Ana içeriğe atla
Image
çocuk
Share

7. Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı, ‘Dijital Çağda Kız Çocuklarının Liderliği’ konusunu ele alıyor.

UNICEF, UNFPA, UN Women ve Aydın Doğan Vakfı iş birliğinde 11 Ekim’de çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek olan 7. Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı’nda,  ‘Artık Zamanı Geldi! Dijital Çağda Kız Çocuklarının Liderliği' teması kapsamında kalıp yargılarla mücadele etme, dijital çağda kız ve oğlan çocukları ile kadınlar ve erkekler için daha eşitlikçi bir dünya oluşturulması için hak taleplerinde bulunma gibi, kız çocuklarının ve genç kadınların küresel ve bölgesel ihtiyaçları ele alınacak.

adv

UNICEF, UNFPA, UN Women ve Aydın Doğan Vakfı iş birliğiyle 2015 yılından bu yana düzenlenen ve kız çocuklarının tüm potansiyellerine ulaşmalarının önündeki engellere dikkat çekmeyi amaçlayan 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı, bu yıl pandemi koşulları nedeniyle yüz yüze ve çevrimiçi karma şekilde gerçekleşecek ve Youtube'dan canlı olarak yayınlanacak. 2021 yılına özel kapsamı genişletilerek kız çocuklarının ve genç kadınların küresel ve bölgesel ihtiyaçlarının ele alınacağı konferansta, aynı zamanda Avrupa ve Orta Asya (AOA) Bölgesi’nde bu alanda yapılan çalışmaların güçlendirilmesi de amaçlanıyor. Aralarında bölgesel, ulusal ve uluslararası uzmanlar, alanlarında tanınmış isimler ve gençlerin de bulunduğu katılımcılar, günümüz kız çocuklarının dijital çağa öncülük etmesine yönelik potansiyele, motivasyon düzeyine ve becerilere dikkat çekecekler. Konferans bugünün genç kadınlarının ve kız çocuklarının güçlenmesini ve liderlik etmesini sağlamak için dijital etkileşim ve eğitim çağında sürece nasıl katıldıkları, kalıp yargılara karşı nasıl mücadele ettikleri ve haklarını nasıl savundukları konularına odaklanacak. Konferansın ana konuşmacısı UNICEF Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Afshan Khan olacak. 

Vuslat Doğan Sabancı: “Kız çocuklarının dijital dünyada liderlik etmesi sürecini desteklemeliyiz”

Aydın Doğan Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vuslat Doğan Sabancı, genç kızların eğitiminin Vakfın ana misyonu olduğunu, kız çocuklarının güçlendiği, her konuda liderlik ettiği geldiği bir dünyayı hedeflediklerini belirterek, "Sarf edilen çabalar sayesinde kadınların ve kız çocuklarının haklarını koruma ve destekleme konusunda birçok ilerleme kaydediliyor. Ancak tüm olumlu gelişmelere rağmen dünyanın pek çok yerinde kız çocuklarına yönelik eşitsizlikler varlığını sürdürüyor. Kız çocuklarının hâlâ bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında yeteri kadar temsil edilemediğine tanık oluyoruz. Dünya genelinde internet kullanımında yüzde 17'lik bir cinsiyet farkı olduğunu biliyoruz. Çoğu iş yakında ileri teknoloji becerileri gerektirecek ve Türkiye de dahil olmak üzere dünya çapındaki ülkeler daha fazla dijital yeteneğe ihtiyaç duyacak. Ancak bugün yaşanan dijital eşitsizlik, genç kızlar ve kadınlar açısından giderek daha fazla dijital beceri ve bilgi talep eden işgücü piyasasına erişimin önünde ciddi bir sorun oluşturuyor. Bu boşluğu gidermenin anahtarı, bilim ve Bilgi Teknolojileri ile ilgili konuları takip eden genç kızlara karşı yaygın önyargıları ortadan kaldırmaktır. Kimsenin geride kalmamasını sağlamak için kızlarımızı daha fazla fırsata sahip olabilecekleri becerilerle donatmalıyız. Ayrıca bu çok önemli konuyu gündemde tutmak için de tüm gücümüzü kullanmalıyız. Kız çocuklarının dijital dünyada liderlik etmesi sürecini desteklemeliyiz. Tüm bu olumsuzluklara karşın umutsuzluğa kapılmıyoruz ve bunun bir maraton olduğunu hep aklımızda tutuyoruz. Kız çocuklarının gücünün farkındayız ve pandemi gibi olağanüstü dönemde bile güçlenerek, dijital çağda lider olabilmeleri için onları desteklemeyi sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

UNICEF Türkiye Temsilcisi Regina De Dominicis ise şunları söyledi: “Pek çok küresel zorluğa rağmen, kız çocukları ayakları üzerinde duruyor ve değişimi talep ediyorlar. Dünyanın her yerinden kız çocukları, eğitim haklarını savunmak, şiddete karşı seslerinin yükseltmek, küresel ve sosyal adalet için mücadele etmek gibi birçok alanın güçlü savunucuları ve toplumları için değişimin öncüleri oluyorlar. Katılım fırsatları, ortamları ve becerileri sunulduğunda, günümüz dünyasının 600 milyon ergen yaştaki kız çocuğu, bugüne kadar dünyanın gördüğü en büyük kadın lider grubu, girişimci ve yenilikçi kuşak haline gelebilir. Şimdi, kız çocuklarının gelişimlerine yönelik yatırımları sürdürmenin ve onların dijital çağın getirdiği fırsatlardan yararlanabilmelerini sağlamanın tam zamanı. Bilimsel ve teknolojik çözümlerin hızla ilerlediği, toplumları ve ekonomileri dönüştürdüğü bir dönemde, dünyada var olan yeteneğin yarısını dışlamayı göze almamız mümkün değil. Şimdi, mümkün olan her durumda, kamu ve özel sektör, sivil toplum ve gençlerle birlikte, ortaklık içinde çalışmanın zamanı. UNICEF olarak girişimci ve yenilikçi liderlere dönüşürken kız çocukları için ve onlarla birlikte çalışmaktan gurur duyuyoruz.” 

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Temsilcisi Hassan Mohtashami, “UNFPA olarak, gençlerin tam potansiyellerini gerçekleştirebilmeleri ve özellikle cinsel sağlık ve üreme sağlığı ve hakları konusunda daha iyi bir dünya inşa edebilmeleri için, kızların güçlendirilmesini ve dijital dünyadaki liderliklerini desteklemeyi savunuyoruz. Bunun yanında, siber zorbalık ve dijital şiddete karşı kendi becerilerinin farkında olan ve kendi bedeni üzerinde karar verme hakkına sahip çıkmayı öğrenen bir kız çocuğunun, sadece kendi hayatının lideri olmakla kalmayıp, daha özgür, eşit ve güvenli bir dünyaya katkı sunacağını da biliyoruz. Dijital çağda da kimseyi geride bırakmadan, toplumsal cinsiyet eşitliği için mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Ülke Direktörü Asya Varbanova, “Bilişim ve iletişim teknolojileri (BİT), eğitim ve öğretimden bilgi ve hizmetlere erişime, insana yakışır işten sosyal bağların korunmasına 21. yüzyılda yaşamlarımızın çok önemli bir parçası. Kız çocuklarının bu teknolojilere erişimi, bu teknolojilerden tam anlamıyla faydalanabilmeleri ve bu teknolojiler üzerindeki tam kontrolü, geride bırakılmamalarında önemli rol oynuyor. Kadınlar ve kız çocuklarının dijital teknoloji ve fırsatlara eşit erişimini sağlamak için gençlerin, sivil toplumun, hükümetlerin ve özel sektörün de dahil olduğu çok paydaşlı ve kapsayıcı çözümlere ihtiyacımız var. Böylece yenilikçi teknolojilerin tasarlanmasında kadınlar ve kız çocuklarının liderliğinin önünü açabiliriz” ifadelerini kullandı.

Gençler ve paydaşlar hem yüz yüze hem çevrimiçi buluşacak

Pandemi koşulları nedeniyle yüz yüze ve çevrimiçi olarak karma şekilde gerçekleşecek Dünya Kız Çocukları Günü Konferansı kapsamında, gençler ve paydaşlar 16.00'da başlayacak ve 18.30'a kadar sürecek bir dizi etkinlikte bir araya gelecek. Konferansta genç temsilcilerin, ünlü isimlerin ve uzmanların yer alacağı paneller, gençler tarafından hazırlanan gençlik bildirisi, bölgeden tanınmış isimlerin ve uzmanların ve mesajlarını içeren videolar yer alacak. İlk panelde “Dijital Çağda Kız Çocuklarının Güçlenmesi: Fırsatlar ve Zorluklar” ele alınacak, ikinci panelde ise “Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini Geliştirmeye yönelik Dijital Alan ve Beceriler” konusu derinlemesine irdelenecek.  

Bilgi için: Tuğba Altun / ÜNİTE Edelman (212) 272 93 13   | [email protected]; www.unite.com.tr

İlgili Eğitim