Ana içeriğe atla
Image
Herkese Lazım Dersler
Share

STOK Çevrimiçi Buluşmalarını Tamamladık

STOK Öğrenme Platformu’nda “Herkese Lazım Dersler”in canlı buluşmalarını tamamladık. İlk çevrimiçi buluşmamızı  "Sivil Topluma Genel Bir Bakış" başlığıyla Ulaş Bayraktar'ın kolaylaştırıcılığında gerçekleştirdik. Bu buluşmada sivil toplumdaki güncel konuları ve sivil toplumun müstakbel geleceğini konuştuk. İkinci buluşmayı İletişim Temelli Savunuculuk ve Katılım başlığıyla Sait Fehmi Ağduk'la gerçekleştirdik. Üçüncü buluşmada ise Hak Temelli Yaklaşım ve Anaakımlaştırma başlığında Feray Salman'la bir araya geldik. Son buluşmamızı ise STÖ’ler için Örgüt Tasarımı ve Yönetimi başlığıyla Dr. Burçak Özoğlu ile gerçekleştirdik. 

Buluşmanın ilk gününde STOK Çevrim İçi Öğrenme Platformu'nda "101 Sivil Topluma Genel Bir Bakış" modülünde yer alan başlıkların üzerinden geçerek,  sivil toplum kavramını insanın varoluş ve gelişim tarihinin süzgecinden anlamaya çalıştık. 

İkinci gün oturumunda ise Ulaş Bayraktar'ın konukları gıda güvenliği alanında savunuculuk yapan Bülent Şık ve gıda aktivisti Güneşin Aydemir oldu. Şık ve Aydemir ile sivil toplumu bir ekosistem olarak tanımlayıp tanımlayamayabileceğimizi, içinden geçtiğimiz yıkım sürecinin yeni mekanizmalar için ne gibi imkanlar sunduğunu ve bir onarım sürecinde sivil toplumun neler yapabileceğini üzerine konuştuk.

İkinci buluşmamızda iletişim temelli savunuculuğu, taktikleri ve stratejileri öğrendik. İki yarım günlük canlı buluşmada katılım kavramını, katılım süreçlerini, savunuculuğu ve STÖ'lerin en önemli araçlarından biri olan savunuculuk politika belgesini konuştuk. 

Hak Temelli Yaklaşım ve Anaakımlaştırma başlıklı ikinci buluşmamızda ise Feray Salman'la daha iyi bir dünya için çalışan sivil toplum örgütlerin, hak temelli yaklaşımı çalışmalarına nasıl yerleştirebileceğini ve insan hak ve temel özgürlüklerinin kalkınma hakkıyla olan ilişkisini konuştuk. 

STÖ’ler için Örgüt Tasarımı ve Yönetimi canlı oturumunda ise örgütsel yapımızı, kapasitemizi tanımlamak ve tasarlamak için gerekli olan temel yöntemleri birlikte konuştuk. 

Canlı oturumları kaçıranlar STOK Öğrenim Platformu'nda Herkese Lazım Dersler başlığındaki videoları izleyebilirler.

İlgili Eğitim