Ana içeriğe atla

Serpil Açıkalın

Çalıştığı Kurum:
Bağımsız Araştırmacı
Çalışmalar:
Engellilik/Kronik hastalıklar/Nöroçeşitlilik
Göçmenler/Sığınmacılar/Mülteciler
Kadın Hakları
Kalkınma/Yoksulluk/İnsani Gelişim/Kırsal Kalkınma
Saha Çalışmaları, Metodolojik Tartışmalar
Sivil Topluma İlişkin Kuramsal Tartışmalar
Şehir:
İstanbul
Share
Güncelleme Tarihi

Raporlama, Editörlük, Çeviri, Eğitim, Alan araştırması, Moderasyon - Kolaylaştırıcılık, Danışmanlık.

Uluslararası kuruluşlar için emek piyasası analizi raporları yazımında aktif olarak yer aldım, engelli mültecilerin geçim kaynaklarının geliştirilmesi projelerinde kıdemli danışman olarak çalıştım. Akademik alanda doktoramı karşılaştırmalı bir perspektiften kadın vatandaşlığı üzerine tamamladım. Uzmanlık alanlarım kadın hakları, toplumsal cinsiyetin ana akımlaştırılması ve ekonomik güçlendirme.

 

Share