Ana içeriğe atla

Cahide Sarı Okur

Çalıştığı Kurum:
Bağımsız Araştırmacı
Çalışmalar:
Gençlik Hakları
Göçmenler/Sığınmacılar/Mülteciler
Kadın Hakları
Kalkınma/Yoksulluk/İnsani Gelişim/Kırsal Kalkınma
LGBTi+ Hakları
Saha Çalışmaları, Metodolojik Tartışmalar
Sivil Topluma İlişkin Kuramsal Tartışmalar
Siyasal/Ekonomik/Sosyal/Kültürel Haklar
Şehir:
İzmir
Linkedin :
Share
Güncelleme Tarihi

Raporlama, Eğitim, Alan araştırması, Moderasyon - Kolaylaştırıcılık, Danışmanlık başlıklarında katkı sunabilir. Agora ve Demos Derneği kurucu üyesi, İnsan Hakları Derneği, Uluslararası Af Örgütü üyesi, Göçmen Dayanışma Ağı üyesiyim. Uluslararası Af Örgütü İnsan Hakları Eğitim Program Koordinatörü, UNFPA İzmir sorumlusu ve çeşitli sendikalarda sosyal politika analisti ve araştırmacı olarak görev aldım.

Share