Ana içeriğe atla
Image
Faaliyet
Share

Yurttaş Destek Hizmetleri Semineri

17.06.2016
Sivil Toplum Geliştirme Merkezi’nin yürütmekte olduğu Yurttaşların Bilgilendirilmesi, Rehberlik ve Danışmanlık ile Doğrudan Destek Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Projesi (Triple A Project) kapsamında 13-14 Haziran 2016 tarihlerinde Yurttaş Destek hizmetleri veren örgütlere eğitim ve 14 Haziran 2016 tarihinde Ankara’da “Yurttaş Destek Hizmetleri: Türkiye örnekleri ve hizmetlerin geliştirilmesi için olanaklar ve kısıtlar ” konulu bir seminer düzenlendi.

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi’nin yürütmekte olduğu Yurttaşların Bilgilendirilmesi, Rehberlik ve Danışmanlık ile Doğrudan Destek Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Projesi (Triple A Project) kapsamında 13-14 Haziran 2016 tarihlerinde Yurttaş Destek hizmetleri veren örgütlere eğitim ve 14 Haziran 2016 tarihinde Ankara’da “Yurttaş Destek Hizmetleri: Türkiye örnekleri ve hizmetlerin geliştirilmesi için olanaklar ve kısıtlar ” konulu bir seminer düzenlendi.

toplantı fotoğrafı

Eğitim programına şiddet mağduru kadınlara sosyal, hukuki ve psikolojik destek sağlayan Kadın Dayanışma Vakfı ve Gençlik Destek Hattı (GDH) ile gençlere bilgi ve destek sağlayan Öz-Ge Der katıldı. Program her iki kuruluşun hizmetleri sağlarken başvuruları nasıl alacakları, nasıl kayıt altında tutacakları, kalite standartları üzerine gerçekleşti. İngiltere, Belçika ve Sırbistan’dan gelen uzmanlar bu konudaki deneyimlerini aktardı.

Seminer ve tartışma toplantısına çeşitli STÖ’lerin yanında bakanlık, üniversite ve baro temsilcileri de katıldı. Proje ana koordinatörü olan ECAS’tan (Brüksel) Kenan Hadžimusić genel olarak destek hizmetleri ve projeyi tanıttı. Law Centers Network (İngiltere) Noeleen Adams Birleşik Krallıkrtaki hukuk sistemi ve destek hizmetleri yapısını aktardı. Sırbistan’da destek hizmetleri sunan Milena Vasić örgütü YUCOM’un verdiği hizmetleri anlattı. Barolar Birliği’nden Murat Yalkın yürütmekte oldukları Türkiye’de Adalete Erişim için Adli Yardım Uygulamalarının Geliştirilmesine Destek (SILA) Projesi konusunda katılımcıları bilgilendridi ve Türkiye’deki CMK ve adli yardım sistemi üzerine bilgiler paylaştı. Hümanist Grup’tan Seda Akço yurttaş destek hizmetleri konusunda yaptıkları çalışmaları anlattı. STGM’den Özgür Tek destek hizmetleri konusunda geçtiğimiz aylarda yürütülen anket sonuçlarını projenin sonbraki aşamasında öngörülen savunuculuk faaliyetlerini aktardı. Katılımcıların görüş ve paylaşımlarıyla seminer sonuçlandı.

toplantı fotoğrafı

Destek hizmetleri sunan örgütlerin bulunduğu ve çalışma alanlarına göre ayrılmış ve 700 kuruluş ve STÖ’yü içeren bir harita da katılımcılarla paylaşıldı. Haritaya şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1sBAE98muAw7MkXQ-wktLtYnqqEo

İlgili Dosyalar:

  1. toplantı fotoğrafı [JPG] [127.22K]
  2. toplantı fotoğrafı [JPG] [130.33K]
Share
İlgili Eğitim
İlgili İçerikler