Ana içeriğe atla
Image
Ağlar platformlar
Share

The Black Sea NGO Network (BSNN) - Karadeniz STÖ Ağı

Güncelleme Tarihi
06.04.2022
BSNN, altı Karadeniz ülkesinin (Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, Rusya, Türkiye ve Ukrayna) STÖ’lerinin bir araya gelerek oluşturduğu siyasi amaç gütmeyen, hükümet dışı, kâr amacı gözetmeyen ve gönüllülük esasına dayanan bağımsız bir ağ yapısıdır. 1998’de kurulmakla beraber günümüzde 60’dan fazla üyesi bulunmaktadır.
Şehir:
Yurt Dışı
Ülke:
Bulgaristan

Amaçlar ve Çalışma Şekli

  • Karadeniz ve Karadeniz'i çevreleyen bölgelerin sürdürülebilir kalkınmasına ilişkin karar alma süreçlerine dâhil olan yerel, ulusal ve uluslararası otoriteler ve diğer kurumlar için savunuculuk ve lobi faaliyetlerinde yararlanabilecekleri etkin bir yapı, mekanizmalar ve uygulamalar geliştirmek
  • Karadeniz'in çevresel sorunlarını ve önceliklerini belirlemek,
  • Çevresel ve toplumsal konularda farkındalık üretmek, Karadeniz'e ilişkin karar alma süreçlerinin tüm düzeylerine toplumsal katılımın sağlanmasını ve geliştirilmesini olanaklı kılmak,
  • Bu amaçlara yönelik olarak ağ üyelerinin kapasitelerinin artırılmasını ve üye çıkarlarının korunmasını garanti altına alacak mekanizmalar üretmek.

Üyelik Kriterleri

BSSN görüşlerini, misyonunu ve amaçlarını benimseyen ve BSSN tüzüğünü onaylayan Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, Rusya, Türkiye ve Ukrayna STÖ’leri üye olabilir. Üyelik başvurusunda bulunmak için adı geçen ülkelerdeki örgütlerin BSSN görüşlerini, misyonunu ve amaçlarını kabul ettiğini ve BSSN tüzüğünü onayladığını belirtir bir ön yazı ile BSSN kuruluna başvurması ve üyelik aidatını ödemesi gerekmektedir.

İletişim

Web Sayfası: www.bsnn.org 
E-mail: [email protected]

Image
dijital

Herkes Dijital Sever Eğitimine Başvur

STOK Herkes Dijital Sever Eğitimleri Haziran Ayında Ankara'da Başlıyor.