Ana içeriğe atla
Image
stgm
Share

Bilgi Merkezi Nedir, Nasıl Çalışır?

STGM kurulduğu günden bu yana sivil toplum örgütlerinin çeşitli konularda danıştığı, fikir ve görüş aldığı bir kaynak oldu. Sağlanan bu desteklerin kapsamı zaman içinde değişen ihtiyaçlara paralel olarak gelişerek “STÖ Destek Noktası” ve son olarak “Bilgi Merkezi” adını aldı.

Bilgi Merkezi Nedir?

Bilgi Merkezinin diğer STGM destekleri gibi temel amacı örgütlerin güçlenmesine katkı sağlamaktır. Bu destek, bilgi ve uzmanlık paylaşımı, görüş sunma, birlikte çalışma, kurumsal koçluk/mentörlük sağlama veya ihtiyaç temelli eğitim sunma gibi biçimlerde olabilir. 

Bilgi Merkezi Nasıl Destek Sunar?

STÖ’ler, Bilgi Merkezine soru(n)larını, ihtiyaçlarını ilettiklerinde veya Bilgi Merkezi ile birlikte aktif çalışma yürütmeyi talep ettiklerinde, öncelikle Bilgi Merkezi uzmanları bu talepleri inceler ve STGM’nin kendi kadroları veya birlikte çalıştığı uzmanların birikimine dayanarak başvuru yapan STÖ’ye gerekli bilgileri derler.  Bu birikimin oluşmasında bizzat örgütlerin kendi birikimleri de oldukça önemlidir. Sonuçta Bilgi Merkezi'nde biriken bu bilgi ve deneyim, bu noktadan tekrar STÖ’lere yayılır.

Bilgi Merkezi 3 mekanizma aracılığıyla bilgi sağlar;

1- Bilgi Yayma:

Bilgi Merkezi herkese açık kaynak ve bilgi üretir. 

STGM olarak uzun yıllardır Türkiye’nin dört bir yanından STÖ’lerle çalışıyor ve STÖ’lerin ihtiyaç duydukları temel ve güncel konulardan haberdar oluyoruz. Bu konulara yönelik gerçekleştirdiğimiz ilk çalışma bilgi, kaynak ve belge üretimi oluyor. Bunları web sitemizin Bilgi Merkezi ve STGM yayınları sayfalarında, E-Kütüphane bölümünde ve Youtube kanalımızda düzenli olarak paylaşıyoruz. 

STÖ’lerin sürdürülebilirliğine katkı sağlamak ve kaynak geliştirmelerine destek olmak amacıyla sivil topluma yönelik fon imkanlarını düzenli olarak araştırıp, dünyadan ve Türkiye’den açık hibe çağrılarını STGM web sitesi ana sayfasında düzenli olarak yayınlıyoruz. 

Bununla birlikte, ulusal ve uluslararası mecralarda STÖ’lere fon sağlayan birçok kurum ve kuruluşu inceleyerek oluşturduğumuz Fon Kaynakları Veritabanı, sivil toplum örgütleri ve akademi arasındaki bağın güçlenmesine katkı sunmak ve sivil toplum aktörlerini akademik alandaki paydaşlarıyla buluşturmak hedefiyle hayata geçirdiğimiz Akademisyen/Araştırmacı Veritabanı ile STÖ’lerin benzer konularda örgütlenmiş olan sivil ağlardan haberdar olması için hazırladığımız ve Avrupa ve dünyadan belli konulardaki ağlar ve platformları kapsayan Ağlar-Platformlar Veritabanı’da kullanıma açıktır.
 
Tüm bu kaynaklar, konunun niteliğine göre, duyuru, soru-cevap, rehber, bilgi notu, video söyleşi, video semineri ve veri tabanlarımızdaki bilgiler olabiliyor. Bilgiye ihtiyaç duyan tüm sivil toplum örgütleri bu açık kaynaklara her an ulaşılabilir.  

2-   Görüş ve Öneri Sunma:

Bilgi Merkezinin açık kaynakları konuya ilişkin temel ve genel bilgileri içerir. Ancak STÖ’lerin bu konularda kendi durumlarına özgü görüş ve öneri alma ihtiyaçları olduğunda Bilgi Merkezi bu özgün sorulara görüş ve öneri sunar.  

Açık kaynaklarımız aracılığıyla ulaştığınız bilgiler soru(nu)nuzun yanıtı için yeterli değilse veya daha fazla görüş ve öneri almak isterseniz STGM Bilgi Merkezine şu yollarla ulaşılabilirsiniz: 

  •  [email protected] adresine e-posta göndererek veya
  • Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri saat 13.30-17.30 arasında (0312) 442 42 62 numaralı telefonu arayıp, Kapasite Güçlendirme Merkezi Projesini tuşlayarak, uzmanlarımıza ulaşabilirsiniz.

Bilgi Merkezi uzmanları iletilen sorular üzerinde çalışır ve genel prensip olarak soruları 2 iş günü içerisinde yanıtlar. Sorunun daha geniş bir araştırma ve/veya danışma süreci gerektirdiği durumlarda ise Bilgi Merkezi uzmanları ilkesel olarak 7 iş günü içerisinde sizlere geri dönüş yapar.

3- Doğrudan Destekler:

Zaman zaman görüş ve öneri sunmak yetmez; oturup birlikte çalışmak gerekir. Bu durumları Bilgi Merkezinin üçüncü desteği olarak tanımlıyoruz.

STÖ’ler yürüttükleri belirli bir çalışma kapsamında Bilgi Merkezi uzmanları ve/veya ilgili STGM uzman(lar)ı ile birebir olarak birlikte çalışabilirler. Bu destek türü STÖ’nün özgün ihtiyaçları doğrultusunda birebir toplantı yaparak öneriler geliştirmekten, bir STÖ tarafından iletilen projeye görüş sunmaya veya bir STÖ’nün yürüttüğü/yürüteceği çalışmalara destek olmaya kadar farklı başlıkları içerebilir. 

Tüm STÖ’lere açık olan bu desteklere yönelik talepler öncelikle uzmanlık alanlarımız ve kapasitemiz göz önüne alınarak Bilgi Merkezi uzmanları tarafından değerlendirilir ve bir ön çalışma ile talepte bulunan STÖ’lere çalışma yöntemi için öneriler sunulur. 

Öte yandan doğrudan desteğe yönelik talep Bilgi Merkezi kapasitesinin üzerine çıktığında bir önceliklendirme yapmak durumunda kalabiliyoruz. Bu durumlarda hak temelli yaklaşıma sahip sivil toplum örgütlerinin taleplerine öncelik verdiğimizi belirtmek isteriz.

Birlikte çalışmanın hiçbir zaman örgütler adına ya da onların yerine bir işi üstlenme biçimine dönüşmemesi için de asgari özeni gösteririz. 

Doğrudan destek taleplerinizi aşağıda belirtilen e-posta ve/veya telefon aracılığıyla yapabilirsiniz:

  • [email protected] adresine e-posta yollayabilir veya
  • Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri saat 13.30-17.30 arasında (0312) 442 42 62 numaralı telefonu arayıp, Kapasite Güçlendirme Merkezi Projesini tuşlayarak, Bilgi Merkezi uzmanlarına ulaşabilirsiniz.

Bilgi Merkezi Hangi Konularda Destek Olur?

Bilgi Merkezi Hangi Konularda ve Nasıl Destek Ol(a)maz?

  • STGM’nin çalışma alanı dışında yer alan konularda,

  • Hedef gösteren, nefret söylemi ve ayrımcılık içeren, hak ihlali oluşturan talepler için,

  • STÖ’nün kendisinin yapması gereken çalışmalarda (örneğin proje yazma, mantıksal çerçeve matrisi hazırlama),

  • Ücretli hizmetlere (örneğin, belli bir avukat ya da danışmanlık şirketi) yönlendirme içeren taleplerde.

Bilgi Merkezi Çalışma İlkeleri Nelerdir?

Dayanak: STGM’nin ilke ve değerleri Bilgi Merkezi için de kayıtsız şartsız geçerlidir.

Eşit mesafe: Bilgi Merkezine ulaşan tüm danışma taleplerine eşit mesafe ile yaklaşılır. Ancak, STGM’nin temel hedef grubu olan hak temelli örgütlere öncelik tanınabilir.

Gizlilik: Bilgi Merkezine iletilen kişisel ve kurumsal bilgiler gizli tutulur. Ancak bu bilgiler raporlaştırılmak amacıyla anonimleştirilerek kullanılabilir.

Ulaşılabilirlik: Türkiye’deki tüm STÖ’lerin Bilgi Merkezine ulaşabilmesi için farklı iletişim araçları kullanılır.

Erişilebilirlik: Bilgi Merkezinin farklı özelliklere sahip bireylerin erişimine açık olabilmek için gerekli tedbirleri vardır. Yeni ortaya çıkan ihtiyaç ve olanaklara göre de kendimizi geliştiririz.

Genellik ve Öznellik: Bilgi Merkezi STÖ’lerin genel ve ortak ihtiyaçlarının yanı sıra, örgüte özgü(n) ihtiyaçlara da yanıt verir.

Birlikte Güçlenme: Bilgi Merkezi güçlenmenin asıl öznelerinin örgütlerin kendileri olduğu yaklaşımıyla, çalışmaları örgütler “için” gerçekleştirmez, örgütlerin güçlenmeleri için destek sağlar. STÖ’lerle karşılıklı öğrenme sürecinde birlikte güçlenir.

Bilgi Merkezi Önerileri için Hukuki Sorumluluk

STGM, Bilgi Merkezine iletilen bilgi ve danışma taleplerine ilişkin görüş ve önerilerini sunmakta ve söz konusu bu görüş ve önerilerin hazırlanması sırasında azami dikkat sarf etmektedir. Destekler doğrultusunda ortaya çıkan ya da çıkabilecek sonuçların sorumluluğu danışanlara aittir ve danışanların almış olduğu kararlar ile ilgili STGM ve çalışanları mesuliyet kabul etmemektedir.

İlgili Eğitim