Ana içeriğe atla
Image
sivil toplum
Share

Sivil Toplum İçin Elverişli Ortamın İzlenmesi

16.12.2021
Örgütlenme Özgürlüğünün İzlenmesi Projesinin uygulama süresi boyunca, sivil toplum alanında yaşanan gelişmeleri, mevzuattaki değişiklikleri, kamu kuruluşları tarafından hazırlanan raporları, yürütülen faaliyetleri kısacası sivil toplum alanını doğrudan etkileyen gelişmeleri yakından takip edeceğiz.

Kadın hakları, LGBTİ hakları ve çevre hakları konusunda çalışan STÖ’ler başta olmak üzere hak temelli çalışmalar yürüten örgütlerin çalışmalarını ise izleme süreçlerine dahil edeceğiz.

Türkiye’de örgütlenme özgürlüğü alanında yaşanan gelişmelerin izlenmesi ve raporlanması için TÜSEV'le birlikte  izleme yaklaşımlarımızı uyumlaştırarak yeni bir izleme yaklaşımı geliştireceğiz. Bu izleme yaklaşımının sivil toplum alanındaki verinin toparlanmasına ve yeni bilgi üretilmesine de imkan sağlayacağını umut ediyoruz. 

Bu başlıktaki başlıca faaliyetlerimiz;

  • Türkiye’de örgütlenme özgürlüğü alanında yaşanan gelişmeleri izlemek ve raporlamak.
  • Sivil toplum alanında yaşanan gelişmeleri, mevzuattaki değişiklikleri, kamu kuruluşları tarafından hazırlanan raporları, yürütülen faaliyetleri ve mahkeme kararları gibi sivil toplum alanını doğrudan etkileyen gelişmeleri takip etmek ve raporlamak.
  • STÖ'lerin profilini, ifade, örgütlenme ve toplanma özgürlüğü gibi temel hak alanlarında yaşanan gelişmeleri, STÖ’lerin sürdürülebilirliği ve kaynak yaratma süreçleri ile kamu-sivil toplum ilişkilerini incelemeye yönelik saha araştırmaları düzenlemek.
  • TÜSEV tarafından "Sivil Toplum İçin Elverişli Ortam İzleme Matrisi Raporları" hazırlanacak. 
  • STGM tarafından "Türkiye’de Sivil Toplumun Durumu Raporları" hazırlanacak.
  • TÜSEV tarafından "STÖ’lere İlişkin Mali Düzenlemeler ve Vergilendirme Araştırması ve Raporları" hazırlanacak.
  • Sivil toplum istatistiklerine yönelik öneriler geliştirilecek.
İlgili Eğitim