Ana içeriğe atla
Image
yap boz
Share

AB TACSO 3 “Bölgesel STÖ Ağları için Kalite Standartları ve İyi Yönetişim İlkeleri” eğitim programı duyurusu

11.05.2021
STÖ Ağlarına yönelik olarak hazırlanan “Bölgesel STÖ Ağları için Kalite Standartları ve İyi Yönetişim İlkeleri” eğitim programı 26-28 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve başvuru için son tarih 19 Mayıs 2021

EU TACSO 3 projesi 26, 27 ve 28 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleşecek bölgesel bir çevrimiçi eğitim “Bölgesel STK Ağlarında Kalite Standartları ve İyi Yönetişim İlkeleri” düzenlemektedir.

Eğitim programı, bölgesel ağlara iyi yönetişim ilkesinin nasıl uygulanacağı, kalite standartlarının işleyişine nasıl entegre edileceği ve seçim bölgelerine, kurumlara ve bağışçılara karşı şeffaflık ve hesap verebilirliklerinin nasıl artırılacağı konusunda uygulamalı bilgi sağlamayı amaçlamaktadır.

Özel eğitim hedefleri şunlardır:

 • Küresel STK Hesap Verebilirlik Standardı'na odaklanarak, bölgesel ağları iyi yönetişim ilkeleri ve sivil toplum için mevcut kalite standartları ile tanıştırmak;
 • Ağların politika ve operasyonlarında kalite standartlarını yaygınlaştırmak için yönetişim temsilcilerinin ve bölgesel ağların yürütme yapılarının kapasitelerini güçlendirmek;
 • Kalite standartlarının uygulanmasında bilgi, araç ve metodolojiler sağlayarak bölgesel ağların artan şeffaflığına ve hesap verebilirliğine katkıda bulunmak.

Eğitim Hakkında:

26 - 27 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleşecek olan iki günlük ileri düzey eğitim:

 • Bölgede ve uluslararası düzeyde aktif olarak uygulanan mevcut kalite standartlarını sunmak;
 • STK Hesap Verebilirliği için Küresel Standart hakkında belirli bilgileri sunmak;
 • İyi yönetişim ilkelerini yaygınlaştırmak için yetkinlikler oluşturmak,
 • yönetim ve yürütme yapısının temsilcilerine yöntem ve araçların sağlanması yoluyla bölgesel ağların çalışmalarında şeffaflık ve hesap verebilirlik;
 • Bölgesel ağların üyeleri olan STK'lar içinde minimum kalite standartlarının nasıl geliştirilip entegre edileceğine dair bilgi ve becerilerin sağlanması.

28 Mayıs 2021'de düzenlenecek olan Takas (P2P) etkinliği:

 • Mevcut mekanizmalara, dahili belgelere, politikalara ve prosedürlere odaklanarak iyi yönetişim, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerini tanıtmada ağların en iyi uygulamalarını sunmak;
 • Süreç, adımlar, zorluklar, sürdürülebilirlik üzerindeki etkilere odaklanan kalite standartlarını yükseltmede bölgesel ağ örnekleri sunmak, WBT bölgesi ve AB / küresel ağlar dahil.

Bu eğitim, AB TACSO 3 Kapasite Geliştirme ve P2P Programı kapsamında uygulanacak ve deneyimli eğitmenler ve misafirler tarafından verilecektir. Eğitim ve değişim (P2P) etkinliği çevrimiçi olarak İngilizce olarak verilecektir. Her bölgesel STÖ Ağı ve AB tarafından finanse edilen bölgesel proje, bir (eğitim, değişim (P2P) veya her iki etkinliğe de katılmayı seçebilir.

İki günlük eğitim, AB TACSO 3 Kuzey Makedonya Ülke Koordinatörü ve STÖ'ler ve STÖ ağları için kurumsal gelişim ve kurumsal güçlendirme konularında deneyimli bir danışman olan Elizabeta Markovska Spasenoska tarafından verilecek. 3. gün değişim (P2P) etkinliğinin ana konuşmacıları arasında Güney Amerika'dan Bölgesel Girişimi "Rendir Cuentas" Koordinatörü ve Civicus Yönetim Kurulu'nun eski Başkanı Anabel Cruz ve "Accountable Now" Geçici İcra Direktörü Ilina Nesik yer alacak. ”Avrupa ve küresel ölçekte STK ağlarının şeffaflığı ve hesap verebilirliği konusunda hem deneyimlerini hem de en iyi uygulamalarını paylaşacak olan Berlin, Almanya'dan”. Batı Balkanlar ve Türkiye'den bölgesel ağların birkaç temsilcisi de deneyimlerini paylaşacak.

İlgilenen bölgesel STÖ ağları ve ağ oluşturmayı teşvik eden AB tarafından finanse edilen bölgesel projeler, Başvuru formunu 19 Mayıs 2021 Çarşamba, 17:00 CET'ye kadar doldurup göndererek başvurmalıdır. İlgilenen başvuru sahipleri hem bölgesel eğitim hem de değişim (P2P) etkinliğine veya bunlardan herhangi birine başvurabilirler.

Derinlemesine yaklaşım ve pratik uygulamalarla etkili eğitimi sağlamak için, bölgesel eğitim için seçilen STK ağlarının ve bölgesel AB tarafından finanse edilen projelerin sayısı sınırlandırılacaktır (en fazla 15 ağ / proje). Her bir STK ağı veya AB tarafından finanse edilen proje, bölgesel eğitime katılmak için en fazla iki temsilci atayabilir, bunlardan biri yönetim yapısını, diğeri ise daha yüksek yönetim düzeylerini temsil eder. Seçim, aşağıdaki kriterlere göre EU TACSO 3 tarafından yapılacaktır:

 • Bölgesel STK ağı (resmi veya gayri resmi) veya AB tarafından finanse edilen bölgesel proje, kalite yönetimi, şeffaflık ve hesap verebilirlik konularında bilgi ve becerileri artırmak için motivasyon gösterir;
 • Bölgesel STK Ağı veya AB tarafından finanse edilen bölgesel proje, şeffaflığı ve hesap verebilirliği iyileştirme ve / veya kalite standardı getirme ihtiyacını ve hazır olduğunu açıkça göstermektedir;
 • Atanmış temsilciler, yönetim yapısından (meclis başkanları ve üyeleri, yönetim kurulu, denetleme kurulu gibi) ve daha yüksek yönetici seviyelerinden (icra müdürü, finans ve idare başkanı, programların başkanı gibi) gelir.

Değişim (P2P) etkinliği, bölgesel STK ağlarının ve AB tarafından finanse edilen bölgesel projelerin 40'a kadar temsilcisini içerecektir.

Batı Balkanlar ve Türkiye'deki Sivil Toplum Kuruluşlarına Teknik Yardım (EU TACSO 3), Batı Balkanlar ve Türkiye'de (www.tacso.eu) AB tarafından finanse edilen bir projedir. EU TACSO 3'ün amacı, sivil toplum kuruluşlarının (STK'lar) demokratik süreçlere aktif olarak katılma kapasitesini güçlendirmek ve sivil toplum ve çoğulcu medya gelişimi için elverişli bir ortamı teşvik etmektir.

Kayıt olmak için linke tıklayınız.

İlgili Eğitim