Ana içeriğe atla
Image
Haber yatay görseli
Share

Yoksulluk Nöbetinden Yoksulların Rekabetine!

12.06.2016
Sosyal kalkınma alanında hak temelli çalışmalar yapan bir sivil toplum kuruluşu olan Kalkınma Atölyesi, Türkiye’deki Uluslararası Mevsimlik Tarım Göçünün Mevcut Durumu, Politika Önerileri ve Avrupa Birliği Ülkeleriyle İşbirliği Projesi gerçekleştirmiştir. Proje, Türkiye’de mevsimlik gezici tarım işçileri olarak çalışan yabancı göçmenlerin her gün karşı karşıya kaldıkları yoklukları ve ayrımcılığı görünür kılmayı, bu işçilerin temel insan hakları ihlallerinin engellenmesi ve yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için kanıt temelli savunuculuğunu amaçlamıştır.

Sosyal kalkınma alanında hak temelli çalışmalar yapan bir sivil toplum kuruluşu olan Kalkınma Atölyesi, Türkiye’deki Uluslararası Mevsimlik Tarım Göçünün Mevcut Durumu, Politika Önerileri ve Avrupa Birliği Ülkeleriyle İşbirliği Projesi gerçekleştirmiştir. Proje, Türkiye’de mevsimlik gezici tarım işçileri olarak çalışan yabancı göçmenlerin her gün karşı karşıya kaldıkları yoklukları ve ayrımcılığı görünür kılmayı, bu işçilerin temel insan hakları ihlallerinin engellenmesi ve yaşam ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için kanıt temelli savunuculuğunu amaçlamıştır.

yoksulların rekabetinden yoksulluk nöbetine

Yoksulluk Nöbetinden Yoksulların Rekabetine: Türkiye’de Mevsimlik Tarımsal Üretimde Yabancı Göçmen İşçiler Mevcut Durum Raporu, Türkiye’de mevsimlik tarımsal üretimde çalışan Gürcü, Azeri ve Suriyeli göçmenlerin çalışma ve yaşam koşullarına odaklanarak, Türkiye’de tarımsal üretim, yoksulluk, işgücü piyasası ve etnik ilişkilerin değişen yüzlerine ayna tutmaya çalışmaktadır. Farklı etnik, dini ve kültürel grubun buluşma mekânı olan tarımsal alanlar Türkiye’de yoksulluğun güncel ifadelerine ve yoksulların rekabetine de sahne olmaktadır.

Mayıs 2015-Haziran 2016’da Hollanda Büyükelçiliği’nin finansal desteğiyle yürütülen projenin diğer çıktılarını da aşağıdaki adreste bulabilirsiniz.
http://www.kalkinmaatolyesi.org/v2/tr/yabanci-gocmen-isciler/

İlgili Dosyalar:

  1. yoksulların rekabetinden yoksulluk nöbetine [JPG] [120.60K]
Share
İlgili İçerikler