke Şehir
The International Youth Foundation (IYF) - Uluslararası Gençlik Vakfı     Gençlik
The Mediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustainable Development (MIO-ECSDE) - Akdeniz Çevre, Kültür ve Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Ofisi Çevre Hakları
The Platform of European Social NGOs - Avrupa Sosyal STÖ Platformu Diğer
The World Coalition Against The Death Penalty - İdam Cezasının Kaldırılmasına Yönelik Koalisyon İnsan Hakları
The World Federation of The Deaf (WFD) - Dünya İşitme Engelliler Federasyonu Engelli Hakları
The World Federation of The Deafblind (WFDB) - Dünya Görme-İşitme Engelliler Federasyonu Engelli Hakları Norveç
The Youth of European Nationalities (YEN) - Avrupa Vatandaşları Gençlik Ağı Gençlik
United for Intercultural Action - Kültürlerarası Eylem İttifakı İnsan Hakları
Women for Water Partnership (WfWfW) - Su İçin Kadın, Kadın İçin Su Ortaklığı Çevre Hakları
Women in Development Europe (WIDE) - Gelişen Avrupa'da Kadınlar Kadın Hakları
Women in Europe for a Common Future (WECF) - Ortak Bir Gelecek İçin Avrupa'da Kadınlar Kadın Hakları
World Autism Organisation (WAO) - Dünya Otizm Örgütü Engelli Hakları
World Information Service on Energy (WISE) - Enerji Konulu Dünya İletişim Servisi Çevre Hakları
World Organisation Against Torture (OMCT) - İşkence Karşıtı Dünya Koalisyonu) İnsan Hakları
Youth and Environment Europe (YEE) Gençlik