Ana içeriğe atla
Image
stgm destekleri
Share

STÖ Destek Noktası

23.09.2020
STGM, 15 yılı aşkın süredir STÖ’lerin günlük çalışmalarında karşılaştıkları çeşitli sorunlarla ilgili yönelttikleri sorulara yanıtlar ve yardım taleplerine destek oluyor. STÖ Destek Noktası proje geliştirmeden proje başvuru ve yürütme sürecinde karşılaşılan teknik sorunlara, STÖ’lere yönelik fonlardan mevzuata, iletişim ve görünürlük faaliyetlerinden diğer STÖ’lerle ortaklık kurmaya kadar pek çok başlıkta bilgi, görüş ve öneri veriyor.

STÖ Destek Noktası Nedir?

STGM kurulduğu günden bu yana sivil toplum örgütlerinin çeşitli konulardaki danıştığı, fikir ve görüş aldığı bir kaynak oldu. Türkiye’de sivil toplum hukukunda önemli değişikliklerin olduğu 2004-2008 arasındaki ilk dönemde, sorular mevzuata yoğunlaştığı için, STGM’de bir “Hukuk Hattı” oluşturulmuştu. Sağlanan bu desteklerin kapsamı zaman içinde değişen ihtiyaçlara paralel olarak değişti ve son olarak STÖ Destek Noktası adını aldı. 

STÖ Destek Noktası, bugün STGM’nin temel destek alanlarından biri  ve bütün diğer STGM destekleri gibi temel amacı örgütlerin güçlenmesine destek olmak. Bu destek bilgi ve uzmanlık paylaşımı, birlikte çalışma, görüş sunma ve kurumsal koçluk sağlama veya ihtiyaç temelli eğitim sunma gibi biçimlerde olabiliyor. 

STÖ Destek Noktası güçlenme sürecinin asıl öznesinin sivil toplum örgütleri olduğunu her zaman aklında tutarak, aşağıdaki destekleri sağlar:

 • STÖ’lerin sorularını cevaplamak,
 • STÖ’lerin sorunlarına çözüm aramak,
 • STÖ’lerle birlikte çalışma yürütmek,
 • STÖ’lerin bilgilerini arttırmak, 
 • STÖ’lerin becerilerini arttırma

STÖ Destek Noktası Nasıl Destek Sunar?

STÖ’ler, Destek Noktasına soru(n)larını, ihtiyaçlarını ilettiklerinde veya Destek Noktası ile birlikte aktif çalışma yürütmeyi talep ettiklerinde, öncelikle STÖ Destek Noktası uzmanları bu talepleri inceler ve STGM’nin kendi kadroları ve birlikte çalıştığı uzmanların birikimine dayanarak STÖ’ye gerekli bilgileri derler.  Bu birikimin oluşmasında bizzat örgütlerin kendilerinin birikimleri oldukça önemlidir. Sonuçta Destek Noktası’nda biriken bu bilgi ve deneyim, bu noktadan tekrar STÖ’lere yayılır.

STÖ Destek Noktasının üç  türlü destek mekanizması var:

1-  Bilgi Yayma:

STÖ Destek Noktasının ilk ve en yaygın destek biçimi herkese açık bilgi ve kaynak üretimi. STGM uzun yıllardır Türkiye’nin dört bir yanında yerel STÖ’lerle çalışıyor. Ayrıca periyodik olarak da danışma kurulu niteliğinde ihtiyaç analizi toplantıları gerçekleştiriyor. Bu çalışmalar sayesinde STÖ’lerin ihtiyaç duydukları temel ve güncel konulardan haberdar oluyoruz. Bu konulara yönelik gerçekleştirdiğimiz ilk çalışma bilgi ve kaynak belge üretimi olur. Bunları STGM Web sitesinin STÖ Destek Noktası bölümünde ve Youtube kanalımızda yayınlarız.    
Bu kaynaklar, konunun niteliğine göre, rehber, bilgi notu, video söyleşi, video semineri olabilir. Bu açık kaynaklara bu konularda bilgiye ihtiyaç duyan tüm sivil toplum örgütleri her an ulaşılabilir.  

2-   Görüş ve Öneri Sunma:

STÖ Destek Noktasının açık kaynakları konuya ilişkin temel genel bilgileri içerir. Ancak STÖ’lerin sık sık bu konularda kendi durumlarına özgü görüş ve öneri alma ihtiyaçları olur. STÖ Destek Noktasının ikinci işi bu STÖ’lerin özgün sorulara yanıt aramak ve görüş ve öneri sunmaktır. Buna bir tür danışmanlık hizmeti de diyebiliriz. Görüş ve öneri almak isteyen STÖ’ler STGM’ye şu yollarla ulaşılabilir: 

 • [email protected] adresine e-posta göndererek. 
 • (0312) 442 42 62 - 134 numaralı telefonunu arayarak. STÖ Destek Noktası uzmanı  Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri saat 13.30-17.30 arasında telefonlara yanıt veriyor.

Soruların cevaplanma süresi genellikle sorunun içeriğine göre değişiklik gösterir. Destek noktası uzmanı STÖ’ler tarafından iletilen sorular üzerinde çalışır ve genel prensip olarak soruları 2 gün içerisinde yanıtlar. Sorunun daha geniş bir araştırma ve/veya danışma süreci gerektirdiği durumlarda ise destek noktası uzmanı ilkesel olarak 7 iş günü içerisinde yanıt verir. Konu Hukuk Danışmanınızdan görüşüne muhtaç karmaşık bir hukuki sorun ise zaman zaman bu sürelerin yeterli olmadığını da belirtmemiz gerek.

3- Doğrudan Destekler:

Zaman  zaman görüş ve öneri sunmak yetmez; oturup birlikte çalışmak gerekir. Bu durumları STÖ Destek Noktasının üçüncü desteği olarak tanımlıyoruz.

STÖ’ler yürüttükleri belirli bir çalışma kapsamında STGM Destek Noktası Uzmanı ve/veya ilgili STGM uzmanı ile birebir olarak daha uzun bir şekilde doğrudan birlikte çalışır. Bu destek türü STÖ’nün özgün ihtiyaçları doğrultusunda STÖ ile birebir toplantı yaparak duruma özgün öneriler geliştirmekten, STÖ tarafından iletilen projeye görüş sunmaya, STÖ’nün yürüttüğü/yürüteceği çalışmalara destek olmaya kadar farklı başlıkları içerir. 

Başvuran STÖ’nin ihtiyacının niteliğine göre, verilecek destek yarım günlük birlikte çalışmadan yapılandırılmış programlara kadar değişiklik gösterebilir. 

Birlikte çalışmanın hiçbir zaman örgütler adında ya da onların yerine bir işi üstlenme biçimine dönüşmemesi için asgari özeni gösteririz. Öte yandan, tüm STÖ’lere açık olan bu desteklere yönelik talep kapasitemizin üzerine çıktığında bir önceliklendirme yapmak durumunda kalıyoruz. Bu durumlarda hak temelli yaklaşıma sahip sivil toplum örgütlerin taleplerine öncelik verdiğimizi belitmekte yarar var. 
Doğrudan destek talebi Yukarıda belirtilen e-posta ve/veya telefon aracılığıyla yapılabiliyor.  

STÖ Destek Noktası Hangi Konularda Destek Olur?

 • Hukuki ve mali kurallar
 • Fon ve kaynak geliştirme
 • Hibe programına başvuru süreci
 • Proje geliştirme sürecinde teknik destek 
 • Proje uygulama sürecinde teknik destek
 • İletişim ve görünürlük
 • Dijital konular 
 • Savunuculuk 
 • Ağ kurma ve/veya ortaklık geliştirme 
 • Gönüllülerle İşbirliği

STÖ Destek Noktası Hangi Konularda ve Nasıl Destek Ol(a)maz?

 • STGM’nin çalışma alanı dışında yer alan konularda
 • Hedef gösteren, nefret söylemi ve ayrımcılık içeren, hak ihlali oluşturan talepler için
 • STÖ’nün kendisinin yapması gereken çalışmalarda (örneğin proje yazma, mantıksal çerçeve matrisi hazırlama)
 • Ücretli hizmetlere (örneğin, belli bir avukat ya da danışmanlık şirketi) yönlendirme içeren taleplerde

Destek Noktası Çalışma İlkeleri Nelerdir?

 • Dayanak: STGM’nin ilke ve değerleri Destek Noktası için de kayıtsız şartsız geçerlidir.

 • Eşit mesafe: Destek noktasına ulaşan tüm danışma taleplerine eşit mesafe ile yaklaşılır. Ancak, STGM’nin temel hedef grubu olan hak temelli örgütlere öncelik tanınabilir.

 • Gizlilik: Destek Noktasına iletilen kişisel ve kurumsal bilgiler gizli tutulur. Ancak bu bilgiler raporlaştırılmak amacıyla anonimleştirilerek kullanılabilir.

 • Ulaşılabilirlik: Türkiye’deki tüm STÖ’lerin Destek Noktasına ulaşabilmesi için farklı iletişim araçları kullanılır.

 • Erişilebilirlik: STÖ Destek noktası farklı özelliklere sahip bireylerin erişimine açık olmak için gerekli tedbirleri var. Kendisi yeni ortaya çıkan ihtiyaç ve olanaklara göre geliştirir.

 • Genellik ve Öznellik: Destek Noktası STÖ’lerin genel, ortak ihtiyaçlarının yanı sıra örgüte özgü(n) ihtiyaçlara da yanıt verir.

 • Birlikte Güçlenme: Destek Noktası güçlenmenin asıl öznelerinin örgütlerin kendileri olduğu yaklaşımıyla, çalışmaları örgütler “için” gerçekleştirmez, örgütlerin güçlenmeleri için destek sağlar. STÖ’lerle karşılıklı öğrenme  sürecinde birlikte güçlenir.

Destek Noktası Önerileri için Hukuki Sorumluluk

STGM, STÖ Destek Noktası’na iletilen bilgi ve danışma taleplerine görüş ve önerilerini sunar. Bu destek doğrultusunda ortaya çıkan sonuçların sorumluluğu danışanlara aittir. STGM herhangi bir sorumluluk üstlenmez.

İlgili Eğitim