Ana içeriğe atla
Image
çocuk
Share

AB TACSO 3 Çocuk Hakları ve Çocuk Katılımın İlkeleri Rehberleri

22.09.2021
Avrupa Birliği TACSO 3 (Sivil Toplum Örgütleri için Teknik Destek – 3) Projesi kapsamında 4-5 Şubat, 18-19 Şubat ve 4-5 Mart 2021 tarihleri arasında düzenlenen “Çocuk Hakları ve Çocuk Katılımın İlkeleri Eğitimi”nin ardından eğitim içeriklerini de kapsayan geniş kapsamlı ve çocuklar için olmak üzere iki adet rehber tüm sivil toplum örgütleri ve ilgili paydaşların erişimine açık hale getirildi.

Rehberler eğitim programları esnasında ele alınan içeriklerden oluşmaktadır ve temel olarak çocuk hakları, uluslararası sözleşmeler ve mevcut ulusal yasal çerçeve ile çocuk katılımının ilkeleri ve temel adımları hakkında arka plan bilgisi sağlamaktadır. 

Türkiye’de ve dünyada çocukların bilgi edinme, örgütlenme, ifade ve düşünce özgürlüğü haklarını da içine alan katılım hakları Türkiye’nin de imzacısı olduğu Çocuk Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınmıştır. Fakat buna rağmen, çocuklar haklarını korumakla yükümlü yetişkin dünyasında yetişkinler tarafından yaratılan yapısal engeller nedeniyle haklarını kullanamamaktadırlar. Demokrasilerin sağlıklı gelişebilmesi için toplumu oluşturan her birey ve grubun karar alma mekanizmalarına katılımı hayati önem taşır. Karar alma mekanizmalarına çocukların katılamayışı yönetimlerde demokratik bir açık oluşturmakta ve demokrasilerin önünde bir engel olarak durmaktadır.  

Bu düşünce ile AB TACSO 3  Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek özellikle çocuk hakları alanında ve/veya çocuklarla birlikte çalışan STÖ’lerin çocuk hakları ve çocuk katılımı konusunda kapasitelerini güçlendirmeyi sağlayacak bir eğitim programı sonrasında tüm STÖ’lerin erişimine açık olacak şekilde bu rehberleri hazırlamıştır. Özellikle çocuklar için hazırlanan rehberin eğitim programına katılan çocuk katılımcılar tarafından oluşturulduğunun altını çizmekte özellikle fayda olduğunu düşünüyoruz. 

İlgili Eğitim