Ana içeriğe atla
Image
Fark Yaratanlar 2020
Share

Yuva Derneği Ekip Arkadaşları Arıyor!

21.09.2021
Yuva, Küresel Okuryazarlık Ağı Eğitim Programları Sorumlusu ve Küresel Okuryazarlık Ağı Kapasite Geliştirme Sorumlusu Arıyor.

Küresel Okuryazarlık Ağı Eğitim Programları Sorumlusu

Yuva Derneği, 2020’den bu yana yürüttüğü AB projesi kapsamında Türkiye’de çevre eğitimi alanında çalışan kurumlardan bir ağ kurmuş ve bu ağı koordine etmektedir. Bu proje kapsamında Eğitim Programları Sorumlusu olarak çalışacak bir kişi istihdam edilecektir.

YUVA, 2010 yılında Türkiye’de ve dünyada yaşanan çevresel sorunlar ile yoksulluk gibi sosyal meselelere bütüncül ve sürdürülebilir çözümler üretmek için kurulmuş bir yetişkin eğitimi kurumudur. Amacı tüm canlılar için sürdürülebilir bir yaşamı mümkün kılmaktır.

 • Pozisyon: Küresel Okuryazarlık Ağı Eğitim Programları Sorumlusu
 • Temel Sorumluluklar: YUVA bünyesinde gerçekleşen farkındalık eğitimleri ve eğitmen eğitimleri gibi proje aktivitelerini düzenlemek ve takibini yapmak, ekibin kalanıyla birlikte eğitim içeriklerinin geliştirilmesine destek vermek, gönüllü eğitmen havuzunu koordine etmek ve havuzun faaliyetlerini takip etmek, eğitim talep eden kurum ve kuruluşları tespit etmek ve irtibatı sağlamak, ihtiyaç duyulan ve belirlenen proje dokümanlarını hazırlamak ve proje koordinatörüne zamanında raporlama yapmak.
 • Konum: İstanbul, ağırlıklı olarak evden çalışma
 • Başlama tarihi: 01.11.2021
 • Pozisyonun süresi: 31.12.2022’ye kadar 

İş Tanımı:

 • Küresel Okuryazarlık Ağı kapsamında gerçekleşen Sürdürülebilirlik ve Ekolojik Okuryazarlık ve İklim Okuryazarlığı yaygınlaştırma eğitimlerini ve eğitmen eğitimlerini organize etmek,
 • Öğrenme Merkezi’nin gönüllü eğitmen havuzunu koordine etmek ve ilgili konularda ağ üyelerini beslemek ve desteklemek,
 • İhtiyaca göre farkındalık eğitimlerinin içeriklerinin geliştirilmesine destek vermek,
 • Proje kapsamında eğitim talep eden kurum ve kuruluşları tespit etmek ve irtibatı sağlamak
 • Proje kapsamında etkinlik planı hazırlanmasına destek vermek,
 • Proje kapsamında belediye ve diğer yerel yönetim kurumlarıyla iletişim ve işbirliği kurulmasına destek vermek,
 • Yaptığı tüm çalışmalara ilişkin aylık rapor hazırlamak ve Proje Koordinatörü ile paylaşmak.
 • Proje etkinlikleri için tanıtım faaliyeti düzenlemek,
 • Medya, web sitesi ve diğer tanıtım etkinlikleri için yazılı ve görsel malzemenin hazırlanmasına katkı vermek,
 • Yapılan etkinliklerde ihtiyaç duyulacak malzemeleri belirlemek ve temini için işlem yapmak
 • Görevlendirilmesi halinde kurum kuruluş ziyaretlerine katılmak,
 • Gerektiğinde ve önemli günlerde tematik atölyeler, söyleşiler, film gösterimleri, doğal alan ziyaretleri gibi etkinlikler organize etmek,
 • Gerektiğinde kurum içi ve kurum dışı kapasite geliştirme ve savunuculuk toplantılarına ve eğitimlerine katılmak,
 • İhtiyaç duyulan ve belirlenen proje dokümanlarını hazırlamak ve zamanında raporlama yapmak,
 • Proje raporlarının hazırlanmasına destek vermek,
 • Hafta sonları YUVA Öğrenme Merkezi bünyesinde düzenli olarak gerçekleşen etkinlikleri organize etmek ve etkinliklerde bulunmak (Hafta sonu çalışılan durumlarda hafta içi izin kullanılacaktır).

Gerekli Nitelikler:

 • Yeniliklere açık, kendisini geliştirmeyi isteyen, takım çalışmasına yatkın,
 • Çevre eğitimi ve savunuculuk konularıyla ilgilenen, yeterli bilgi birikimine sahip, mesleği ile ilgili gelişmelerden haberdar olan,
 • Gözlem ve iletişim yönü kuvvetli, çözüm odaklı,
 • Çalışma prensiplerine sahip, sorumluluk sahibi,
 • İngilizce iletişim kurma ve raporlama becerisine sahip,
 • Seyahat engeli bulunmaması ve hafta sonları çalışmayı kabul etmesi (Hafta sonu çalışılan durumlarda hafta içi izin kullanılacaktır),
 • Araç kullanma ehliyeti (ve becerisi) sahibi.

Deneyim:

 • Formal olmayan eğitim alanında en az dört yıl gönüllü ya da profesyonel tecrübeye sahip
 • Çevresel sürdürülebilirlik, iklim değişikliği ile mücadele ve/veya çevre politika yapma alanlarında STK veya uluslararası kurumlarda en az beş yıl çalışmış olmak tercih sebebidir

Yetkinlikler:

 • Yükseköğrenim mezunu (üniversite ve dengi akredite kurumlardan, tercihen eğitim veya proje koordinasyonu veya çevrebilimleri),
 • Gönüllü koordinasyonu konusunda tecrübe sahibi,
 • Eğitim programı geliştirme ve organize etme konusunda tecrübe sahibi.

Bilgisayar Bilgisi:

 • MS Office programlarını (Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint) iyi derecede kullanma,
 • Çevrimiçi eğitim araçlarına hakim ve aktif kullanabilme.

Dil Bilgisi:

 • İleri seviye İngilizce (yazma, anlama ve konuşma)

Başvuru Süreci:

İlgili kişiler güncel özgeçmiş ve İngilizce motivasyon mektuplarını 3 Ekim 2021 tarihine kadar [email protected]’ ye gönderebilirler.

E-posta yoluyla yapılmayan ve eksik dokümanla gerçekleştirilen başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır. Yalnızca kısa listeye kalan adaylar ile iletişime geçilecektir

YUVA; yaş, din, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim ve etnik köken gibi konularda ayrımcılık gözetmez.

Küresel Okuryazarlık Ağı Kapasite Geliştirme Sorumlusu

Yuva Derneği, 2020’den bu yana yürüttüğü AB projesi kapsamında Türkiye’de çevre eğitimi alanında çalışan kurumlardan bir ağ kurmuş ve bu ağı koordine etmektedir. Bu proje kapsamında Kapasite Geliştirme Proje sorumlusu olarak çalışacak bir kişi istihdam edilecektir.

YUVA, 2010 yılında Türkiye’de ve dünyada yaşanan çevresel sorunlar ile yoksulluk gibi sosyal meselelere bütüncül ve sürdürülebilir çözümler üretmek için kurulmuş bir yetişkin eğitimi kurumudur. Amacı tüm canlılar için sürdürülebilir bir yaşamı mümkün kılmaktır.

 • Pozisyon: Küresel Okuryazarlık Ağı Kapasite Geliştirme Sorumlusu
 • Temel Sorumluluklar: Küresel Okuryazarlık Ağı genişletme işlemlerini yapmak, kurulan ağın faaliyetlerini takip etmek ve raporlamak, çalıştay ve eğitim ziyareti gibi proje aktiviteleri düzenlemek ve takibini yapmak, İhtiyaç duyulan ve belirlenen proje dokümanlarını hazırlamak ve zamanında raporlama yapmak.
 • Konum: İstanbul, ağırlıklı olarak evden çalışma
 • İşe Başlama tarihi: 01.11.2021
 • Pozisyonun süresi: 31.12.2022’ye kadar  

İş Tanımı:

 • Çevresel sürdürülebilirlik, doğa koruma, iklim değişikliği ile mücadele ve uyum alanlarında faaliyet gösteren STK’larla irtibata geçmek ve iletişimin devamını sağlamak,
 • Bu STK’larla kurulan ağın genişletilmesine destek vermek,
 • Kurulan iletişim ağının faaliyetlerini takip etmek ve raporlamak,
 • Proje kapsamındaki etkinlik planı hazırlanmasına destek vermek,
 • Çalıştay ve eğitim ziyareti gibi proje aktiviteleri organizasyonunu sağlamak, düzenlemek ve takibini yapmak,
 • Proje kapsamında belediye ve yerel yönetim kurumlarıyla iletişim ve işbirliği kurulmasına destek vermek,
 • Yaptığı tüm çalışmalara ilişkin aylık rapor hazırlamak ve koordinatörü ile paylaşmak.
 • Proje etkinlikleri için tanıtım faaliyeti düzenlemek,
 • Medya, web sitesi ve diğer tanıtım etkinlikleri için yazılı ve görsel malzemenin hazırlanmasına katkı vermek,
 • Görevlendirilmesi halinde kurum kuruluş ziyaretlerine katılmak,
 • Gerektiğinde kurum içi ve kurum dışı kapasite geliştirme ve savunuculuk toplantılarına ve eğitimlere katılmak,
 • İhtiyaç duyulan ve belirlenen proje dokümanlarını hazırlamak ve zamanında raporlama yapmak,
 • Proje raporlarının hazırlanmasına destek vermek.

Gerekli Nitelikler:

 • Yeniliklere açık, kendisini geliştirmeyi isteyen, takım çalışmasına yatkın,
 • Çevre ve savunuculuk konularıyla ilgilenen, yeterli bilgi birikimine sahip, mesleği ile ilgili gelişmelerden haberdar olan,
 • Gözlem ve iletişim yönü kuvvetli, çözüm odaklı,
 • Çalışma prensiplerine sahip, sorumluluk sahibi,
 • İngilizce iletişim kurma ve raporlama becerisine sahip,
 • Seyahat engeli bulunmaması ve hafta sonları çalışmayı kabul etmesi (hafta sonu çalışılan durumlarda hafta içi izin kullanılacaktır).
 • Araç kullanma ehliyeti (ve becerisi) sahibi.

Deneyim:

 • Çevresel sürdürülebilirlik, iklim değişikliği ile mücadele ve/veya çevre politika yapma alanlarda en az dört yıl gönüllü ya da profesyonel tecrübeye sahip
 • Çevre alanında STK veya uluslararası kurumlarda en az beş yıl çalışmış olma tercih sebebidir.

Yetkinlikler:

 • Yükseköğrenim mezunu (üniversite ve dengi akredite kurumlardan, tercihen proje koordinasyonu veya çevrebilimleri veya siyaset bilimleri);
 • Savunuculuk, politika oluşturma, politika notu terminolojisi ve uygulamaları konusunda tecrübe sahibi

Bilgisayar Bilgisi:

 • MS Office programlarını (Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint) iyi derecede kullanma
 • Çevrimiçi eğitim araçlarına hakim ve aktif kullanabilme

Dil Bilgisi:

 • İleri seviye İngilizce (yazma, anlama ve konuşma). 

Başvuru Süreci:

İlgili kişiler güncel özgeçmiş ve İngilizce motivasyon mektuplarını 3 Ekim 2021 tarihine kadar [email protected]’ ye gönderebilirler.

E-posta yoluyla yapılmayan ve eksik dokümanla gerçekleştirilen başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır. Yalnızca kısa listeye kalan adaylar ile iletişime geçilecektir

YUVA; yaş, din, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim ve etnik köken gibi konularda ayrımcılık gözetmez.

İlgili Eğitim