Birlikte
STÖ Yardım Masası
Bilgiye Erişim, Danışmanlık ve Aktif Yardım Projesi
Film Köşesi
Facebook Twitter

Avustralya Büyükelçiliği Doğrudan Yardım Programı (Dap)

Güncelleme Tarihi 16.06.2011

Doğrudan Yardım Programı nedir?

Avustralya Büyükelçiliği’nin Doğrudan Yardım Programı (DAP), insani zorluklara uzun vadede ve sürdürülebilir bir biçimde yönelmeyi amaçlayan esnek ve küçük hibelerdir.

DAP fonları katılımcı nitelikteki küçük-ölçekli kalkınma projelerini desteklemekte kullanılmaktadır ve yararlananların projelerin tanımlanması, tasarlanması ve yönetimine katılımını sağlamıştır. Kadınların, çocukların ve diğer dezavantajlı grupların ihtiyaçlarına ve çevre ile ilgili fayda sağlayan projelere özel önem verilmektedir.

DAP fonları kar amacı gütmeyen kalkınma faaliyetlerinde bulunan bireylere, toplum gruplarına ve sivil toplum kuruluşlarına açıktır.

Projeye hak kazanan faaliyetler genellikle oldukça kısa zaman dilimlerinde ve bir yılı aşmayacak şekilde uygulanır. Hibe verilen örnek alanlar arasında: toplum sağlığı, eğitim, küçük ölçekli altyapı, kırsal ve tarımsal kalkınma ve çevre bulunmaktadır.
Genel bir kural olarak, aşağıdaki etkinlikler ve girdiler FİNANSE EDİLMEZ: ülke içindeki konferanslar, Avustralya veya yurtdışı çalışma gezileri; Avustralya’da akademik eğitim; personel maaşları, ofis kirası ve kamu hizmetleri (elektrik, su vb) gibi yinelenen nitelikteki harcamalar, yedek parça, bakım ve onarım; önemli bir harcama kalemi oluşturması durumunda danışmanlık giderleri.

Doğrudan Yardım Programı fonları için nasıl başvurabilirim?

Fonlar için başvuran kişi veya gruplar başvurularını yazılı olarak aşağıdaki adrese yapmalıdırlar:

Elif Barutcuoglu-Wade, Avustralya Büyükelçiliği
Uğur Mumcu Cad. No. 88
Gaziosmanpaşa 06700 Ankara
Tel: 0312-459 9504 Faks: 0312-459 9503 or 0312-446 4827
e-mail: elif.barutcuoglu-wade@dfat.gov.au

Başvurular aşağıdaki konuları içermelidir:

  • başvuranın adres bilgileri, 
  •  projenin ayrıntılı bir tanımlaması, 
  •  talep edilen fonun miktarı, 
  •  projeden beklenen gelişmeler (örneğin, toplumsal kalkınma, eğitim, sağlık, kadınlar ve diğer dezavantajlı gruplar veya çevre konusunda sürdürülebilirlik alanlarındaki gelişmeler)
  • uygun kurumsal destek düzenlemelerinin ayrıntıları (örneğin düzenli ve tekrarlanan giderlerin düzeyi ve uzun vadede bu maliyetlerin karşılanabileceğinin gösterilmesi)faaliyetin hedef kitlenin ek gelişimi için ne düzeyde itici güç olabileceği,

Teklifler alındıktan sonra Büyükelçiliğin DAP komitesine değerlendirilmek üzere sunulur. DAP komitesi her üç ayda bir toplanır. Teklifler yukarıda belirtilen DAP hedefleri ve prensipleri ile uyumu açısından değerlendirilir.

Başvuranlar, başvurularının sonucundan yazılı olarak haberdar edilir.

Paylaş
Bu web sitesi, STGM tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Etkin Katılım İçin Sivil Toplumun Gelişimi projesi kapsamında yayın yapmaktadır.
Web sitesinin Avrupa Birliği'nin resmi görüşlerini yansıttığı düşünülmemelidir.