Ana içeriğe atla
Image
sivil toplum
Share

Sivil Toplum İçin Elverişli Ortamın İzlenmesi

16.12.2021
Proje süresi boyunca, sivil toplum alanında yaşanan gelişmeler, mevzuattaki değişiklikler, kamu kuruluşları tarafından hazırlanan raporlar ve yürütülen faaliyetler, mahkeme kararları gibi sivil toplum alanını doğrudan etkileyen gelişmeler yakından takip edilecek… Kadın hakları, LGBTİ hakları ve çevre hakları konusunda çalışan STÖ’ler başta olmak üzere hak temelli çalışmalar yürüten örgütlerin çalışmaları da izleme süreçlerine dahil edilecek…

Türkiye’de örgütlenme özgürlüğü alanında yaşanan gelişmelerin izlenmesi ve raporlanması amacıyla STGM ve TÜSEV tarafından kullanılan izleme yaklaşımlarının uyumlaştırarak ve olgunlaştırarak yeni bir izleme yaklaşımı geliştirilecek. Bu izleme yaklaşımı, sivil toplum alanındaki verinin toparlanmasına ve yeni bilgi üretilmesine de imkan sağlayacak.

Başlıca faaliyetler:

  • Türkiye’de örgütlenme özgürlüğü alanında yaşanan gelişmelerin izlenmesi ve raporlanması
  • Sivil toplum alanında yaşanan gelişmeler, mevzuattaki değişiklikler, kamu kuruluşları tarafından hazırlanan raporlar ve yürütülen faaliyetler, mahkeme kararları gibi sivil toplum alanını doğrudan etkileyen gelişmelerin takip edilmesi ve raporlanması
  • Sivil toplum örgütlerinin profilini, ifade, örgütlenme ve toplanma özgürlüğü gibi temel hak alanlarında yaşanan gelişmeleri, STÖ’lerin sürdürülebilirliği ve kaynak yaratma süreçleri ile kamu-sivil toplum ilişkilerini incelemeye yönelik saha araştırmaları
  • TÜSEV tarafından hazırlanacak Sivil Toplum İçin Elverişli Ortam İzleme Matrisi Raporları
  • STGM tarafından hazırlanacak Türkiye’de Sivil Toplumun Durumu Raporları
  • TÜSEV tarafından hazırlanacak STÖ’lere İlişkin Mali Düzenlemeler ve Vergilendirme Araştırması ve Raporları
  • Sivil Toplum İstatistiklerine Yönelik Önerilerin Geliştirilmesi
İlgili Eğitim