Ana içeriğe atla
Image
Ağlar platformlar
Share

The Mediterranean Information Office for Environment, Culture and Sustainable Development (MIO-ECSDE) - Akdeniz Çevre, Kültür ve Sürdürülebilir Kalkınma Bilgi Ofisi

Güncelleme Tarihi
08.04.2022
MIO-ECSDE çevre ve kalkınma konularında aktif çalışmalar yürüten Akdeniz sivil toplum kuruluşlarının bir federasyonudur. Akdeniz bölgesinde, STÖ müdahaleleri için teknik ve siyasi bir platform ve bir şemsiye örgütlenme niteliğindedir. MIO-ECSDE, devletler, uluslararası örgütler ve diğer sosyo-ekonomik ortaklar ile iş birliği hâlinde Akdeniz bölgesinde çevrenin korunması ve sürdürülebilir kalkınma alanlarında aktif bir role sahiptir.
Şehir:
Yurt Dışı
Ülke:
Yunanistan

Amaçlar ve Çalışma Şekli

MIO-ECSDE'nin amacı, Akdeniz bölgesinin doğal çevresini (su, hava, toprak, flora ve fauna, biotoplar, ormanlar, kıyı, doğal kaynaklar ve iklim) ve kültürel mirasını (arkeolojik ve daha yakın zamanlarda inşa edilmiş anıtlar, geleneksel yerleşim bölgeleri, şehirler, kültürel çeşitlilik vb.) korumaktır. MIO-ECSDE'nin nihai hedefi ise, sağlıklı ve barışçıl bir Akdeniz içerisinde sürdürülebilir kalkınmayı geliştirebilmektir.

Bu amaçlara yönelik olarak MIO-ECSDE, başta STÖ’ler aracılığıyla STÖ ve devlet organları, parlamentolar, yerel otoriteler, uluslararası kuruluşlar ve Akdeniz bölgesinin her düzeyden sosyo-ekonomik aktörleri arasında genel bir anlayış ve işbirliği ortamı üretmek için çalışmaktadır.

Üyelik Kriterleri

MIO-ECSDE üyesi olmak için web sayfasında yer alan üyelik başvuru formunu, örgüt tüzüğü ve diğer yasal belgeler, son iki yılda gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bilgi raporu ile birlikte MIO-ECSDE Sekreteryası'na (12, Kyrristou str. 105 56 Athens/Greece) posta ile yollayarak üyelik işlemleri başlatılabilir.

Başvuru, ilk olarak yönetici ofis toplantısında MIO-ECSDE değerlendirilir ve son onay için genel kurul kararı beklenir.

İletişim 

E-posta: [email protected]  

Web Sayfası: www.mio-ecsde.org

Facebook: www.facebook.com/MIOECSDE 

Linkedin: www.linkedin.com/company/mio-ecsde 

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCB93XCUZB5i81sHrfNqeRYw

Image
STGM Stüdyo

STGM Stüdyosu

Video içerikleri üretmek isteyen STÖ’ler için iyi bir haberimiz var. Ofisimizdeki stüdyomuzda video çekimlerinizi gerçekleştirebilir ve kurgu desteği alabilirsiniz.