Ana içeriğe atla
Image
stok
Share

Sivil Toplum Okulu (STOK)

25.08.2020
Türkiye’de sivil toplum alanının araştırma, bilimsel veri üretimi, bu veri ve bilgilerin gelişkin bir savunuculuk ve izleme ve raporlama yetkinliğini artırmayı amaçlayan Sivil Toplum Okulu (STOK) STGM’nin uzun dönemli ilk eğitim programıdır.

STOK neyi amaçlıyor?

Değişimler yaratmak için yerel ve ulusal düzeydeki karar alıcıları etkilemek sivil toplum örgütlerinin temel amaçlarından biridir. Bu amacı gerçekleştirmek için alanı iyi tanımak, alana dair gerçek ve doğru bilgiyi üretebilmek ve bu bilgiyle desteklenmiş bir savunuculuk faaliyeti yürütebilmek gerekmektedir.  

STGM’nin akademi ve sivil toplum arasındaki işbirliğine destek çabalarından bir tanesi olan Sivil Toplum Okulu (STOK) sivil toplum örgütleri arasında bu bilgi ve becerilerin geliştirilmesini ve akademi ile sivil toplum arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini amaçlıyor

STOK nasıl yürütülüyor?

STGM’de STÖ’leri güçlendirecek pek çok konuda uzun yıllardır eğitim çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Ancak bu eğitimlerin hepsini kendi içinde planladık, yürüttük. Sivil toplum örgütü temsilcileri fırsat buldukları ölçüde farklı eğitimlerden yararlanabildiler. 

STÖ Kaynak Merkezi tarafından düzenlenen STOK programı ise Türkiye’de sivil toplum alanının araştırma, bilimsel bilgi üretimi, bu veri ve bilgilerin gelişkin bir savunuculuk ve izleme ve raporlama yetkinliğini artırmayı amaçlayan bir uzun dönemli bütünsel bir program olarak tasarlandı.

7 ay boyunca devam eden programda her ay bir konu ele alınıyor ve üç günlük yüzyüze eğitim oturumları ayı içinde devam eden diğer yardımcı yöntemlerle destekleniyor. 

STOK’ta hangi eğitimler yer alıyor?

STOK, 7 temel başlıktan oluşan akademik bir programa sahip. Programda yer alan her başlık, akademisyenlerin konu anlatımı ve alandan iyi örneklerin temsilcilerinin deneyim aktarımı ile gerçekleştiriliyor. 

  1. Dünya'da ve Türkiye'de Sivil Toplumun Tarihsel Gelişimi ve Güncel Tartışmalar
  2. STÖ’ler için Sosyal Araştırma ve Eylem Araştırması Eğitimi
  3. Kanıt Temelli (Destekli) Savunuculuk Eğitimi
  4. Politika İzleme ve Katılım Eğitimi
  5. Katılımcı Yöntemler Eğitimi
  6. Toplumsal Etki Değerlendirme Eğitimi
  7. Lobicilik Eğitimi
     
stok
stok
stok
stok
stok
stok
stok
stok
stok
stok