Ana içeriğe atla

Nurefşan Arslan

Çalıştığı Kurum:
Bağımsız Araştırmacı
Çalışmalar:
Afet/Acil Durum/İnsani Yardım
Göçmenler/Sığınmacılar/Mülteciler
Saha Çalışmaları, Metodolojik Tartışmalar
Sivil Topluma İlişkin Kuramsal Tartışmalar
Sivil Toplumun Tarihsel Gelişimine Yönelik Çalışmalar
Şehir:
Ankara
Share
Güncelleme Tarihi
19.11.2021

Kahramanmaraş Mülteci Kampındaki Suriyelilerin Sosyal Yaşama Uyumu Projesi
(Proje Sorumlusu‑Türkiye Gençlik Kulüpleri Konfederasyonu)
Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Türkçe Eğitime Entegrasyonunun Sağlanması
Projesi (Eğitim Sorumlusu‑ÖNDER)
Erasmus Comenius Food and Health Project TRiPFAH ‑ (Romania, Turkey, Italy,
Portugal)
KKTC‑ Kızılay ve Kızılhaç Ulusal Dernekler İşbirliği Ağı Toplantısı
Model Birleşmiş Milletler Türkiye Temsilcisi‑Bosna Hersek Banja Luka
Araştırmacı‑ Boğaziçi Göç Araştırmaları Merkezi, 2019‑2020.
Araştırmacı‑ İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC),
2017.

Share